EO EN REFDAG VERDRAAIEN UITSPRAKEN 21-12

EXTRA * HET WORDT TIJD DAT WE ONS PROBLEEM GAAN BENOEMEN. HET “PURE KWAAD” BESTAAT EN HEEFT ZICH MEESTER GEMAAKT VAN DE PSYCHOPATEN DIE DEZE WERELD “RUNNEN”.

Aan al onze kennissen en vrienden, inzake de berichtgeving over mij in het RD van 14-12-2012. Onderstaand schrijven is naar de hoofdredactie van het RD verzonden. Spreekt voor zichzelf. Wie het artikel niet in het RD gelezen heeft, kan het op de volgende site op internet opzoeken en lezen.

Geachte redactie, Kootwijkerbroek 15-12-2012

(Let op: gewijzigde brief)

Naar aanleiding van het artikel over mij in de krant van vandaag zou ik u met klem willen verzoeken onderstaand ingezonden stuk te plaatsen:

Geen Vals Getuigenis

Het is een leerles voor ons allen om niet op geruchten af te gaan, noch om klakkeloos uitspraken van anderen over te nemen. Dat wij van roddelbladen zoiets kunnen verwachten is tot daar-aan-toe. Dat er echter geheel onjuiste berichtgeving van onze eigen mensen, met name van deze krant, over mij wordt prijs gegeven, is beschamend.

Het RD heeft klakkeloos overgenomen wat de Evangelische Omroep mij in de mond heeft gelegd, maar wat nooit uit mijn mond zelf is voortgekomen. Luistert u goed naar mijn woorden van de uitzending, en hoort u dan mij zeggen dat er op 21 december een vloedgolf komt of een aardbeving? Onmogelijk!

Ergo, het RD brengt in dezen als krant een leugen in het land. Er spelen heel ándere zaken, die zeer ernstig zijn en te maken hebben met de aanstaande dag van Jahweh, de dag der gerichten waarvan de Bijbel vol staat. Iedereen kan dat vrij lezen op mijn website

Het RD neemt vervolgens klakkeloos over van de EO dat het vaartuig 13.000 euro kostte. Waar hoort u mij dat zeggen?

Ik heb steeds heel voorzichtig gezegd dat er een zeer ernstige calamiteit KAN plaatsvinden, en ook eens zál plaatsgrijpen, zoals de profeten dat hebben voorzegd, lees Jesaja 24-28, Micha 1 en Maleachi 4.

Wat voor meerwaarde voegt het aan het artikel over mij in het RD toe om te vermelden dat het CIDI een aanklacht tegen mij beraamde? Een oude koe uit de sloot halen. Dat het CIDI het hazenpad verkoos ligt aan het feit dat ik hen dreigde een beerput aan belastende feiten te zullen opentrekken.

Tenslotte dat ik veroordeeld zou zijn vanwege ontkenning van de holocaust is onmogelijk, aangezien in ons land iets dergelijks (nog) niet strafbaar is, zie uw eigen krant 08-12-1992!

Hier kleunt het RD wel heel goed mis!

Beste mensen van het RD, er staat in de Wet dat gij géén valse getuigenis zult spreken tegen uw naaste! Dat houdt in dat u geen modder mag gooien naar andersdenkenden. Toon respect en geef mij als verongelijkte hierbij ruimte zich te verwantwoorden!

Wanneer wij als RD-lezers geen getrouwe berichtgeving meer kunnen verwachten, roep ik alle RD-lezers op om gezamenlijk te bedanken, zodat het kwaad in zichzelf zal ten ondergaan.

Er is een God des gerichts, en het laatste kwaad zal voor u erger zijn dan het eerste.

P.F.van der Meer, Harskamperweg 5, 3774JN Kootwijkerbroek

ZIE OOK DE BETREFFENDE BRIEF EN DE ZEER INTERESSANTE WEBSITE VAN P. VAN DER MEER PENTAHOF.NL MET GOED GEDOCUMENTEERDE FEITEN OVER BIJVOORBEELD HET KONINGSHUIS.

Print Friendly, PDF & Email
Share