DEMMINK, DE HOLOCAUST EN MICHA KAT

EXTRA: ONZE BERICHTGEVING OVER NEP-JOURNALIST KOOLHOVEN BEVESTIGD * VANAVOND KLOA OVER DEMMINK EN DE ECONOMIE: BE THERE!

OVER DE OUDE EN DE NIEUWE HOLOCAUST * OVER MONSTERLIJKE COMPLOTTEN EN DE DOODSESKADERS VAN DE NWO * OVER DE PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS VAN MICHA KAT EN ZIJN KRUISTOCHT VOOR DE WAARHEID * OVER JODEN, PEDOFIELEN, ANTISEMIETEN EN RASCISTEN * THIS IS THE STORY OF ALL STORIES BIJ HET EINDE DER TIJDEN

Eerst de feiten over de ‘oude’ Holocaust, David Cole en het ‘revisionisme’. In 1992 komt de Amerikaanse Jood David Cole met zijn explosieve en geheel overtuigende documentaire die aantoont dat er in Auschwitz geen gaskamers zijn geweest en dat het getal van 6 miljoen een hoax is. De docu is via YouTube en Google [(David) Cole in Auschwitz] voor iedereen te bekijken. In 1994 is Cole te gast in de populaire Phil Donahue Show die is gewijd aan de vraag: heeft de Holocaust echt plaatsgevonden? De show is herhaaldelijk verwijderd van YouTube maar in 2009 herplaatst. De show moet het startschot geven voor een open debate over de Holocaust binnen het Amerikaanse onderwijs. In datzelfde jaar, 1994, begint de JDL [Jewish Defense League] een kruistocht tegen Cole [backgrounds] onder het motto we must get rid of this monster. Hierbij wordt een beloning uitgeloofd voor inlichtingen over zijn ‘woon- e/o verblijfplaats’. In 1995 komt er wereldwijd een golf van wetgeving op gang

die het ontkennen van de Holocaust strafbaar stelt; in vele landen worden specifieke wetten van kracht, speciaal geschreven voor de Holocaust, in andere landen zoals Nederland wordt het ontkennen van de Holocaust indirect strafbaar gesteld via de discriminatie-wetgeving. In de VS mag de Holocaust nog altijd ontkend worden. In 1998 publiceert de JDL een ‘excuusbrief’ van David Cole, hier te lezen. De authenticiteit is echter uiterst twijfelachtig, met name omdat het getal van de zes miljoen er expliciet in wordt bevestigd terwijl op dat moment dat getal ook van ‘officiele zijde’ al fors -met miljoenen- naar beneden is bijgesteld. Op het moment dat de brief openbaar werd ontbrak van David Cole ieder spoor en dat is zo gebleven tot op de dag van vandaag.

Op dit moment, as we speak, is er een nieuwe Holocaust aan de gang. Natuurlijk, op tal van punten zijn de verschillen met de oude ‘Holocaust’ principieel en elementair, maar de overeenkomsten zijn belangrijker: een complete categorie mensen uit de bevolking -kinderen- is compleet vogelvrij verklaard en uitgeleverd aan een groep sadistische moordenaars en perverts die de vergelijking met de Nazi’s in elk opzicht kunnen doorstaan. Heeft nooit iemand stilgestaan bij de parallellen tussen de concentratiekampen en de ‘justitiele’ en ‘kerkelijke’ jeugdinstellingen waar kinderen werden (en worden) verkracht, gemarteld en vermoord zoals in Nederland recent opnieuw aan het licht is gekomen in het Limburgse Heel? Bij de overeenkomsten tussen het uniform van de Nazi’s en de uniformen van de Katholieke Kerk waarin de pedo-priesters gekleed gingen wanneer ze kinderen verkrachtten en aan stukken sneden? Bij de verbijsterende parallellen ook tussen het registratie-systeem waarmee de Duitsers Joden konden opsporen en de hele organisatie die daar onder hing en de ‘Raad voor de Kinderbescherming’ die de woningen van Nederland afstruint en doorzoekt naar kinderen die kunnen worden gevoerd aan de misbruik-pedo’s binnen de organisatie op een wijze die sterk doet denken aan die van de Gestapo op zoek naar Joden in de oorlog?

Zoals we aan het begin van dit stuk hebben gezien moet de mythe van de ‘oude’ Holocaust in stand gehouden worden tegen elke prijs. Mensen die de hoax dreigen door te prikken zoals David Cole worden genadeloos uit de weg geruimd. De belangen van de ‘Holocaust-industrie’ en de op basis van deze hoax gevestigde -en dus inmiddels geheel geflopte- staat Israel zijn te groot [BEKIJK DOCU DEFAMATION]. Maar hetzelfde geldt voor de mensen die de ‘nieuwe Holocaust’ -de echte- aan het licht dreigen te brengen: ook zij worden achtervolgd, voor gek verklaard en zelfs ook -het zijn er al tientallen- massaal uitgeroeid. De hoax-Holocaust moet dus in stand worden gehouden, de echte -die tegen de kinderen overal ter wereld, met name in arme landen- mag niet aan het licht komen. En voor die doelen zijn de Nazi’s van nu die zich hullen in de verraderlijke kleren van de JDL, de Anti Defamation League, het CIDI, de Raad voor de Kinderbescherming en het Ministerie van Veiligheid en Justitie bereid te moorden.

Wat betekent dit alles nu voor de zaak-Demmink? Laat ik het zo direct mogelijk proberen te formuleren zoals de lezers van deze site gewend zijn: de belangen van de wereldwijde pedo-mafia van de machtigste mensen op aarde om de waarheid over de nieuwe Holocaust te bestrijden en te onderdrukken zijn net zo groot als de belangen van de Holocaust-mafia om vast te houden aam de mythe van de gaskamers en het Zyklon B! Een onmogelijke taak dus deze leugen-bastions die worden geschraagd en bewapend door de rijksten en de machtigsten op aarde neer te halen? Wellicht. Maar het is ook onze plicht het te proberen. In een volgend deel van deze story of all stories sta ik stil bij mijn eigen Joodse achtergrond, mijn eigen levensgeschiedenis en de rol van de Holocaust daarin. Op deze wijze zal ik proberen voor de lezers inzichtelijk te maken waar mijn preoccupatie met waarheid en leugen vandaan komt.

Print Friendly, PDF & Email
Share