FRED IN 2007: ‘DEMMINK GAAT ME PAKKEN!’

REEDS IN 2007 UITTE FRED DE BROUWER EXPLICIET ZIJN ANGST VOOR EEN AANSLAG DOOR DE DEMMINK-SQUADS * HIJ DEED DAT TEGENOVER ANNELIES HORCHNER, DE VROUW VAN DEMMINK-SLACHTOFFER ROBERT * HOE LANG MAG DE DEMMINK-MAFIA NOG HUISHOUDEN IN NEDERLAND?

freddebrouwerZojuist ontvingen we een email van Robert Horchner. Hier volgt de -licht aangepaste- tekst: Sinds enige tijd hebben we justitiële documenten in ons bezit waaruit blijkt dat de Nederlandse justitie de initiator is geweest van mijn deportatie naar Polen. Ik moest opgeruimd worden omdat ik de hand had weten te leggen op de geluidsopname van het vervalste tapgesprek in de XTC-zaak. Er zijn briefwisselingen tussen het toenmalige Tweede Kamerlid L. Griffith (VVD) en de toenmalige voorzitter van het College van procureurs-generaal de J. de Wijkerslooth in mijn bezit waarin de S.G. Joris Demmink van iedere stap in mijn zaak op de hoogte moest worden gehouden. Zelfs de advocaat van Joris Demmink, mr. Harro Knijf, bleek achteraf zonder dat ik het wist de procureur in mijn civiele zaak over deze kwestie. Demmink had daar een rechtstreeks belang bij omdat in diezelfde periode bij het gerechtshof Den Bosch de zaak van Hüseyin Baybasin speelde. Ook deze zaak van Baybasin had betrekking op vervalste tapgesprekken waarin Joris Demmink een rechtstreeks belang bij had. Dat hoef ik je niet uit te leggen. Fred de Brouwer had dat “spelletje” door en heeft met Annelies, eind 2007, een afspraak bij mij thuis gemaakt. Ik zat toen nog maar net in voorarrest in Polen en Fred de Brouwer wilde niets over de telefoon met Annelies bespreken. Fred de Brouwer heeft Annelies toen gewaarschuwd dat Demmink levensgevaarlijk is en dat we voortaan beter moesten oppassen. Maar die waarschuwing hadden we eerder al gehoord van oud-minister Nawijn tijdens een bezoek aan hem in Den Haag. Fred de Brouwer vertelde Annelies dat hij bang was dat hem ook iets zou overkomen. Helaas is dat laatste nu een feit.

Nadat Annelies en ik het tragische nieuws over het overlijden van Fred de Brouwer hadden vernomen passeerden automatisch deze gebeurtenissen weer de revue. Fred de Brouwer is de zoveelste die onder verdachte omstandigheden rondom de Demmink kwestie is overleden. We maken ons zorgen om Henk Krol maar dat zal hij zelf ook beseffen.
Overbodig om te zeggen dat jezelf ook moet opletten en overbodig om te zeggen dat je dit ook serieus moet nemen.

Met vriendelijke groet,

Robert Hörchner

Print Friendly, PDF & Email
Share