PROVOCATIES VAN AMNESTY INTERNATIONAL

BREAKING * BREAKING: ‘MENSENRECHTENORGANISTATIE’ KEERT ZICH NU RECHTSTREEKS TEGEN MICHA KAT * AMNESTY NODIGT KEY PLAYER IN ZAKEN DEMMINK EN BAYBASIN UIT VOOR PROPAGANDA-SPEECH OVER NEDERLANDSE RECHTSTAAT * AMNESTY 100% INTO HOMO-AGENDA NWO

Micha Kat is niet veroordeeld op grond van het feit dat hij klokkenluider zou zijn maar op grond van een aantal strafbare feiten. Dat schijft Amnesty-voorlichter Diederik de Bruijn op 16 mei aan Frides Lameris. Hiermee schaart Amnesty zich 100% achter de corrupte en door criminelen en pedofielen gedomineerde Nederlandse rechtstaat waarvan reeds vaststaat dat deze corrupt is. Tevens negeert De Bruijn mijn recente vrijspraak in de zaak-Vlug en het feit dat geen van de veroordelingen nog onherroepelijk is plus -het belangrijkste- het vexatoire voorarrest van vier maanden dat in de Nederlandse geschiedenis nog nooit eerder is opgelegd voor uitingsdelicten. Zelfs een man uit Zwolle die het Koningshuis direct bedreigde met sms’sen kreeg dit niet opgelegd en zat slechts twee weken vast! Daarnaast provoceert Amnesty International door het lid van de Hoge Raad Ybo Buruma uit te nodigen voor een lezing in het kader van de

Rights Talk #1. Zoals bekend is Buruma de man die actief heeft meegewerkt aan de volledig onrechtmatige berechting en detentie van Baybasin, de Koerdische politicus en zakenman die recent nog explosieve informatie vrijgaf over Joris Demmink. Door juist deze man uit te nodigen voor een lezing met de naam Rights Talk geeft de mensenrechtenorganisatie een duidelijk signaal af: wij staan achter de verkrachting van kinderen in Nederland, wij staan achter het vervalsen van bewijsmateriaal in Nederland, wij staan achter schijnprocessen en onrechtmatige detentie in Nederland. Hieronder de email-wisseling tussen Lameris en De Bruijn:

From: Frides Laméris
To: , , , ,
Date: 28/04/2013 19:26
Subject: Er gebeuren rare dingen in Nederland

Geachte persvoorlichters van Amn Int.,

Ik wil jullie er graag even op wijzen dat er de laatste jaren de meest vreemde dingen in Nederland gebeuren.

De dood van de Russische dissident Dolmatov is er een voorbeeldje van. Als ik het goed begrijp zijn er de afgelopen jaar talloze asielzoekers die bij justitie uitgeprocedeerd waren op straat zijn gezet, waarvan er een onbekend aantal zelfmoord heeft gepleegd. Dit is mij onlangs bevestigd door een Drents Statenlid van de SP. Er worden ook regelmatig klokkenluiders in Nederland in de gevangenis vastgezet zonder geldige reden (journalist Micha Kat is daar slechts 1 voorbeeld van).

Daarnaast verdwijnen duizenden uit huis geplaatste kinderen binnen jeugdzorg in misbruikcircuits, waarbij vaak justitie en politie – wel treffend pedolitie genoemd – een oogje toeknijpen of er zelfs rechtstreeks bij betrokken zijn. Over jeugdzorg is onlangs op de internationale alarmbel gedrukt door Anonymous International.

In de bijlage een horrorstory waar ik zelf (in Nederland!) midden inzit, een zaak die inmiddels internationale bekendheid geniet: de zaak omtrent de ontvoering van de dochters Demi en Nirvana vanden Brink uit hun ouderlijk huis in Schoorl, onder regie van een pedobende.

Ik sluit af met de zaak Demmink, ex-secretaris-generaal van Justitie die tot op heden in Nederland een vrijbrief Heeft om kinderen te misbruiken en waarover het Katholiek Nieuwsblad nu reeds meer dan 60 x heeft gepubliceerd.

Mijn vraag: waar is in deze zaken de Voice of Amnesty International Nederland??

Moeten misstanden in Nederland bij jullie per geval aangekaart worden of houden jullie je per definitie alleen met buitenlandse zaken bezig?

Met vriendelijke groeten

Frides Laméris, Alumnus Theologie RU Groningen, woonachtig te Zuidlaren
050-4096142

From: [email protected]
To: [email protected]
Sent: Thursday, May 16, 2013 11:16 AM
Subject: Fw: Er gebeuren rare dingen in Nederland

Geachte heer Lameris,

Het is een misverstand dat de Nederlandse afdeling van Amnesty International zich bezighoudt met alle misstanden in Nederland. De organisatie is actief op een beperkt aantal onderwerpen. Trefwoorden zijn o.a. politieke gevangenen en z.g. gewetensgevangenen, marteling van gevangenen, de doodstraf, buitengerechtelijke executies, ‘verdwijningen’ van mensen, bepaalde vormen van ernstige discriminatie en straffeloosheid. Wat de situatie in Nederland betreft: de organisatie heeft gerapporteerd over de detentie-omstandigheden van uitgeprocedeerde asielzoekers en andere vreemdelingen.
Micha Kat is niet veroordeeld op grond van het feit dat hij klokkenluider zou zijn maar op grond van een aantal strafbare feiten. Ik ga die niet opsommen. Het functioneren van Jeugdzorg rekent Amnesty International niet tot haar werkterrein en het bestaan van pedofiele netwerken evenmin. De zaak Demmink valt dus evenmin binnen ons aandachtsveld. Bovendien beschikt Amnesty International niet over de mogelijkheden en de faciliteiten om een strafrechtelijk onderzoek te verrichten waarbij het onomstotelijke bewijs geleverd moet worden dat iemand schuldig is aan bepaald misdrijf. Dat zijn zaken voor de rechterlijke macht.

Met vriendelijke groeten,

Diederik de Bruijn
afdeling Persvoorlichting
Amnesty International

Print Friendly, PDF & Email
Share