Demmink-artikel Wikipedia verwijderd

censuur.jpegHet recent uitgebreide artikel over Joris Demmink op Wikipedia waarop maar liefst 26 referenties stonden is dit weekeind van de website verwijderd. Op 20 januari stelde deze website nog dat het niet-ingrijpen van de kant van Justitie in de Demmink-tekst kan worden beschouwd als een soort schuldbekentenis. Thans heeft deze ingreep dus plaats gevonden, al kan (nog) niet worden vastgesteld dat dit is gebeurd op instigatie van Justitie. De verwijdering lijkt echter niet los te kunnen worden gezien van de pogingen ook de artikelen over Micha Kat en Klokkenluideronline te wissen van Wikipedia. Lees hier het huidige stuk over Demmink en hier een eerdere versie, echter niet de laatste uitgebreide.

Print Friendly, PDF & Email
Share