DEMMINK, FRISO, VAATSTRA: DE ANALYSE

HERSTEL EN AANVULLING BIJ DIT BERICHT EN BIJ DIT BERICHT: DE IDENTITEIT VAN DE ALS ‘JORIS DEMMINK’ GEIDENTIFICEERDE MAN BIJ FRISO IS ONZEKER. EERDER DAN DEMMINK KOMT IN BEELD LEO ENDEDIJK, DIRECTEUR VAN DE VERENIGING DE HOLLANDSE MOLEN. MET DANK AAN ‘TATUNG’.

WAT IS DE BETEKENIS VAN DE AANWEZIGHEID VAN JORIS DEMMINK BIJ EEN OFFICIEELE ACTIVITEIT VAN FRISO? * WAAROM IS DE FRISO-HYPOTHESE OVER DE MOORD OP MARIANNE DE BESTE EN MEEST LOGISCHE DIE WE HEBBEN? * WAAROM IS LAWINE-GATE ZO BELANGRIJK? * WAAROM ZIJN AL DEZE ONDERWERPEN TABOE?

Breaking: klokkenluideronline uit de lucht gehaald na pedo artikel Friso, Demmink zo valt te lezen op internet. Het is opnieuw een aanwijzing voor een rol van Friso binnen de satanische pedo-netwerken rond Joris Demmink waar het vermoorden en verkrachten van kinderen tot en met baby’s aan toe standaard praktijk is. Ritueel misbruik noemen we dat, ook wel satanisch misbruik. Het bestaan ervan staat vast net als de prominente rol binnen deze netwerken van elites: royalty, bankiers, topmensen uit de wereld van het recht, de politie, het leger, politici, diplomaten en topmensen uit de media en het entertainment. Wat Oranje betreft zijn er daarnaast nog extra aanwijzingen voor dergelijke praktijken die een lange traditie hebben in de familie vanaf Prins Hendrik via Claus tot aan, ja, wellicht Friso. Daarboven is er nog een getuige, de ‘supergetuige’, die het bestaan van dergelijke satanische netwerken in Nederland nog eens bevestigt en ook Friso noemt als prominente player. Daar weer naast zijn er bewijzen voor de homoseksualiteit van Friso en zijn gestoorde geest; het kan geen toeval zijn dat het leven van deze horror-prins zich vrijwel geheel heeft afgespeeld in totale duisternis. We vinden als ‘officiele activiteiten’ van Friso slechts het openen van twee molens in zijn hoedanigheid van beschermheer van de vereniging De Hollandse Molen. Van een van deze openingen zijn beelden. En op die beelden zien we de grootste red flag wapperen over Friso die maar denkbaar is: Joris Demmink treedt op in het gevolg van de prins. Wat wil dit zeggen? Welke conclusies kunnen we hieraan verbinden?

Demmink was op 8 mei 2009, een vrijdag, incognito aanwezig bij het openen van de Kilsdonkse watermolen. Daar mogen we toch wel vanuit gaan. Vanuit zijn functie, SG van het Ministerie van Justitie, is er geen enkele verklaring voor zijn aanwezigheid mogelijk. Dat betekent dat de enige reden voor zijn aanwezigheid de aanwezigheid van Friso is. Dan de vervolgvraag: waarom zou Demmink ‘stiekem’ willen verkeren in het gevolg van prins Friso? Zijn het gewoon ‘goede vrienden’ die samen van ‘een dagje uit’ genieten? Uitgesloten: het is immers een werkdag. Demmink zou in functie moeten zijn ten behoeve van de Nederlandse rechtstaat. Er moet dus een andere reden zijn voor deze bizarre koppeling van twee ‘publieke’ individuen waarvan het leven zich echter afspeelt in complete duisternis en waarop geen controle mogelijk is, niet door de media en niet door de politiek.

Zowel Demmink als Friso worden direct in verband gebracht met de moord op Marianne Vaatstra. Van Demmink staat vast dat hij reeds vanaf 1994 voortdurend wordt genoemd als pedofiel en kinderverkrachter en dat hij zelfs zijn gerief zoekt in parken tussen struiken. Van Friso staat vast dat hij, net als Demmink, homofiel is en een schijnhuwelijk is aangegaan met Mabel Wisse Smit. En dan is er nog het bizarre lawine-ongeluk juist op het moment dat de zaak-Vaatstra wordt heropend. De reden voor de koppeling Demmink/Friso kan bijna geen andere zijn dan dat ze samen opereren in satanische netwerken. Hierbij komt een vraag als zeer urgent naar voren: wat zijn beide heren gaan doen op die vrijdag 8 mei 2009 na afloop van de officiele plechtigheden?

Hieronder nog een lijst van feiten en omstandigheden (het zijn er slechts vijf; er zijn er meer) van de moord op Marianne Vaatstra die aangeven en zelfs bewijzen dat er veel meer aan de hand moet zijn geweest dan de politieke wens het ‘asielbeleid’ in 1999 te beschermen door een taboe uit te spreken over het AZC en diens bewoners als daders:

1. De cover up begon reeds direct op het allereerste moment na de moord. Dit bewijst dat men van hogerhand reeds toen wist hoe de vork in de steel stak. Op 1 mei 1999 kon men nooit weten dat de daders uit het AZC kwamen laat staan dat met toen al heeft kunnen beslissen het AZC om die reden ongemoeid te laten. Anders gesteld: als het een ‘gewone’ (onverwachte, wilde) moord was geweest was er eerst een onderzoeksperiode gekomen waarin men ‘alle opties open houdt’.

2. De mate waarin de media zijn geintimideerd kan nooit alleen te verklaren zijn uit de ‘politieke hypothese’. In maart 2010 moest De Telegraaf nog ingrijpen toen EenVandaag te dicht bij de waarheid kwam. Dat is bijna elf jaar na de moord. Het asielbeleid speelde toen nauwelijks meer een rol. De ‘ingreep’ van De Telegraaf bewijst dat er belangen in het spel waren die op dat moment -maart 2010- de hoogste prioriteit hadden. De mate van intimidatie van de media in de zaak-Vaatstra kennen we in Nederland slechts in een andere zaak: de affaire-Demmink.

3. De angst voor de media in de zaak-Vaatstra ging (en gaat) zelfs zo ver, dat mensen van de Leeuwarder Courant op specifieke posities zijn benoemd om ze onschadelijk te maken. Zo kreeg oud-hoofdredacteur R. Mulder een plaats in het curatorium van de Gonsalvesprijs naast Demmink-soldaten als Pieter Kalbfleisch, Wim Deetman, Bernhard Welten en Laetitia Griffith. De Gonsalvesprijs wordt overigens uitgereikt door….. Joris Demmink. De huidige hoofdredacteur H. Snijder is lid van de Raad voor de Journalistiek. Dit alles heeft ondermeer geleid tot de pogingen van de LC Micha Kat en Wim Dankbaar te demoniseren begin 2011, pogingen die dus konden worden afgedekt door de Raad. Ook de hack van deze site waarmee dit artikel begint wijst op een complete paranoia bij de macht voor de waarheid.

4. Het bizarre vertrek van Harm Brouwer uit Leeuwarden als hoofdofficier op het moment dat het lijk van Marianne werd gevonden is nooit te verklaren vanuit de ‘politieke hypothese’. Des te beter vanuit de ‘satanische’: de angst voor exposure was zo groot, dat de hoogst verantwoordelijke zich reeds direct uit de voeten wenste te maken.

5. De extreme intimidaties van getuigen zijn nooit te verklaren vanuit de ‘politieke hypothese’. Met name geldt dat voor de toestanden rond Stefanie en de familie Van Reemst. Immers: wat Stefanie heeft gezien wijst helemaal niet direct op de ‘satanische’ hypothese en had ook best gebruikt kunnen worden in een scenario van het OM waarin sprake was van een blanke dader. Nee, de toestanden rond Stefanie zijn alleen te verklaren vanuit de hysterische angst bij justitie voor de waarheid en vanuit de impuls alles te bestrijden en onderdrukken wat naar die waarheid kan leiden.

Print Friendly, PDF & Email
Share