ERNST & YOUNG 100% CRIMINEEL

ONDER TOEZICHT VAN ERNST & YOUNG WANBELEID VASTGESTELD BIJ VAN DER MOOLEN * CRIMINELE ACCOUNTANT VAN EY GEORGE DE MERIS MOET DE CEL IN * ERNST & YOUNG SLOOPT BANKEN (LEHMAN, ANGLO-IRISH, DSB) NAMENS DE NWO * JAN PETER BALKENENDE IS PARTER BIJ EEN CRIMINELE ORGANISATIE


Jan Maarten Slagter van de VEB is door deze site uitvoerig op de hoogte gebracht van de criminele handelswijze van accountants. Wij zeggen nu tegen Slagter: alle jaarrekeningen van alle genoteerde bedrijven zijn fake en vals! In de zaak-Van der Moolen heeft de VEB reeds gezinspeeld op actie tegen Ernst & Young

Hieronder deel 2 van de JDTV-serie over de bedriegers van Ernst & Young die Balkenende partner hebben gemaakt om een enkele reden: om aldus te ontsnappen aan strafvervolging.

Print Friendly, PDF & Email
Share