DEMMINK EN BROUWER IN ZAAK-VAATSTRA

FLYER WIM DANKBAAR: TOP VAN JUSTITIE MEDEPLICHTIG EN MEER BIJ MOORD OP MARIANNE VAATSTRA * HARM BROUWER (FOTO) HEEFT ALTIJD GELOGEN OVER ZIJN VERTREK UIT LEEUWARDEN * JORIS DEMMINK WAS FULL TIME BEZIG MET MISHANDELING, VERKRACHTING EN MOORD * NURTEN ALBAYRAK VAN HET COA WAS OP ZIJN AFSCHEID * SATANISTEN REGEREN NEDERLAND * BELANG WALPURGISNACHT STEEDS ONDERSCHAT * JUSTITIE PARANOIA VAN ANGST VOOR HET UITEENSPATTEN VAN HUN LEUGEN-ZEEPBEL * WIM DANKBAAR: HEEL OUDWOUDE KREEG FLYERS * WIM DANKBAAR: SLECHTS EEN OF TWEE INWONERS MAAKTEN BEZWAAR * MEDIA LIEGEN EN BEDRIEGEN OVER REACTIE BEVOLKING

BREAKING: GROEP-DANKBAAR GAAT BINNENKORT ZELF FLYEREN; RUKT DE ME DAN UIT? WIE GAAN MET HEM MEE? * VOLG DE INFOWAR OP WALDNET WAAR NU DOOR KRANKZINNIGE FRIESE NAZI’S WORDT OPGEROEPEN TOT MISHANDELING VAN ‘KOMPLOTTERS’

Ik zal morgen een update op mijn weblog geven over deze flyeractie, waarmee heel Oudwoude bediend is. Hielke werd namelijk pas gesommeerd ermee op te houden, toen hij klaar was. Binnenkort ga ik zelf flyeren in Kollum en Zwaagwesteinde. blijkbaar gaan de media het verspreiden van de waarheid nu als strafbaar zien? En het verspreiden van de leugen als goede daad? Het moet niet gekker worden.

Als de boodschap van de flyer zulke klinklklare onzin is, waarom durven dan de media die hierover schrijven de tekst van de flyer niet te laten zien? Is men som bang dat er veel meer denkende Friezen zijn dan zij willen geloven? Wat was de oorsprokelijke kop van dit artikel waar een lezer bezwaar tegen maakte? Zonder het te weten , weet ik al wel dat deze lezer een denkende Fries was. [wimdankbaar uit Overveen, zondag 25 november 2012; 02:45 uur]

Westereender, weer zo’n denkende Fries. Neemt u van mij aan dat er slechts 1 of 2 Oudwoudenaren bezwaar hebben gemaakt tegen het folderen en de politie hebben gebeld. De rest van Oudwoude weet nu dat het heel goed waar kan zijn wat ze dachten. Dat hun hardwerkende dorpsgenoot niet de dader is. Dat hij erin geluisd wordt door een misdadige justitietop. Dat ze alles moeten doen om voor hun dorpsgenoot op te komen en dit onrecht ongedaan te maken. En wie nog steeds gelooft dat Jasper de dader is, moet zich eerst maar eens afvragen of Justitie de 6 vragen uit de flyer onbeantwoord mag laten. Westereenders verenigt u. Zorgt u dat elke inwoner ook de flyer leest. U verricht daarmee een goede daad. U helpt een totaal onschuldig gezin dat kapot wordt gemaak door Justitie eenvoudig omdat men de aandacht wil afleiden van de eigen misdaad: het stiekem wegsluizen van de echte daders, inderdaad Irakese asielzoekers, en geen vriendelijke koeienboer uit uw midden. [wimdankbaar uit Overveen, zondag 25 november 2012; 03:21 uur]

!!!LET OP HOE HARM BROUWER OP HET CRUCIALE MOMENT VAN HET INTERVIEW OP ZIJN VOORHOOFD BEGINT TE KRABBELEN EN ZICH VERSPREEKT!!!!!


Unieke beelden van Harm Brouwer die zich uitlaat over de zaak-Vaatstra. Brouwer was tijdens de moord hoofofficier van justitie in Leeuwarden en de hoogste direct verantwoordelijke man. In plaats van zijn werk te doen pakte hij zijn koffer, maar over het precieze tijdstip daarvan heeft hij nooit duidelijkheid kunnen bieden. Ook het parket-generaal in Den Haag heeft steeds geweigerd openheid te bieden. De feiten zijn dat onder zijn bevel zowel Feik als Ali zijn weggesmokkeld. Hierbij handelde hij op direct bevel van Joris Demmink in Den Haag, op dat moment de hoogste baas over de asielzoekerscentra. In 2001 werd Nurten Albayrak bij het COA aangesteld als directeur. Haar opdracht: de vuile was binnen houden. Daar werd zij vorstelijk voor beloond. Brouwer’s CV vertoont een bizar hiaat van 1 mei 1999 tot 1 junin 1999 toen hij werd beloond voor zijn medeplichtigheid aan de moord met het presidentschap van de rechtbank Utrecht.

Hier nog extra info over de Walpurgisnacht van 30 april op 1 mei. Het belang hiervan voor de zaak-Vaatstra is naar onze mening steeds onderschat:

Viering door satanisten

Walpurgisnacht wordt ook geassocieerd met het satanisme. Volgens gereformeerde politieke partijen vindt er een satanistische walpurgisnachtviering plaats bij het Solse Gat, in de bossen nabij Putten. Vanuit deze visie pleiten deze partijen voor een verbod op een dergelijke viering. [3]

Marianne Vaatstra
Volle maan op 30 april l999

http://www.ezinenieuwemaan.nl/28.html

Tijdens de Floralia werd er een drachtig zeug aan haar geofferd. De naam Floralia is afgeleid van het Latijnse flos, wat bloem of bloesem betekend. De bloemen zijn de geslachtsorganen van de plant. Het feest, dat van 28 tot 3 mei werd gevierd draaide dan ook om de vruchtbaarheid. Losbandigheid, anders streng afgekeurd, werd nu toegestaan. Orgieën en naakte rituelen waren een belangrijk onderdeel van de feesten.

http://users.skynet.be/astrologiearchief/maankal.htm

Print Friendly, PDF & Email
Share