DEMMINK-BOLWERK VERDER GESLOOPT

EERTSE MEDIA-COVERAGE DRUIPT BINNEN * JEROEN DE JAGER (NOS) NOEMT KINDERMISBRUIK EN PEDO-ONDERZOEK DOOR OM * FD: CRIMINEEL ONJUISTE BERICHTGEVING * ADVOCATIE GEHEEL AAN DE LEIBAND VAN DE STAAT * VOLKSKRANT OPVALLEND AFWEZIG

ZULKE VERHOREN ZIJN AARDIG MAAR DE STRIJD TEGEN HET PEDO-NETWERK KAN ALLEEN WORDEN GEWONNEN VIA ACTIES DOOR BURGERS: BEZET HET MINISTERIE, DEMONSTREER BIJ RIOUWSTRAAT 13, BRENG GRAFFITI AAN OP RECHTBANKEN, JOUW RECHTERS UIT OP ZITTINGEN, REBELLEER! LAAT ZIEN DAT WE HET NIET MEER PIKKEN!

De naam Joris Demmink wordt steeds bekender in ons land in relatie met pedofilie en kindermisbruik. Dat is de voornaamste winst van het verhoor van Demmink vanochtend door Chipshol. Geconcludeerd kan tevens worden dat de advocaten van Chipshol opnieuw hebben gefaald. Het is om wanhopig van te worden dat niemand begrijpt dat zo’n verhoor alleen iets kan opleveren als de getuige onder grote, extreme druk wordt gezet -zoals in de VS gebeurt- door snelle en agressieve ondervraging en aldus fouten gaat maken. Advocaten zullen dat in het geval van Joris Demmink en van ‘hoge’ rechters nooit doen omdat zij onder het gezag vallen van de Nederlandse Orde van Advocaten die weer indirect wordt aangestuurd door Demmink zelf. Kalbfleisch kwam destijds in de problemen niet door de vragen van Kaaks, maar omdat Micha Kat NU MAAR WACHTEN OP DE KLOKKENLUIDER UIT HAARLEM DIE EEN RELATIE MET DEMMINK HEEFT GEHAD EN ZIJN VERKLARINGEN ONDERUIT HAALT!

vanuit de zaal op het beslissende moment een briefje doorgaf aan Peter Poot die dat briefje weer doorspeelde aan Kaaks. Op het briefje stond: doorvragen over de aard van de opdracht die hij als NMa-baas aan Westenberg gaf! Kaaks stelde de vraag en uit het antwoord van Kalbfleisch viel te herleiden dat het een advies betrof inzake een procedure tussen de NMa en fietsenfabriek Accell over een giga-boete. Dit nieuws haalde vervolgens de landelijke media en leidde tot een publieke terechtwijzing van Westenberg en Kalbfleisch. Doorvragen! Attaqueren! Met feiten bestoken! Kleine inconsistenties uitvergroten! Maar goed, ik moet maar ophouden. Als Chipshol het zo wil, so be it. De [voorbeschouwende] bijdrage van Jeroen de Jager, eerder kalltgestellt inzake Demmink’s kindermisbruik, was opvallend strak en goed. Dieptepunt [ook voorbeschouwend] is een stuk in het FD van de gekende loopjongen van de macht Ton Olde Monninkhof die het volgende uit zijn keyboard weet te persen: Joris Demmink (63) is niet alleen in opspraak geraakt door zijn mogelijke rol bij de Chipsol affaire. Hij werd in 2003 door onder meer de Gaykrant in verband gebracht met seksueel misbruik van minderjarige jongens. Onderzoek door de Rijksrecherche leverde op dat er geen sprake was van strafbare feiten. Dat onderzoek door de Rijksrecherche -overigens door Demmink aangestuurd- heeft nooit plaatsgevonden en het stuk zwijgt over de latere aangiftes en het thans lopende onderzoek die wel worden genoemd door de NOS. Inhoudelijk heeft het verhoor dus niets opgeleverd; Advocatie kan Demmink reeds ronkend uitroepen tot ‘winnaar’. De Telegraaf komt met een vrij neutraal maar ook nietszeggend stukje. Updates volgen. Intussen moeten we eens te meer concluderen dat het een ongekende schande is dat Demmink met alles wat er thans bekend is en speelt gewoon in functie kan blijven en het strafrechtelijk onderzoek tegen hem kan blijven saboteren.

Print Friendly, PDF & Email
Share