DEMMINK EN BAYBASIN WEL VERKNOOPT: BEWIJS

OP 12 APRIL 2007 KWAM JORIS DEMMINK BAYBASIN INTIMIDEREN IN ZIJN CEL * OOK VROEG HIJ HET COMPLETE GEVANGENISDOSSIER VAN BAYBASIN OP * OOK LIET DEMMINK BAYBASIN IN ISOLATIE PLAATSEN

EXTRA: HIER DE COMPLETE UITZENDING VAN BRANDPUNT VAN GISTEREN OVER HET MET OPZET VERVALSTE BEWIJS TEGEN BAYBASIN

baybasin.jpegVandaag (op dit moment eigenlijk) vindt in Leusden een persconferentie plaats bij gelegenheid van de presentatie van het boek van Ton Derksen over de zaak-Baybasin. Helaas hield Micha hier geen rekening mee. Wellicht kan iemand anders (Ton Hofstede?) Derksen vragen of hij inderdaad tegen De Volkskrant heeft gezegd ‘niet te geloven’ dat Demmink iets met de zaak-Baybasin te maken heeft gehad. Deze uitspraak is namelijk om twee cruciale redenen onhoudbaar. Ten eerste is het niet te begrijpen dat Derksen zich zou laten leiden door zijn geloof. Deze fatale approach is nu juist steeds mede-verantwoordelijk geweest voor tal van ‘gerechtelijke dwalingen’ en werd door collega-wetenschappers honend omschreven als ‘het alziend oog van Justitie’. Ten tweede is de uitspraak bizar omdat er werkelijk extreem veel bewijs is voor de stelling dat de enige verklaring voor de wantoestanden rond Baybasin nu juist gelegen is in de rol van Demmink in het hele dossier. Deze rol wordt nog eens onderstreept door de bizarre gebeurtenissen in het voorjaar van 2007. Daar komt dan nog eens het evidente belang van de MSM bovenop Demmink wit te willen wassen -waar ze al meer dan tien jaar mee bezig zijn. Is Derksen juist geciteerd door Toine Heijmans en Elsbeth Stoker?

Print Friendly, PDF & Email
Share