DE WAARHEID MET DAVID ICKE

BINNENKORT OP DEZE SITE: HORROR-PRIMEUR OVER HOOGSTE MAN VAN HET OM IN AMSTERDAM FRITS VAN STRAELEN, BIJNAAM IN HET MILIEU: ‘PRINCE OF DARKNESS’

EXTRA: PETER OLSTHOORN EN TON BIESEMAAT BETAALD DOOR DEMMINK (76.500 EURO PER JAAR) PROBEREN DE PEDO-DOOFPOT GESLOTEN TE HOUDEN MAAR GAAN KRIJSEND VAN WOEDE TEN ONDER

Op Leugens.nl:

Pieter | 18/12/11 om 18:51

Demmink opereert als hoogst verantwoordelijke ambtenaar en eerste adviseur van de minister en de staatssecretaris op het ministerie van Justitie (de SG). Zijn netwerk bestaat uit topfunctionarissen bij de rechterlijke macht (ZM en OM), de politie en de AlVD. Een groot aantal van de personen in dat netwerk zijn ooit op hun positie gekomen met bemoeienis van Demmink als directeur Politie, DGR en later SG.
Ten tijde van die benoeming door CDA minister Donner lopen er al volop discussies over de persoon van JD, waarbij de volgende (niet bewezen) verdachtmakingen de hoofdmoot vormden.

a. 1994 Politieonderzoeken in verband met misbruik van kinderen, waarbij de naam van JD wordt genoemd in het dagblad De Telegraaf;
b. 1998 Uitzending van Netwerk rapporteert over een grootscheeps onderzoek in 1994 van een speciaal opgericht politieteam uit Rotterdam, het HIK-team (Handel in Kinderen), Het HIK team vond een escort-club van jonge jongens vanuit Oost Europa naar o.a. Nederland. Een Duitser wordt voor zijn betrokkenheid gestraft en er is tevens sprake van een zekere topambtenaar Joris, die ook wordt veroordeeld. Later wordt gesteld dat die Joris wel bestaat, maar dat niet gaat om JD van het MvJ,
c. 1998 In Amsterdam spelen het z.g. “Rolodex” en “Embargo”onderzoek naar een pedo-netwerk met hooggeplaatsten Ook de naam van JD wordt hierin genoemd, nl. als degene die het onderzoek frustreert via het PG parket zou het onderzoek hebben “geneutraliseerd”.
d. 2000 JD trekt de aandacht van de researchredactie van het NOS journaal dat onderzoek doet naar vertakkingen van het Dutroux netwerk in Nederland, Ook hier stuit men op het doodgelopen “Embargo-onderzoek”.
e. 2002 De Turk Baybasin wordt veroordeeld tot levenslang. Volgens zijn advocaat op basis van een gemanipuleerd dossier, waarin JD de hand heeft gehad.

Hoe komt een minister van Justitie in vrijheid tot een voordracht en benoeming van JD, waarover zoveel geruchten gaan?

Peter Olsthoorn | 18/12/11 om 20:09

@pieter
Idd Bolhaar zoals er twee keer stond en niet Bolhuis een keer. Excuses.
Hij heeft bij zijn benoeming gezegd de ‘waarheidsvinding’ meer accent te zullen geven.

Dan je rijtje: het is belangrijk om feiten en geruchten te scheiden. Dat proberen we nu te doen en vergt tijd. Natuurlijk hebben anderen veel werk gedaan. Dat heeft echter weinig effect gesorteerd behalve een hoop geschreeuw. Bescheidenheid past ons dus.

VAN HET GROOTSTE BELANG: MET MAN EN MACHT STRIJDEN TEGEN DE INFILTRANTEN OLSTHOORN EN BIESEMAAT * WIJS ZE TERECHT OP HUN EIGEN BELASTINGGELD-WEBSITE

De heren Olsthoorn en Biesemaat maken zich intussen steeds belachelijker. In het zesde ddeel van hun ‘serie’ over Demmink proberen ze opnieuw louter twijfel te zaaien en een lans te breken voor onderzoek naar Demmink door Demmink terwijl ze ook nog eens worden betaald door Demmink.

Print Friendly, PDF & Email
Share