DOEK VALT VOOR DEMMINK EN OPSTELTEN

BREAKING: NRC HANDELSBLAD GAAT A CHARGE EN MAAKT EINDE AAN ALLE ‘TWIJFELS’: DEMMINK CENTRAAL IN ROLODEX * VOLKSKRANT EN SENIELE RENE FICQ ONTMASKERD ALS CORRUPT EN CRIMINEEL NET ALS GERLOF LEISTRA, ARENDO JOUSTRA, JOHN VAN DEN HEUVEL EN PETER R. DE VRIES * VERKLARING LEEN DE KOTER VOLLEDIG ONDERSCHREVEN DOOR OUD-HOOFDOFFICIER HANS VRAKKING

DE ULTIEME WRAAK VAN FRED DE BROUWER IS DAAR * ZIJN MOORD WAS DUS VOLSTREKT ONNODIG EN DIENT MET SPOED TE WORDEN ONDERZOCHT * HET IS NU TE LAAT VOOR DE DEMMINK-SQUADS, ZE KUNNEN NAAR HUIS * STAAN DEMMINK EN KNIJFF BINNENKORT VOOR DE RECHTER WEGENS DE MOORD OP FRED?

OPSTELTENDEMMINK

De dominostenen zijn aan het vallen. Demmink stond centraal in het Rolodex-onderzoek, zo staat nu vast. Daarmee is dus ook vastgesteld dat hij rond 2003 actief was in het Eindhovense Anne Frank-plantsoen en dus ook dat hij in 1996 kinderen heeft verkracht en Turkije en dus ook dat Anneke Storm rond 1992 kinderen voor hem moest regelen en dus ook dat het Baybasin-‘complot’ (vanaf 1995) geen ‘complot’ is maar de weerzinwekkende waarheid. Allemaal zaken trouwens die reeds bewezen waren door overdadig bewijs in alle denkbare soorten en maten. Maar nu dan de val van die eerste dominosteen dankzij een verklaring van oud-hoofdofficier te Amsterdam tijdens het Rolodex-onderzoek Hans Vrakking in NRC Handelsblad. De scoop van NRC werd gisteren al aangekondigd op Twitter; blijkbaar zag de krant die Demmink in het verleden op opzichtige wijze verdedigde thans geen mogelijkheden meer voor a decharge-rapportages en koos men voor de waarheid. Een rol zal zeker ook gespeeld hebben de extreme druk waaraan NRC-verslaggever Marcel Haenen de laatste maanden werd blootgesteld vanuit de alternatieve media. Op de rand van de afgrond koos NRC dus voor de journalistiek in plaats van voor de macht en dat valt de krant te prijzen, al werd deze keuze gemaakt met het mes op de keel. De Volkskrant, Elsevier, NOS en De Telegraaf kunnen de deuren nu sluiten. Door de verklaring van Vrakking staat nu vast dat ex-rechercheur Leen de Koter de volledige waarheid sprak. Aanvankelijk probeerden de MSM de verwoestende verklaring te ‘neutraliseren’ door te schrijven dat zijn collega Jaap Hoek ‘ontkende’ dat Demmink voorkwam in Rolodex -geheel in strijd met de waarheid omdat Hoek slechts verklaarde dat hij zich ‘het niet kon herinneren’ hetgeen ook nog eens geheel verklaarbaar is omdat hij slechts ging over het tactische deel van het onderzoek.


De ‘ondergang’ en tegelijkertijd ook de redding van Marcel Haenen in beeld (de eerste minuten). Onder druk van de nieuwe media gaat NRC Handelsblad om.

De moedige verklaring van Vrakking, die in de Rolodex-periode ook zelf werd beschuldigd van pedofiele en misbruik van kinderen, maakt direct een einde aan het ministerschap van Demmink-vriend Ivo Opstelten en daarmee volgens de regelen der kunst ook aan het kabinet-Rutte dat na de gemeenteraadsverkiezingen toch al geen enkel draagvlak meer heeft. Rutte heeft zich nog nimmer willen uitlaten over de zaak-Demmink. Wellicht komt daarin thans verandering.

Print Friendly, PDF & Email
Share