DE TIEN GROOTSTE DEMMINK-CRIMINELEN

GAAT NEDERLAND AFREKENEN MET DE CRIMINELE PEDO-TOP DIE HET LAND AL DECENNIA LANG TERRORISEERT EN DE RECHTSTAAT COMPLEET HEEFT VERWOEST? * HIER DE TIEN GROOTSTE ‘DEMMINK-CRIMINELEN’ (NAAST DEMMINK ZELF) DIE SO WIE SO ZULLEN MOETEN WORDEN GEOFFERD EN/OF BERECHT DOOR DE ‘COMMISSIE RECHTSHERSTEL’ OM ONS LAND TE REDDEN

Onderstaande mensen hebben zich schuldig gemaakt aan zeer zware strafrechtelijke feiten en aan misdaden tegen het Nederlandse volk. Naast concrete delicten als valsheid in geschrifte, het voorliegen van de kamer, ambtelijk machtsmisbruik, vervalsen/verduisteren van bewijsmateriaal, obstructie van de rechtsgang, verduistering/diefstal van gemeenschapsgelden en medeplichtigheid aan mishandeling en moord, zijn zij ook allen schuldig aan het lidmaatschap van cq. leiding geven aan een criminele organisatie:

SORGDRAGER

1. Ivo Opstelten. Als minister thans de primaire verantwoordelijke voor de hele kwestie en de voornaamste beschermer van Joris Demmink.

2. Piet Hein Donner. Veroorzaker van Demmink-gate door tegen tal van feiten en waarschuwingen in Demmink op de troon te hijsen.

3. Winnie Sorgdrager. Creerde eigenhandig de macabere machtsbasis voor Demmink eind jaren 90 waardoor Demmink zich onaantastbaar kon gaan voelen. Politiek verantwoordelijk voor de zaak-Baybasin.

4. Ernst Hirsch Ballin. Dekte Demmink gedurende zijn hele bewindsperiode en zelf direct betrokken bij tal van misdaden door Demmink gepleegd.

5. Herman Bolhaar. Topman OM direct verantwoordelijk voor ‘Demmink-justitie’ ten dienste van criminelen en ten koste van talloze onschuldige burgers.

6. Hugo Hillenaar. Hoofdofficier Breda en adjudant van Demmink trok spoor van verwoesting door Nederland in opdracht van criminelen en pedofielen.

stordiau

7. Annemarie Stordiau. Hoofd Voorlichting van Justitie was hoofdarchitect van de ‘Demmink-persbreidel’ waardoor het kindermisbruik decennia lang kon doorgaan.

8. Mark Rutte. Badplassende pedo-minpres ontliep zijn verantwoordelijkheid in de zaak-Demmink en weigerde de feiten onder ogen te zien.

9. Harro Knijff. Advocaten mogen veel en zijn bijna onkwetsbaar, maar de advocaat van Demmink heeft alle wetten en regels met voeten getreden. Terroriseert al meer dan tien jaar journalisten.

10. Fred Teeven. Licht gestoorde ‘crimifighter’ werd een van de grootste ‘crime-facilitators’.

Print Friendly, PDF & Email
Share