DEMMINK BLIJFT IN BELANG JUSTITIE

MARCHEER MEE TEGEN JORIS DEMMINK, AL RUIM MEER DAN 100 INSCHRIJVINGEN * MET 500 KUNNEN WE DEMMINK AL DOWN KRIJGEN!

HIERONDER HET ANTWOORD VAN HET MINISTERIE AAN EEN VERONTRUSTE BURGER DIE VRAAGT WAAROM DE KINDERVERKRACHTER EN CRIMINELE PEDOFIEL JORIS DEMMINK NIET WORDT GESCHORST ZOALS BIJVOORBEELD WEL HET GEVAL WAS BIJ PIETER KALBFLEISCH VAN DE NMA

Van: Burgerbrieven – DJOA
Datum: 6 december 2011 19:09
Onderwerp: RE: Op non-actiefstelling secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie
Aan: [email protected]

Geachte heer Lauxen,

Naar aanleiding van de vraag die u in september 2011 hebt gesteld aan Postbus 51, waarom de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie niet op non-actief is gesteld naar aanleiding van de beschuldigingen in de media, informeer ik u als volgt.

Op grond van het ARAR komt een dergelijke maatregel (“schorsing”) slechts in aanmerking indien betrokkene in hechtenis is genomen, indien tegen betrokkene een strafrechtelijke vervolging is ingesteld, indien de Minister (het bevoegd gezag) voornemens is betrokkene te ontslaan of indien de Minister van oordeel is dat het belang van de dienst de schorsing vordert. Geen van deze gevallen doet zich voor.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Anneke Storm, cluster Burgerbrieven DJOA/DGRR, ministerie van Veiligheid en Justitie

Print Friendly, PDF & Email
Share