FLEUR KALBFLEISCH SNELT PAPPA TE HULP

OPNIEUW BIZARRE EN KOLDERIEKE TOESTANDEN IN STRAFZAKEN WESTENBERG EN KALBFLEISCH * FAMILIE KALBFLEISCH EEN GROTE HORROR-SHOW VAN LIST, INTRIGE EN BEDROG * MAXIMALE TAAKSTRAFFEN EN GEVANGENISSTRAFFEN GEEIST TEGEN MEINEED-RECHTERS

DRIE CENTRALE VROUWELIJKE GETUIGEN TEGEN MEINEEDRECHTERS EEN VOOR EEN GESLOOPT EN DOOR DE STRONT GESLEURD * INTIMIDATIE TOT EN MET DOODSBEDREIGINGEN TEGEN GETUIGEN IN ZAAK TEGEN MEINEED-RECHTERS

Drie vrouwen vormen samen een trio dat de Nederlandse rechtstaat op de knieeen zou kunnen brengen. Moeten brengen. Maar een voor een worden ze gesloopt in de perverse arena van onze rechtstaat. De eerste vrouw is de beroemde Haagse griffier Van der Togt die op heroische wijze verklaarde -als klokkenluider- over samenspanning en corruptie tussen Westenberg, Kalbfleisch en twee broers-studievrienden van die laatste. Zij werd reeds direct kalltgestellt met een hard core doodsbedreiging door de voormalige president van haar rechtbank Hofhuis. “Je komt onder de tram” zei de magistraat. Einde Van der Togt. De belangrijkste getuige, de ultieme klokkenluider in deze zaak, werd vandaag bij de behandeling van het hoger beroep nog een enkele keer genoemd. Het OM weigerde de rechters reeds in eerste aanleg te vervolgen voor corruptie en belangenverstrengeling, precies de zaken dus waarover Van der Togt verklaarde. De artikel-12 procedure tegen dit sepot is vorige week afgewezen. Hiermee werd dus reeds direct op uiterst effectieve wijze door de zwarte mafia de complete angel uit deze zaak getrokken. Wat overbleef: drie minor meineeden: twee over hun ‘vriendschap’ (Kalbfleisch en Westenberg) en een over het bellen van advocaat Smit (Westenberg).

Wat de ‘vriendschap’ betreft waarover de ex-rechters hebben gelogen (‘we zijn maar een, twee keer bij elkaar over de vloer geweest’) had het kamp-Kalbfleisch een bijzondere troefkaart in petto: dochter Fleur Kalbfleisch. Zij werd vlak voor deze zitting door Pieter naar de RC gedirigeerd om een totaal ontlastende verklaring af te leggen voor pappa. Goed, ze was destijds nog maar een klein meisje van 10-13 jaar maar ze kon zich alles nog precies herinneren, ook al moest ze ook steeds naar ballet-les. Pappa en Westenberg vriendjes? Nee hoor! Echt niet! Haar verklaring oogstte hoon (‘een ingestudeerd toneelstukje’) bij het OM. Maar pijnlijker is wellicht nog dat Fleur de zeer belastende verklaring van haar moederWestenberg? Die zat hier altijd te eten! Ik begrijp niet waarom Pieter daarover liegt!– diametraal tegensprak en haar moeder ook anderzins door de stront sleurde als labiel, onbetrouwbaar en rancuneus. Lekkere familie. Deze ex-vrouw van Kalbfleisch is dus naast Van der Togt de tweede vrouw die wordt gesloopt in dit pokerspel van de ‘hoge heren’. Nadat ze haar uiterst belastende en spontane verklaring had afgelegd, werd ze door het Kalbfleisch-kamp zo extreem onder druk gezet, dat ze deze verklaring reeds uit eigen beweging en ‘onder ede’ bijna volledig herriep ‘omdat ze Pieter niet in de problemen wilde brengen’. Maar dat was dus nog niet genoeg voor de Kalbfleischjes. Nee, ook Fleur diende nog in stelling te worden gebracht. Op de publieke tribune was bijna iedereen het erover eens: deze Fleur-move vormt extra bewijs voor de meineed over de ‘vriendschap’. Bijna iedereen, want de huidige vrouw van Kalbfleisch, de Haagse society-queen Marleen Zuijderhoudt (foto) die thans top de puihopen troont van deze intens verdorven familie met een huis -en massa’s zwart geld- in Zwitserland sloeg het allemaal volledig onbewogen gade. Irritant was overigens dat de AG het belangrijkste bewijsstuk voor de vriendschap achterhield: de brief van Kalbfleisch als voorzitter van de NMa waarin hij zijn vriend Westenberg een betaalde opdracht gaf en die hij beeindige met hartelijke groeten van huis tot huis.


Hans Westenberg zweert de eed op de Chipshol-verhoren in Utrecht. Enige minuten later pleegt hij meineed. Wordt bij daarvoor bestraft?

De derde vrouw die compleet werd gesloopt is de voormalige secretaresse van advocaat Smit, M. Begeer. Nadat zij voortdurend zeer specifieke en zeer consistente verklaringen had afgelegd over het bellen door Westenberg van Smit werd door de rechtbank gesteld dat haar verklaringen ‘weliswaar consistent en geloofwaardig’ waren, maar ‘niet overtuigend’. Bovendien, zo meende de rechtbank ‘zou ze zich ook vergist kunnen hebben’. Ja, daar gaan we weer: ook advocaat Stijn Franken (van Westenberg) kwam weer met hele verhalen, ondersteund door artikelen van ‘deskundigen’, over hoe herinneringen in de loop der jaren kunnen ‘vervormen’. Het Hof in Arnhem leek Begeer vandaag echter weer een beetje in ere te herstellen. De president: “De verklaring van Begeer is belastend, uiterst belastend. Westenberg kan deze verklaring niet weerleggen.” Dat biedt dus hoop voor een veroordeling van Westenberg voor de meineed over het bellen. Het OM achtte deze meineed in elk geval spijkerhard bewezen, met name ook door een brief die Smit drie dagen na het gesprek met Westenberg over het bellen schreef aan de Haagse rechtbankpresident Van Delden. De AG: “Die brief is keihard bewijs omdat het bellen toen nog helemaal geen issue was.” De president deed hier zelfs nog een schep bovenop: “Als er niet zou zijn gebeld, waarom zou Smit dat dan wel hebben gemeld aan zijn clienten?” Wat er over de brief aan Van Delden dan weer niet werd bij gezegd, is dat die zo explosief is dat Westenberg er in het begin alles aan heeft gedaan deze buiten de procedure te houden, tot het intimideren van Smit met tuchtklachten aan toe. Smit durfde de brief toen niet meer in het geding te brengen en schoof hem onder de tafel door aan Micha. LATER MEER MET VIDEO, STAY TUNED!

Print Friendly, PDF & Email
Share