Derix en Meeus (NRC): bedrog inzake Eric O.

OPNIEUW PRO-JUSTITIE BEDROG BIJ NRC HANDELSBLAD

Op 4 mei sprak het gerechtshof in Arnhem marinier Eric O. volledig vrij van van het vermeende doden van een Irakees eind 2003. Volgens het hof valt O. niets te verwijten. Het OM daarentegen valt juist heel veel te verwijten: het ‘heeft verzuimd een goede grondslag te leggen voor een afgewogen beleid voor instructie en vervolging’. Met andere woorden: het had nooit tot de vervolging van O. mogen overgaan. Desalniettemin overweegt het OM nog altijd een gang naar de Hoge Raad.
Op 5 januari 2004 schreven de NRC-journalisten Steven Derix en Tom-Jan Meeus: ‘Militair schoot zonder dat sprake van gevaar was’. De eerste zin uit dit stuk: ‘De sergeant-majoor die vorige week een Irakees doodschoot heeft het vuur geopend zonder dat Nederlandse militairen in gevaar verkeerden. Dit feit is een belangrijke reden voor het OM geweest om vervolging voor moord, doodslag dan wel dood door schuld tegen de 43-jarige marinier in te stellen.’


Deze stellingen werden door de beide journalisten op geen enkele wijze met bronnen onderbouwd. Uit de echte feiten die in het proces naar voren kwamen (zie een objectieve weergave van de uitspraak bij RTL) blijkt dat het bericht van begin januari 2004 waarmee NRC de toon in deze zaak probeerde te zetten van a tot z leugenachtig was. Dat er ‘geen sprake was van gevaar’ blijkt helemaal nergens uit; de rechters gaan er daarentegen vanuit dat een ervaren militair als O. zelf op adequate wijze kan en moet kunnen beslissen wanneer hij in een situatie als de onderhavige het vuur dient te openen. Bovendien had O. de expliciete opdracht containers te beschermen tegen plundering. NRC, een andere conclusie lijkt niet mogelijk, voer opnieuw blind op partijdige en leugenachtige informatie van justitie.
Opnieuw wordt hiermee aangetoond dat wat er in NRC Handelsblad staat met journalistiek niets te maken heeft, maar alles met propaganda voor justitie. Eerder kwam reeds aan het licht dat justitie journalisten van NRC betaalt en dat prominenten van de krant zitting hebben of hadden in belangrijke justitiele organen en commissies.
NRC behandelt de tweede opeenvolgende vrijspraak van O. in de eigen krant voorts op een hoogst curieuze wijze (6 mei). Volgens NRC (de kop: ‘Kritiek Hof op OM en Defensie in zaak-Eric O.’) deelt het OM de schuld voor deze falende rechtsgang met Defensie. De krant verzwijgt dat het OM de mogelijkheid voor een cassatie nog openhoudt. Dit laaste stuk werd overigens geschreven door dezelfde Derix die begin 2004 nog stelde dat O. schoot zonder dat er sprake was van gevaar.

Print Friendly, PDF & Email
Share