Europese Unie definieert anti-semitisme

ALS klokkenluideronline.is NIET MEER WERKT KUNNEN JULLIE IN HET VERVOLG NAAR klokkenluideronline.is *STEM DE VRAGEN OMHOOG OP VRAAGHETDENHAAG, JE KUNT ELKE DAG STEMMEN!*

Dinsdag, 3 juli 2012

Van de Europese Unie [Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA), red.]:

PDF klik hier

WERKDEFINITIE VAN ANTISEMITISME

Het doel van dit document is om een praktische gids te bieden voor het identificeren van incidenten, het verzamelen van gegevens, en ondersteuning van de uitvoering en handhaving van de wetgeving met betrekking tot antisemitisme.
Werkdefinitie:“Antisemitisme is een bepaald beeld van Joden, dat kan worden uitgedrukt als haat tegen Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme worden gericht tegen Joodse of niet-Joodse
individuen en/of hun eigendom, tegen Joodse gemeenschapsinstellingen en religieuze voorzieningen. “
Aanvullend hierop, zouden dergelijke uitingen ook gericht kunnen zijn op de staat Israël, opgevat als een Joodse collectiviteit. Antisemitisme beschuldigt Joden frequent van het samenzweren om de mensheid te schaden, en wordt vaak gebruikt om Joden de schuld te geven voor “waarom dingen fout gaan.” Het wordt uitgedrukt in spraak, geschreven tekst, visuele vormen en actie, en maakt gebruik van sinistere
stereotypen en negatieve karaktertrekken.
Hedendaagse voorbeelden van antisemitisme in het openbare leven, de media, scholen, de werkplek, en in de religieuze sfeer zouden, rekening houdend met de algemene context, kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
 • Het oproepen van, faciliteren van, of rechtvaardigen van het vermoorden of verwonden van Joden in de naam van een radicale ideologie of een extremistische opvatting van religie.
 • Het maken van leugenachtige, ontmenselijkende, demoniserende, of stereotiepe beweringen over Joden als zodanig of over de macht van Joden als collectief – zoals, in het bijzonder maar niet uitsluitend, de mythe over een wereld -Joodse- samenzwering of van Joden die de media, de economie, de regering of andere maatschappelijke instituten beheersen.
 • Het beschuldigen van Joden als een volk, van het verantwoordelijk zijn voor echte of ingebeelde wandaden gepleegd door een enkele Joodse persoon of groep, of zelfs voor daden gepleegd door niet-Joden.
 • Het ontkennen van het feit, de omvang, de mechanismes (bijv. gaskamers) of opzet van de genocide van het Joodse volk door toedoen van Nationaal Socialistisch Duitsland en zijn aanhangers en handlangers tijdens de Tweede Wereldoorlog (de Holocaust).
 • Het beschuldigen van de Joden als volk, of Israël als een staat, van het verzinnen of overdrijven van de Holocaust.
 • Het beschuldigen van Joodse burgers van het meer loyaal zijn aan Israël, of aan de veronderstelde prioriteiten van Joden over de hele wereld, dan aan de belangen van hun eigen land.
Voorbeelden van de manieren waarop antisemitisme zich manifesteert met betrekking tot de staat Israël, zou, met inachtneming van de algemene context, kunnen omvatten:
 • Het aan het Joodse volk ontzeggen van het recht op zelfbeschikking, bijvoorbeeld door te stellen, dat het bestaan van een Israëlische staat een racistische onderneming is.
 • Meten met twee maten door van (Israël) gedrag te eisen dat van enige andere democratische natie niet wordt verwacht of geëist.
 • Het gebruiken van de symbolen en afbeeldingen die verbonden zijn met klassiek antisemitisme (bijv., beweringen, dat de Joden Jezus hebben vermoord of bloedsprookje/bloedbeschuldiging) om Israël of Israëli’s te karakteriseren.
 • Het hedendaags Israëlische beleid vergelijken met dat van de Nazi’s.
 • Het collectief verantwoordelijk houden van Joden voor acties van de staat Israël.
Echter, kritiek op Israël gelijk aan die geuit tegen enig ander land, kan niet worden beschouwd als antisemitisch.
Antisemitische daden zijn crimineel wanneer ze bij wet zo gedefinieerd zijn (bijvoorbeeld, ontkenning van de Holocaust of verspreiding van antisemitisch materiaal in sommige landen).
Criminele daden zijn antisemitisch wanneer de doelwitten van aanslagen, of het nu mensen of eigendommen zijn – zoals gebouwen, scholen, gebedshuizen en begraafplaatsen – worden uitgekozen omdat ze zijn, of worden gezien als,
Joods of gerelateerd aan Joden.
Antisemitische discriminatie is het aan Joden ontzeggen van mogelijkheden of diensten die beschikbaar zijn voor anderen en is illegaal in veel landen.
http://revisionistreview.blogspot.nl/2012/07/european-union-defines-criminal-anti.html

vertaald door: anti-zion2012

Print Friendly, PDF & Email
Share