Demmink is honderd procent zeker schuldig

journaal.jpegDe SG van het Ministerie van Justitie Joris Demmink is schuldig aan het delict van het bedrijven van seks met minderjarigen. Dit volgt uit een dwingende redenering vanuit de constatering dat het NOS Journaal eind 2003 meldde dat de SG zelf heeft toegegeven aan dit delict schuldig te zijn. Lees hier meer over dit aspect van de affaire. Zijn schuld blijkt uit het volgende. Het is niet mogelijk dat het NOS Journaal een dergelijke zwaarwegende mededeling doet over een hoge ambtenaar als deze niet van te voren weet wat het NOS Journaal gaat brengen. In een geval als het onderhavige is het plegen van wederhoor een plicht die het NOS Journaal niet zal verzaken. Nu zijn er twee mogelijkheden. Ofwel Demmink heeft zijn delict zelf toegegeven tegenover redacteur Lex Runderkamp. In dat geval geldt: no more questions your honor.

De andere mogelijkheid is dat het NOS Journaal via meerdere andere bronnen op de hoogte is gebracht die verkaard hebben dat Demmink zijn delict tegenover hen heeft opgebiecht. In dat geval moet werderhoor worden gepleegd: Joris, we hebben van X en X (en X) vernomen dat je tegenover hen hebt toegegeven minderjarigen te hebben misbruikt, is dat zo? Op deze vraag moet Demmink bevestigend hebben geantwoord, anders zou de bewuste mededeling nooit zo zijn opgenomen in het nieuwsbulletin. Anders gesteld: Demmink moet die dag op de hoogte zijn geweest van wat het Journaal die avond zou gaan brengen, maar heeft er niet voor gekozen deze fatale mededeling uit het bulletin te houden onder dreiging van rechtsmaatregelen! En dat voor een SG van Justitie! Stelt u zich voor: een van de hoogste ambtenaren van Nederland weet om twee uur ’s middags dat er die avond gemeld gaat worden dat hij zal toegeven de delicten waarvan hij wordt beschuldigd te hebben gepleegd, maar doet daar niets tegen! Dat is toch echt ondenkbaar als hij daadwerkelijk onschuldig zou zijn. Nee, pas nadat het Nederlandse volk ervan op de hoogte is gebracht dat Demmink en recidiverend neuker van kleine kinderen is, heeft ‘de top van ons land’ besloten dat deze ‘uitglijder’ van het Journaal moest worden ‘gerepareerd’. Overigens ben ik van mening dat Joris Demmink voor de rechter moet worden gebracht.

Print Friendly, PDF & Email
Share