DEMMINK OVERSPOELD MET BELASTINGGELD

NIET ALLEEN ADVOCATENKOSTEN TEGEN EXPOSURE ALS KINDERVERKRACHTER DOOR STAAT BETAALD, OOK AFSCHEIDSFEEST, BORDEELBEZOEK, VERVOER NAAR BORDELEN MET AUTO VAN MINISTERIE EN EXTREME DECLARATIES VOOR VRETEN EN ZUIPEN

We zagen eerder precies hetzelfde in de zaak-Westenberg: ook de corrupte en criminele rechter mocht zich verdedigen tegen de inhoudelijk geheel juiste beschuldigingen van Micha Kat op kosten van de belastingbetaler (ad 150.000 Euro). We hebben het bewuste artikel 69 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement dat de betaling van de kosten van de advocaat van Demmink door de belastingbetaler mogelijk maakt er nog maar eens op nageslagen en ja hoor, het staat er echt:

Hij of zij die zich in dienst van de Staat schuldig maakt aan delicten zoals het verkrachten van kinderen en het als rechter intimideren van partijen en het plegen van meineed, mag zich ten aller tijde op kosten van de staat tegen ontmaskering verweren cq. het ertoe leiden dat de beschuldigers kapot worden gemaakt, ook al zijn dat journalisten. In dit soort situaties geldt dat het gesloten houden van beerputten bij uitstek in het belang van de Staat is en daarmee ook in het algemeen belang. Dit rechtvaardigt de inzet van publieke middelen zonderv maximering.

Print Friendly, PDF & Email
Share