DEMMINK OPENDE SYMPOSIUM ‘HET KIND CENTRAAL’

BREAKING: DE WERKWIJZE VAN DE SATANISCHE KINDERVERKRACHTERS WORDT STEEDS DUIDELIJKER * JORIS DEMMINK OPENDE OP 17 NOVEMBER 2009 HET SYMPOSIUM ‘HET KIND CENTRAAL’ OP DE HAAGSE RECHTBANK * VOORZITTER SECTOR FAMILIE- EN JEUGDRECHT ZWARTE MAFIA WERD DOOR DEMMINK VLAK VOOR ZIJN PENSIOEN BENOEMD TOT PRESIDENT IN ROTTERDAM

demminksmileDen Haag, 27 november 2009 – Op dinsdagmiddag 17 november jl. vond in de Haagse rechtbank het symposium ‘Het kind centraal’ plaats. Het symposium werd georganiseerd omdat per 1 januari 2010 de sector familie- en jeugdrecht ‘nieuwe stijl’ van deze rechtbank officieel van start gaat. Vanaf dat moment zullen alle zaken waarbij jeugdigen betrokken zijn, zowel op het gebied van jeugdstrafrecht, als op het gebied van het jeugdbeschermingsrecht en het familierecht door de sector worden behandeld. Het symposium is bezocht door ruim 150 vertegenwoordigers van de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, het Openbaar Ministerie en de advocatuur, leden van de rechterlijke macht en leerplichtambtenaren. Dagvoorzitter was de President van de rechtbank. Wegens plotselinge verhindering van de Minister van Justitie, dr E.M.H. Hirsch Ballin in verband met het wekelijkse vragenuurtje, werd het symposium geopend door de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, mr. J. Demmink. Vervolgens presenteerde de sector bij monde van haar voorzitter, mr R.G. de Lange-Tegelaar, haar nieuwe werkwijze. Daarna gaven sprekers met prikkelende inleidingen vanuit het perspectief van hun organisatie hun visie op het thema ‘Het kind centraal’.

De algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming, mevrouw drs M.L. van Kleef, stelde in dit verband de vraag ‘Het kind centraal, wie anders?’. De algemeen directeur Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland, mevrouw drs M.K. Groenberg, kwam met een krachtig: ‘De oplossing centraal’, terwijl de Nationale ombudsman, dr A.F.M. Brenninkmeijer, beroering wekte met zijn ‘De Jeugdzorg lijdt aan een gedragsstoornis’. De procureur-generaal, portefeuillehouder Jeugd, mevrouw mr H.W. Samson-Gerlings, volgde met een genuanceerd betoog onder de titel ‘Less is more, ook in de jeugdketen’. Ten slotte werd door de heer mr E.J.P. Nolet, advocaat in het arrondissement, de rol van ‘goede huisvader’ van jeugdrechtadvocaten belicht en werd er aandacht gevraagd voor de nieuwe Haagse Vereniging voor Jeugdrecht Advocaten. De middag werd afgesloten met een geanimeerd paneldebat tussen de genodigden en de sprekers. Een aantal van de besproken stellingen: “Kinderen met ernstige en/of complexe problemen vallen buiten de boot omdat het huidige stelsel niet uitnodigt tot maatwerk”, “Vermindering van de bestuurlijke drukte in de jeugdketen is een absolute voorwaarde om de zorg voor kinderen beter te regelen”en last, but not least: “Het belang van het kind is gediend met duidelijkheid, snelheid en zorgvuldigheid: ketenpartners moeten elkaar daarop kunnen aanspreken.”

Tijdens de feestelijke borrel na afloop werd nog lang nagepraat. Hoe ziet u bijvoorbeeld de jeugdrechter: staat hij aan het begin of juist aan het einde van de keten van jeugdzorg? De sector familie- en jeugdrecht ‘nieuwe stijl’ kijkt terug op een geslaagde middag

Print Friendly, PDF & Email
Share