ERNST & YOUNG IN BILDERBERG-COMPLOT

MONSTERLIJKE SAMENZWERING ONTHULD OM WERELDWIJD BELASTING TE ONTDUIKEN ONDER LEIDING VAN GOOGLE EN ERNST & YOUNG * JAN PETER BALKENENDE LID VAN EEN CRIMINELE ORGANISATIE * PLUNDEREN VINDT NU PLAATS OP ‘INDUSTRIEELE SCHAAL’ * BEVOLKINGEN VERDER UITGEZOGEN EN IN DE STRONT GETRAPT * DE HOGESCHOOL VAN HET SATANISME


Het utieme satanisme in beeld: Ernst & Young is ‘specialist’ inzake ‘strategic control’ van woningcorporaties. In werkelijkheid betekent dit: plunderen, plunderen, plunderen. Want naast zekerheid over werk, gezondheid, voedselveiligheid, gezin, gezondheidszorg ontneemt de NWO het volk ook de zekerheid van een veilige woning. De woniongcorporaties moeten dus kapot. LEES VERDER OVER DE SATANTISCHE BELASTING-SAMENZWERING TUSSEN ERNST & YOUNG EN GOOGLE

Hoezeer Ernst & Young een sleutelrol speelt binnen de NWO als strategic plunderer blijkt niet alleen uit de positie binnen de organisatie van Bilderberger en voormalig MP Jan Peter Balkenende, maar ook uit een recent boven tafel gekomen ongekend belastingschandaal rond Google dat wordt ‘gecontroleerd’ door Ernst & Young. Aan het licht is gekomen dat Google geheel in strijd met de waarheid heeft verklaard dat al het geld wordt verdiend in het belastingvriendelijke Ierland, terwijl de afdeling sales van Google zich in werkelijkheid gewoon in Londen bevindt. Aldus loopt de Engelse schatkist miljarden mis aan afdrachten. Gelooft u dit niet? Ik eerst ook niet. Maar het is wel de waarheid. Alleen The Guardian publiceerde erover. Begin mei viel te lezen dat Ernst & Young en Google zich ‘moeten verantwoorden’ voor het Engelse parlement over deze leugens die werden ontdekt door Reuters. Niets meer van gehoord. Dat is ook wel te begrijpen gezien de positie van Google en Ernst & Young binnen de NWO. De huidige Bilderberg-conferentie is zelfs Googleberg gedoopt wegens de plannen voor het vestigen van een super-geavanceerde control-wereld onder leiding van Google waarin alles wat de burger doet, denkt en weet kan worden gecontroleerd. Wij van Klokkenluideronline hadden de prominte positie van Ernst & Young al veel langer door, ook vanwege de dominatie rol van deze accountantsorganisatie bij het leegplunderen van het volk door de banken (DSB, Lehman Brothers, Anglo Irish Bank, Aegon etc.):

Print Friendly, PDF & Email
Share