DE RADIOSTILTE VAN MICHA KAT

Sinds Micha Kat op 24 april 2012 gearresteerd is op de luchthaven Schiphol is het denderend stil geworden rondom zijn persoon. Velen hebben daar de nodige vragen bij gesteld en zich terecht afgevraagd waarom er geen nieuws over zijn lot naar buiten is gekomen. Dit alles gebeurde op verzoek van zowel Micha zelf, als op verzoek van zijn partner en zijn advocaat. Blijkbaar waren de tenlasteleggingen aan het adres van Micha dusdanig serieus, dat er voor gekozen is om in het belang van de zaak en het hem zo spoedig mogelijk weer vrij te krijgen, een tijd niets over hem te publiceren. Hij is na zijn arrestatie overgebracht naar een politiecel in Delft. Na te zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris, die hem een voorlopige hechtenis oplegde van twee weken, werd hij overgebracht naar de Koepelgevangenis in Haarlem.

Op woensdag 9 mei was er een rechtszitting waar geoordeeld zou worden over zijn vrijlating of een verlenging van zijn detentie. De twee kernvragen in dit verband waren, of er vluchtgevaar en/of kans op recidive zou zijn.

Nu hij sinds 10 mei weer een ‘vrij’ man is, wordt er nog steeds die denderende radiostilte gehoord. Dit legde een stevige voedingsbodem voor velerlei speculaties en insinuaties betreffende de vermeende achtergrond van deze blijvende stilte. Gisterochtend heb ik telefonisch uit zijn mond mogen vernemen wat de reden hiervan is. Hij vertelde me dat de schorsing van zijn hechtenis werd vergezeld van een aantal aan hem opgelegde voorwaarden. Eén van die schorsingsvoorwaarden is dat hij voorlopig geen publicaties meer plaatst op Klokkenluideronline en/of vergelijkbare websites. Mocht hij dat wel doen, dan wordt hij onmiddellijk weer gedetineerd.

Zo’n schorsingsvoorwaarde is in zijn geval natuurlijk een manier om hem monddood te maken en Klokkenluideronline als informatief medium te vernietigen. In ieder geval wordt het Micha Kat op deze manier onmogelijk gemaakt zijn klokkenluidend werk te doen, want het vooruitzicht op meer tijd door te moeten brengen in een gevangeniscel is voor hem niet bepaald aanlokkelijk. De iets meer dan twee weken gevangenhouding heeft emotioneel wel iets met hem gedaan, zo vertelde hij mij. Binnenkort is er een nieuwe rechtszitting en Micha zal zich samen met zijn advocaat beraden op hoe verder om te gaan met de huidige situatie.

We houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Print Friendly, PDF & Email
Share