DUPUIS MIDDEN IN MINERVA-EN PEDO-MAFIA

HORROR-SENATOR DIE DE GIFSPUIT VERPLICHT WIL STELLEN IS STUDIEVRIENDIN VAN ZOWEL DEMMINK ALS OPSTELTEN * HELEEN DUPUIS ZAT JAREN (1994 – 2007) AAN DE KNOPPEN BIJ SOS KINDERDORPEN * SOS KINDERDORPEN TEN PROOI AAN ELITEPEDOFIELEN

Met welke figuren uit de wereldgeschiedenis moeten we Heleen Dupuis vergelijken nu ze in the open pleit voor verplichte vaccinatie voor alle Nederlanders terwijl tevens vaststaat dat deze vaccinaties de meest gruwelijke gevolgen kunnen hebben? Zo gruwelijk, dat de MSM niet eens meer durven te berichten over de adverse side effects van vaccins? We stellen de vraag maar geven geen antwoord. Wat we hier echter wel vaststellen is dat Dupuis (1945) in dezelfde periode in Leiden studeerde als Joris Demmink (1947) en Ivo Opstelten (1944) en ook lid was van dezelfde studentenvereniging: Minerva/VVSL. Aldus worden de contouren zichtbaar van een duivelse, satanische ‘Leidsche’ samenzwering tegen het Nederlandse volk waarvan bijvoorbeeld ook Nout Wellink (1943) deel uitmaakte en natuurlijk als grand old lady above prinses Beatrix (1938), een samenzwering

die terugvoert naar de societeit Minerva aan de Breestraat in Leiden. Leiden is berucht om de sadistische vernedering van eerstejaars studenten en zeker in de jaren van Ivo, Joris en Heleen zal het er hard aan toe zijn gegaan. Hebben de drie daar hun sadistische inborst kunnen opkweken die ze vervolgens op slinkse wijze verhulden achter ‘eerbiedwaardige ambten’ die er in het geval van Dupuis zelfs toe leidden dat zij kon opklimmen tot ’s lands meest vooraanstaande ‘medische ethica’ die het laatste woord mag spreken inzake kwesties over leven en dood? Is de status van ‘medisch ethica’ niet het perfecte alibi om in het geniep een satanische depopulatie en nazi-achtige eugenetica-agenda uit te voeren in opdracht van de NWO? En komt die geheime agenda nu in the open met de oproep van de ‘ethica’ dat alle Nederlandse kinderen zich verplicht moeten laten vergiftigen door Ab en Ron op straffe van detentie van de ouders? Maar er is meer dat wijst op satanische banden van de vaccinatie-fetisjiste Heleen Dupuis. Zo blijkt zij jarenlang aan de knoppen te hebben gezeten bij SOS Kinderdorpen (zie foto’s; van 1994 tot 2007, eerst als vice-voorzitter en later als voorzitter), een organisatie die ‘met de kennis van nu’ -na de commissies Deetman en Samson- niet anders kan worden gezien dan als een verzameling concentratiekampen voor de elite-pedo’s. Zo beschikte Demmink dus over een goede vriendin als hoogste baas van SOS Kinderdorpen. En wie weet brachten Ivo en Nout ook wel eens een bezoekje aan de dorpen van tante Heleen. Tot slot: zie hier de bizarre lijst van ‘ambassadeurs’ van SOS Kinderdorpen die de organisatie een schijn moeten geven van oprechtheid en naastenliefde.

Print Friendly, PDF & Email
Share