DEMMINK-SQUADS OPENEN JACHT OP MICHA

EXTRA EN BREAKING: MICHA-CLAIMS AFGEWEZEN; MICHA VEROORDEELD IN ALLE PROCESKOSTEN * ADVOCAAT VAN WESTENBERG GEEFT MICHA 15 DAGEN BETALINGSTERMIJN * LATER MEER OVER HET VONNIS

JE KON EROP WACHTEN: NU WORDT IN PLAATS VAN JORIS DEMMINK MICHA KAT NAAR DE POLITIE ONTBODEN * IN PLAATS VAN DEMMINK TE VERVOLGEN WORDT NU IN IJLTEMPO AFGEREKEND MET AL ZIJN TEGENSTANDERS

Op 10 februari trof Micha een uitnodiging aan te verschijnen voor verhoor bij de politie Hilversum op basis van een aangifte wegens ‘belediging’. Na een telefonisch gesprek met rechercheur M. van der Horst werd het verhoor verplaatst naar vandaag, 20 februari. Op die dag vond bovenstaand telefoongesprek plaats. De identiteit van de aangever tegen Micha is nog altijd niet bekend. Hieronder de brief die ik schreef aan Van der Horst over de afspraak van vandaag:

Micha Kat Schiedam, 14 februari 2014
[email protected]
00316 1950 5498

Geachte heer van der Horst,

Vandaag ontving ik uw tweede uitnodiging voor een verhoor inzake een aangifte tegen mij wegens belediging gepleegd op 15 dec. 2013 in Hilversum. Ik zou op 20 februari dienen te verschijnen om 11:00 uur.

Ik vraag mij af of u weet wie ik ben en of u op de hoogte bent van mijn dossiers bij justitie en politie. Indien dit het geval is, ben ik eens te meer verbaasd dat thans een verdenking van het delict belediging reden kan vormen mij op te roepen voor verhoor.

Ik wordt nu reeds tien jaar lang belaagd en gestalkt door de Nederlandse Staat nadat ik in 2004 heb onthuld dat een van de hoogste rechters van Nederland corrupt is. Vanaf 2007 ben ik de belangrijkste journalist die schrijft over de voormalig secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie J. Demmink. Vooral op grond van mijn publicaties is er recent een strafzaak geopend tegen de heer Demmink op grond van verdenking van verkrachting.

Op dit moment lopen er drie strafzaken tegen mij wegens stalking, doodsbedreiging, smaad en valse bommeldingen. Al deze zaken dienen thans in hoger beroep. Ik ben ervan overtuigd dat ik in alle zaken volledig vrijuit zal gaan daar alle aangiftes afkomstig zijn van de Staat zelf, Justitie, politie, advocatuur en media zoals NOS, Telegraaf en Elsevier die met Justitie samenwerken en zich op mij willen wreken. In een zaak wegens ‘doodsbedreiging’ ben ik reeds vrijgesproken, een andere zaak werd reeds geseponeerd.

In het licht van het bovenstaande kan ik me werkelijk niet voorstellen wat de relevatie nog kan zijn van een verdenking van belediging. Daar komt nog bij, dat de politie zelf partij is in de zaken tegen mij en er dus op geen enkele wijze sprake kan zijn van een onafhankelijk optreden. Het korps Amsterdam-Amstelland heeft mijn dossier thans in onderzoek nadat aan het licht is gekomen dat een diender aan Justitie heeft aangeboden ‘creatief tegen mij te willen gaan’. Hiervan hebben wij opnames. U kunt hiervoor contact opnemen met het korps (Jeroen Ranzijn).

Mocht u van dit alles niet op de hoogte zijn geweest, is de bovenstaande informatie wellicht aanleiding uw uitnodiging in te trekken. Ik zal u hoe dan ook telefonisch benaderen voor 20 februari.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Print Friendly, PDF & Email
Share