YEHUDI M. IN PANIEK: INTIMIDATIE

Door André Vergeer

Eergisteren, maandag 24 september, kreeg ik een mailtje van advocaat mr. Yehudi Moszkowicz van [email protected] uit Utrecht met de sommatie dat ik een artikeltje van mijn hand, hier op klokkenluideronline.is van 29 augustus jl., maar had te verwijderen onder de dreiging van grote dwangsommen. In dat artikeltje had ik grote vraagtekens geplaatst bij de wijze waarop hij de verdediging van DJ Flexican in Eindhoven had neergelegd vanwege, volgens zijn eigen verklaring, “mogelijke belangenverstrengeling”. En en passant werd mij door hem verboden om zijn mailtje (of delen daarvan) te publiceren op internet. Dat doe ik dan ook maar niet maar dat ontneemt mij uiteraard nog niet het recht om hier kond te doen van zijn doldrieste acties.

Yehudi werpt zichzelf op als ‘gevestigd’ media-advocaat en alleen al de sommatie aan mij om zijn mailtje niet te plaatsen op internet lijkt mij bedreigend, onrechtmatig, en vooral aanmatigend. Voor wie daar meer over wil lezen, verwijs ik naar rvdj.nl, waarin wordt beschreven waar een stukjesschrijver als ik allemaal aan moet voldoen. Daar staat i.i.g. niet voorschreven dat ik de inhoud van e-mailverkeer niet zou mogen delen met anderen. En dus al helemaal niet aan hoeveel anderen ik dit zou mogen laten lezen. Het is evident dat mijn contacten zich nu eenmaal niet beperken tot mijn familiekring of mijn buurtgenoten alleen maar dat ook de alternatieve media daar onderdeel van uitmaken. De vraag van Yehudi is dus om die reden al “abject en infaam”, om maar eens wat familietaal te gebruiken…

Dit is temeer van belang als je weet dat dergelijke ‘conflicten’ uiteindelijk altijd worden behandeld tegenover de rechter en/of tegenover de Raad voor de Journalistiek, en jawel, in openbare zittingen. En de uitspraak wordt in het openbaar gepubliceerd. Hoezo dan geheimhouding? Mag de persoon die zich aangevallen voelt dat niet meedelen aan zijn omgeving? Mij is vooral opgevallen dat juist personen die verder weg staan van de waarheid liever niet willen dat zij worden geciteerd…

Dan het ‘echte’ conflict van mr. Yehudi met mij over het gewraakte artikel op KLOL. Bij vermeende belangenverstrengeling dient een advocaat zich te verschonen (terug te trekken) om niet te worden aangesproken op zijn eed aan de Koningin ingevolge de Wet om onafhankelijk op te treden voor zijn cliënt. Nu woont DJ Flexican in Eindhoven en mr. Yehudi in Utrecht die voor hem de aangifte heeft verzorgd bij de politie. De enig mogelijke ‘belangenverstrengeling’ in deze zaak kan dan immers slechts bestaan uit een (vroegere) vertegenwoordiging van Yehudi Moszkowicz van één van die politieambtenaren die disproportioneel zouden hebben opgetreden tegen DJ Flexican. En ik mag toch vurig hopen dat het dan ook ècht om een vroegere vertegenwoordiging ging. Zie je het al gebeuren dat een politieman uit Eindhoven zich op die feiten ooit heeft laten vertegenwoordigen door een Utrechtse advocaat? Nota bene gespecialiseerd in mediarecht? Zo nee, dan is jouw twijfel ook gevoed, net als bij mij in augustus.

De andere kant van de medaille is dat (piket) advocaten vele malen meer contact hebben met politie, justitie en het OM dan hun cliënten ooit in hun hele criminele leven zèlf, waardoor er met zekerheid een regelrechte afhankelijkheidsrelatie kan ontstaan tussen die juridische partijen en waarbij de belangen van die ène cliënt zomaar uit het oog kunnen worden verloren. Meer zaken betekent voor een advocaat immers meer ‘uurtjes – factuurtjes’? En elke verloren zaak levert immers weer een hoger beroep op of mogelijk zelfs cassatie bij de Hoge Raad bij een wel heel eigenwijze cliënt?

Daarmee kom ik dan weer op die vermeende belangenverstrengeling van mr. Yehudi. Dergelijke (straf)zaken spelen zich nu eenmaal af in de volle openbaarheid en worden vooral op de alternatieve media verslagen omdat de MSM-journalisten een slot op hun computer opgelegd hebben gekregen. Vermoedelijk om het “nationale veiligheidsbeleid”, “de transparantie van alle interne onderzoeken naar het optreden van overheidsdienaren” en “het zelfreinigend vermogen van Justitie” nog even niet voor de voeten te lopen…

De beelden van de arrestatie van DJ Flexican zijn desondanks vermoedelijk zelfs de hele wereld over gegaan. En als je dan, als advocaat van die DJ, met veel aplomb op je eigen site en liefst via zoveel mogelijk media melding maakt van een aangifte in zijn naam, dan is het ook minimaal geboden en m.i. zelfs je plicht als advocaat, dat je je terugtreding vanwege ‘mogelijke belangenverstrengeling’ tegenover de buitenwacht op je site ook even toelicht. Nee hoor, een kort bezoekje aan de site van mr. Yehudi leert mij dat hij alleen de aangifte nog groot in beeld brengt. Niks belangenverstrengeling en dus regelrechte reclame voor mr. Yehudi over de rug van DJ Flexican !!!

Mijn nekharen zeggen mij (en die hebben mij nog nooit in de steek gelaten) dat mr. Yehudi met zijn acties dus telkens probeert om, via misbruik van ons rechtssysteem, alle personen die zich negatief over hem uitlaten via procedures en dwangsommen monddood te laten maken om de reclame voor zijn eigen persoon niet te dwarsbomen. En dat pik ik gewoon niet, ook niet van een telg uit het beroemde geslacht Moszkowicz.

Dus go Yehudi, go! Je schrijft immers je eigen geschiedenis….

Print Friendly, PDF & Email
Share