DEMMINK-PROTECTION OOK DOOR ZWARTE MAFIA

NAAST DE DEMMINK KILLER-SQUADS HEBBEN WE NU OOK DE FREISLER-SQUADS BINNEN DE ZWARTE MAFIA DIE MENSEN DIE DE PEDOFIEL KUNNEN BEDREIGEN DE CEL IN SMIJTEN * FRANCIS CAPELLE LAATSTE SLACHTOFFER FREISLER-SQUADS


Om Demmink te beschermen vinden thans ook in Nederland zogeheten ‘Freisler-processen’ plaats. Ook Micha Kat is al herhaaldelijk onderworpen aan deze vorm van ‘rechtspraak’ waarbij op kosten van de burgers -net als in nazi-Duitsland- de meest weerzinwekkende delicten worden ‘witgewassen’ door de zwarte mafia.

We kunnen over Francis Capelle denken wat we willen en dat is zeker niet louter positief. Maar de feiten rond zijn persoon vertellen even zo goed een verbijsterend verhaal. Hier de uitspraak op grond waarvan Capelle binnenkort voor twee weken achter de tralies belandt. Hij is veroordeeld omdat hij -geheel conform de wet- de rechters mede-aansprakelijk heeft gesteld voor de delicten van Joris Demmink op grond van hun wettelijke plicht aangifte te doen zodra zij kennis krijgen van delicten gepleegd binnen hun eigen organisatie (art. 162 Strafvordering, met name b pas naadloos op de zaak-Demmink). Vanuit de weigering van de rechters dit te doen, heeft Capelle de conclusie getrokken dat zij zelf ook deel uitmaken van de pedo-netwerken. Dit noemen we jumping to conclusions en is wellicht niet geheel verantwoord, maar om op grond hiervan een veroordeling te construeren wegens ‘belediging rechter’ is grotesk en malicieus. Het staat nu eenmaal vast dat de zwarte mafia geheel in dienst opereert van de pedo-netwerken waarbij elke individuele rechter hetzij actief (als kinderverkrachter) hetzij passief (door de pedo-netwerken te dulden) mede-schuldig is. Dat is nou juist het mooie van art. 162 Sv: dat is nou juist precies bedoeld om dergelijke misstanden te vermijden en te bestrijden! Hier zien we dus hoe in ons land -opnieuw- de wet wordt verkracht om criminele en sadistische pedofielen te helpen en te beschermen. Ik begrijp dat Francis niet in de positie is hoger beroep aan te tekenen. Hier meer achtergronden en hier een interview met Francis bij Talk2Myra.

Print Friendly, PDF & Email
Share