Deloitte-accountants als opgejaagd wild

dassen2.jpgRoger Dassen en John van den Dries (Deloitte) door hun eigen advocaat betiteld als ‘witte boorden-criminelen’!

“Naar Dusseldorf vertrokken voor onze Deloitte SE Partnermeeting”, schrijft Roger Dassen (voorzitter van Deloitte Nederland, foto) op zijn Deloitte-weblog. Deze partnermeeting vond plaats begin juni 2008. Sedert zwijgt Dassen. Althans: op zijn weblog. Voor de Raad van Tucht moest Dassen op 20 april met de billen bloot voor zijn internet-schrijfsels. Hij was aangeklaagd door Pieter Lakeman van SOBI voor een ‘ongepaste vreugdeuiting’ op zijn weblog waarop Dassen het uitstel van de tuchtzaak over de Ahold-controle medio 2006 betitelde als ‘goed nieuws’. Volgens Lakeman is het strijdig met de eer van stand om vreugde uit te spreken over het uitstel van een tuchtzaak. Lakeman: “Het is een algemene witte boorden-strategie om problemen vooruit te schuiven. Er is immers altijd een kans dat de criticus overlijdt of er om andere redenen de brui aan geeft.” De advocaat van Dassen, Karin Harmsen van Stibbe, bestreed dat er sprake van van ‘vreugde’. Dassen zou slechts tot uitdrukking hebben willen brengen dat er door het uitstel een betere verdediging zou kunnen worden gevoerd. In dezelfde zitting voor de Raad van Tucht diende ook de klacht tegen John van den Dries wegens misleiding van de Raad door op leugenachtige wijze ziekte voor te wenden waardoor het uitstel (waarover Dassen op zijn weblog al dan niet zijn vreugde uitte) kon worden verkregen. Dat Van den Dries ten onrechte ziekte voorwendde om zich aan de tuchtrechter te onttrekken blijkt uit een email die hij zelf binnen Deloitte rondstuurde waarin hij ontkende ziek te zijn. Deze email werd Lakeman toegespeeld door een klokkenluider vanuit Deloitte met de aantekening ‘dit is de ethiek van Deloitte’. Door deze vertragingsacties werd de tuchtzaak tegen hem (die uiteindelijk in september 2008 leidde tot een krachtige veroordeling door het CvBB) met ruim een half jaar vertraagd. Advocaat Harmsen van Deloitte zei op de zitting dat die email van Van den Dries niet klopte: hij was wel degelijk (dood)ziek.

harmsen.jpegHarmsen: “De email verbloemde de werkelijkheid. De inhoud was onjuist.” Van den Dries –op het oog gezond van lijf en leden aanwezig op de zitting-: “De email was een symptoom van mijn gezondheidstoestand op dat moment, waarin ik naar buiten toe zoveel als mogelijk de schijn wilde ophouden dat ik niet ziek was, zij dat tegen beter weten in.” Lakeman hierover: “Het is in de witte boordenwereld een bekende taktiek om, wanneer men ergens op betrapt wordt, een ernstige overtreding te vervangen door een minder ernstige overtreding. Hier zien we hetzelfde patroon: de ernstige overtreding van misleiding van de Raad wordt vervangen door de minder ernstige overtreding van misleiding van collega’s. Hiermee kan en mag uw Raad niet akkoord gaan.”

De Raad stelde zich op de zitting ronduit partijdig op. Als Lakeman aan het woord was deed de voorzitter zijn uiterste best in zijn lichaamstaal zo veel mogelijk afkeuring tot uiting te brengen, vooral door opzichtig zijn bril op- en af te zetten en in zijn ogen te wrijven. Als de advocaat van Deloitte aan het woord was, betoonde hij een en al aandacht. Het was een genante vertoning. Lakeman: “Ik had er bijna wat van gezegd.” De advocate gooide nog wat olie op het vuur: “Mijn client is inmiddels berispt en uitgeschreven als accountant. Maar SOBI zet de zaak desalniettemin voort. Dat is voor client belastend en aangrijpend.” In welke mate de tientallen miljarden die beleggers mede door de falende controle door Deloitte verloren ‘belastend’ en ‘aangrijpend’ waren, daarover sprak Harmsen uiteraard met geen woord.

De Stibbe-advocate meende Lakeman aan het eind van de zitting de les te moeten lezen: “Dat de heer Lakeman mijn clienten omschrijft als ‘witte boorden-criminelen’, dat gaat echt te ver. Die aantijging werpen de heren verre van zich” Lakeman: “Ik heb de betrokkenen geen witte boorden-criminelen genoemd. Ik heb wel gesproken van ‘witte boorden-taktieken’ en ‘witte boorden activiteiten’”. Aldus moesten de aanwezigen -onder wie een heuse spindoctor van Hill & Knowlton die Deloitte door deze ‘crisis’ heen moet sleuren- constateren dat Roger Dassen en John van den Dries nota bene door hun eigen advocaat in verband werden gebracht met witte boorden-criminaliteit.

Rond deze zitting werden opnames gemaakt voor een filmpje. Dassen en Van den Dries renden als opgejaagd wild weg van de camera door de gangen van de Haagse Paleis van Justitie. Na de zitting vluchtten ze een spreekkamer in waar ze gingen bellen met de interne beveiliging. Terwijl een functionaris van het Paleis de journalisten ‘bezighield’, vluchtte het Deloitte-team naar buiten onder leiding van de spindoctor. Accountancy anno 2009.

Binnenkort op deze website: het filmpje met de liegende en vluchtende witte boorden-criminelen van Deloitte

 

Print Friendly, PDF & Email
Share