ENDGAME 7-11: JOESOEF, OFFICIER

HOE ZIEK KAN HET WORDEN BIJ JUSTITIE? * NIET ALLEEN HAAGSE RECHTERS PERVERS EN CORRUPT, OOK DE OFFICIER DIE MICHA EN ERIC VERVOLGT * MR. R. JOESOEF DJAMIL ZAT OP SCHOOT BIJ DEMMINK EN WERD ALS KIND MISBRUIKT DOOR HOGE AMBTENAREN * DIT HORROR-SCENARIO IS NIET VERFILMBAAR WANT TE GRUWELIJK

WORDEN MICHA EN ERIC VERVOLGD DOOR EEN ALLOCHTOON NEUKERTJE VAN JORIS DEMMINK? HET HEEFT ER ALLE SCHIJN VAN!

Mensen: jullie weten een ding en dat is dat er ALTIJD meer is. Steeds weer blijken de zaken nog gruwelijker, rechters nog corrupter, pedofielen nog sadistischer dan zelfs wij ons konden voorstellen. Steeds weer worden wij als specialisten in ellende en ondergang afgetroefd door de realiteit en de feiten die altijd erger zijn en nooit minder erg dan wat we reeds wisten. Mr. R. Joesoef Djamil is de officier die Micha en Eric vervolgt in de ‘grote’ strafzaak, dus niet de zaak van 7-11 -al komt hij daarvoor misschien ook opdraven, we weten het niet. Volgens een bron is deze Joesoef Djamil als kind ‘gestald’ bij een hoge ambtenaar-pedofiel van het ministerie van Defensie, het ministerie waar

Demmink zijn loopbaan begon. Het zou zomaar kunnen dat deze ‘hoge ambtenaar van Defensie’ van onze bron Demmink zelf was! Dat zou goed passen bij zijn voorkeur voor gekleurd kindervlees en ook qua chronologie goed passen: Demmink zat tot 1982 bij Defensie. Djoesoef zal thans 35-40 zijn; dus tijdens zijn ‘inwoning’ bij de ‘hoge ambtenaar’ van Defensie 5-10. Zijn flitsende loopbaan bij Justitie zou dan zijn geregeld door Demmink als ‘beloning’: we weten dat Joris op deze wijze te werk gaat. De aard van de functies past hier prima bij: steeds plekken in het centrum van de machts-kolom, ondermeer bij Demmink zelf op het ministerie. Ook het feit dat deze Djamil totaal onbekend is -je zou verwachten dat hij als top-allochtoon binnen Justitie zou zijn ingezet als ‘knuffelallochtoon’ en ook veel bij Pauw en Witwasman zou zitten- past naadloos in deze ‘pedo-hypothese’. Maar de klap op de vuurpijl die deze hypothese helemaal interessant maakt, is de rol van Djoesoef binnen de in het filmpje genoemde NODO-taskforce die in actie moet gaan komen in de gevallen waarin minderjarigen overlijden zonder dat er een doodsoorzaak kan worden vastgesteld. Het heeft er alle schijn van dat deze NODO-club als geheime agenda heeft het verbergen van wat de werkelijke doodsoorzaak is van veel kinderen en baby’s: sadistisch misbruik door de pedo-perverts onder leiding van Joris. In de beruchte zaak van de Geleense baby’s zou deze NODO-taskforce hebben kunnen optreden, zij het dat deze nog niet in functie is. De hetze die vanuit Justitie wordt gevoerd tegen Danny Spendlove wiens kwalificaties in twijfel worden getrokken [backgrounds] zou als achtergrond kunnen hebben dat Demmink cs. willen tegenhouden dat Spendlove deel gaat uitmaken van de groep NODO-deskundigen die onderzoek gaan doen bij het onverklaard overlijden van kinderen. Met andere woorden: Spendlove moet worden kalltgestellt voordat de definitieve NODO-lijst van kracht wordt zodat alle ‘deskundigen’ in het kamp zitten van de kinderverkrachters en dus zullen concluderen dat de baby’s ‘een natuurlijke dood’ zijn gestorven nadat Demmink cs. met ze hebben gevoetbald en gekegeld. ZO ZIEK IS HET MENSEN! KOMT ALLEN NAAR 7-11 OM DE TOGA’S UIT TE HONEN! HAAL VERHAAL! THEY WILL NOT FORCE US! THEY WILL STOP DEGRADING US!

Print Friendly, PDF & Email
Share