DEMMINK, KAT EN HET LANDSBELANG

OP VRIJDAG 9 AUGUSTUS OM 10:15 UUR WORDT DE VERVOLGING VAN MICHA KAT HERVAT VANUIT HET ‘LANDSBELANG’ * KINDERVERKRACHTER JORIS DEMMINK NIET VERVOLGD VANWEGE ‘LANDSBELANG’ NET ZOMIN ALS YEHUDI MOSZKOWICZ

Eind vorige week brief gekregen van het OM, Ressortsparket Den Haag: op 9 augustus om 10:15 uur begint het hoger beroep van Micha in de zaak-Vogelenzang waarin hij in eerste aanleg werd veroordeeld tot een lange gevangenisstraf wegens ‘valse bommeldingen’ en ‘smaad’. Een van deze ‘bommeldingen’ was gericht tegen het ministerie van Veiligheid en Justitie: op een tape is te horen dat ‘als de kinderverkrachter Joris Demmink niet binnen een uur wordt afgeleverd op een politiebureau, dat er dan een bom zal ontploffen die is verstopt onder het bureau van de pedofiel’. Toen dit geluidsfragment werd afgespeeld bij de behandeling in eerste aanleg, zal de zaal dubbel van het lachen. Het is echter de vraag of er tijdens de behandeling van deze zaak in hoger beroep veel te lachen zal zijn. Dat geldt zeker voor mensen als Jeroen de Jager, Marcel Gelauff en Gerlof Leistra die er samen met Nicole Vogelenzang voor hebben gezorgd dat Micha bijna vier maanden werd opgesloten. En voor Yehudi Moszkowicz en zijn moeder: hun aangiftes vormden het zwaarste fundament voor de veroordeling van Micha maar Yehudi heeft nu zichzelf ontmaskerd als crimineel. Enfin, we krijgen op 9 augustus

weer een regiezitting net zoals bij het hoger beroep in de Bart Mos-zaak en de graffiti-zaak. Dan gaat het erom welke getuigen mogen worden gehoord. Dat kan een feest worden, want in een zaak waarin het met name gaat om smaad kunnen de rechters er niet omheen feiten en omstandigheden te onderzoeken om te kijken of er wel sprake is van smaad. De rechtbank weigerde alle uitingen van Micha inhoudelijk te bekijken en te onderzoeken. Maar de belangrijkste constatering bij dit hele circus is dat net zoals Joris Demmink niet wordt vervolgd vanuit het ‘landsbelang’ -het beschermen van de criminele elites- de vervolging van Micha op grond van gebakken lucht op datzelfde ‘landsbelang’ gebaseerd moet zijn: het afrekenen met alles en iedereen die een bedreiging kan vormen voor die criminele elites. Precies zoals het overigens in zoveel landen gebeurt met vrije journalisten en klokkenluiders. Het kunnen interessante zittingen worden, daar in Den Haag vanaf 9 augustus. Be there!

Print Friendly, PDF & Email
Share