De (on)zichtbare schade van seksueel misbruik

ALS klokkenluideronline.is NIET MEER WERKT KUNNEN JULLIE IN HET VERVOLG NAAR klokkenluideronline.is

Zoals we weten worden de kinderhandel en kinderporno netwerken in Nederland allemaal georganiseerd en geregisseerd door één en dezelfde ‘leiders’/organisatie-structuur. De leiders zelf krijgen wij nooit te zien, de mensen die we wel krijgen te zien zijn de mensen die INGEZET zijn om het netwerk in stand te kunnen houden (en die hebben zichzelf op een of andere manier medeplichtig gemaakt). Door invloed van een groep machtige mensen binnen die organisatie worden een aantal mensen in onze maatschappij op bepaalde (invloedrijke) posities gezet. Deze mensen dekken de doofpot af en zorgen dat mensen die met de waarheid komen geen eerlijk proces krijgen. Zoals o.a. Micha Kat die al zijn rechten is kwijt geraakt, terwijl hij alleen de feiten en de waarheid vermeld en uitspreekt.

Robert M. voor 18 jaar veroordeeld terwijl de werkelijke daders gewoon doorgaan

Alles wordt letterlijk geregisseerd. En in detail georganiseerd. Het is één groot werkend geheel. Ook de mensen (‘puppets’) die zij inzetten voor grootschalige kinderporno productie en verspreiding werken nooit alleen en op zichzelf.

Zoals ook de zaak Robert M. staat niet op zichzelf en is onderdeel van een veel groter geheel.

 

Want als je onderzoek doet en naar de feiten kijkt, was deze Amsterdamse situatie inclusief die van het netwerk van kindermisbruik en kinderporno al jaren bekend.

En dan ontdek je ook dat Robert M. een puppet/’slaaf’ is, die is gemaakt-bewerkt-gemanipuleerd door en voor de verantwoordelijken achter deze kinderhandel en kinderporno netwerken. En Robert M. is dan wel in de gevangenis al is zijn positie (datgene wat hij deed en vertegenwoordigde) al lang weer opgevuld.

De vele kinderen van kinderdagverblijf het Hofnarretje in Amsterdam die seksueel zijn misbruikt, zijn ook weer het topje van een hele grote ijsberg en de alarmerende signalen van een hele diepe doofpot.

Waarom was Robert M. zoals die was en waarom misbruikte hij kinderen?

Hij heeft die gevoelens en dat gedrag ontwikkeld toen hij zelf als kind seksueel misbruikt werd en o.a. ‘getraind’ werd om later als hij volwassen zou zijn, als een ‘puppet’ te kunnen functioneren in het kinderhandel en kinderporno netwerk. En hij is in feite gebrainwasht en ‘kunstmatig’ gevormd zoals die nu is, door de dingen die hij als kind heeft moeten ondergaan.

Er is een hele handel inclusief netwerk in kinderen die ‘gemaakt’/mismaakt en bewerkt worden om het werk te kunnen doen voor de kinderhandel en kinderporno netwerken. Robert M. was er daar één van.

Hij is een slachtoffer die nu ook dader is geworden. Zoals met velen van deze mensen het geval is. Met slachtoffer zeg ik niet dat je hem nergens op kan aanspreken want hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan, al kun je deze persoon niet zien als de hoofdverantwoordelijke voor wat er gebeurd is. Het erge is dat hij een ‘tool’ is geweest van kinds af aan. Eerst is hij dus kapot gemaakt, en later toen hij ‘getraind’ was te doen wat de onmenselijke mensen van hem wilden had hij zijn leven al verloren. En was hij gemaakt tot een misvormd mens, maar wel zo specifiek gestuurd en gemanipuleerd dat hij het werk kan doen voor de machthebbers achter de kinderporno netwerken.

Om mensen uiteindelijk zo te ‘maken’ worden ze als kind zwaar getraumatiseerd. Degenen die dit alles bij kinderen veroorzaken zijn de werkelijke daders. ZIJ zijn de oorzaak. Mensen zoals Robert M. zijn het gevolg ervan, het gevolg die van daaruit nieuwe gevolgen cq slachtoffers maken. Zo worden vele slachtoffers daders, en wanneer zij het bewustzijn hebben dit te kunnen beseffen zijn zij al misvormd in hun gedrag en gevoelens. En worden ze al gestuurd. Dit pleit ze natuurlijk niet vrij van de gruwelijke daden die zij doen. Al geeft enig inzicht in de achtergrond van deze mensen en daarnaast de werking van het kinderporno netwerk wel een beter beeld van het geheel.

De levenslange gevolgen – de impact van seksueel misbruik

Er zijn vaak vele gevolgen waar te nemen bij een kind dat seksueel misbruikt (en mishandeld) is. Ook zijn er vele manieren waarop een kind zo een trauma of extreem destructieve gebeurtenissen later tot uiting brengt.

Vergeet niet dat de impact van seksueel misbruik lichamelijk EN geestelijk is en dus ook op alle 2 de vlakken doorwerkt en gevolgen heeft. Een (getraumatiseerd) kind wat seksueel misbruikt is heeft hoe je het wendt of keert op één of andere manier gevolgen daarvan. Elk geval is anders en niet ieder kind krijgt bv moordneigingen of wordt onhandelbaar, al gaat het er om de impact aan te tonen die het kan hebben. En erg genoeg zijn er velen die erg beschadigd zijn en die daar ernstige gevolgen van ondervinden.

Deze onderstaande documentaire laat één van de vele gevolgen zien van seksueel misbruik en mishandeling.

Het gaat over een kind van 6 en half jaar die alleen maar moord gevoelens heeft, voor haar broertje en haar ouders. Maar ook dieren die ze dood heeft gemaakt. Heel open vertelt ze wat ze ervaart en denkt. Dit kind is de eerste 19 maanden van haar leven mishandeld en seksueel misbruikt (en dus ook geestelijk verwaarloosd).

Natuurlijk beseft ze niet wat een moord precies inhoudt, dit alles is een uiting van een zeer geschaad kind.

Het is een geluk dat zij lieve mensen achter zich heeft staan en de opbouwende hulp krijgt die ze nodig heeft, al is dat in de meeste gevallen dus niet zo. En ook dit meisje zal nog jaren nodig hebben om een redelijk normaal leven te kunnen ervaren.

Deel 1 Child of Rage

Deel 2

Deel 3

De mensen achter de kinderhandel en kinderporno netwerken, en dus ook de instanties die hieraan mee doen, bezorgen kinderen een levenslange en onomkeerbare schade. Deze mensen zijn (mede) verantwoordelijk voor het veruïneren van vele levens. Kinderen die mishandeld en seksueel misbruikt worden, zijn voor hun leven geschaad en veranderd. De natuurlijke ontwikkeling die een kind doorgaat is als het ware kapot gemaakt. Omdat seksueel misbruik inbreuk maakt op iemands totale leven, en niet alleen op dat moment. De totale impact wordt vaak niet gezien door omstanders omdat het heel moeilijk te bevatten is wat het werkelijk inhoudt als iemand seksueel misbruikt is. Natuurlijk hangt de aard van de schade ook af van de tijdsduur dat het heeft plaatsgevonden, en de manier waarop, en de leeftijd van een kind.

Al zal seksueel misbruik bij een kind het leven van dat kind voorgoed veranderen.

De naamloze mensen die hun hart verloren hebben

Er worden hier bewust geen namen genoemd van daders en verantwoordelijken die naar voren worden geschoven om hun gruwelijke positie te vervullen. De reden is dat het er hier even om gaat te benadrukken dat zij de verlengstukken (puppets) zijn van de handen/machten die hun regisseren en manipuleren en beïnvloeden. Het gaat er niet om welke naam de ‘puppet’mens heeft, het gaat om de systeemstructuur die de positie weer opvult met een andere ‘puppet’mens. Want voor elke puppet/persoon die ontmaskerd wordt of te veel in het oog valt met dubieuze praktijken etc, hebben ze weer een andere persoon die dezelfde positie opvult.

Dus de mensen op de posities veranderen wel, al veranderd de mentaliteit (van de persoon) op die positie nooit.

Een mentaliteit gebaseerd op het afdekken van de waarheid van de kinderhandel en kinderporno en seksueel misbruik netwerken. Een mentaliteit, een gedrag, die niet meer menselijk genoemd kan worden. Met als gevolg het veruïneren van duizenden levens van ONZE kinderen. Onze kinderen, omdat ze allemaal machteloos zijn en allemaal voor het leven getekend .. of van het leven ontnomen.

Het minste maar ook bijna het enige wat wij kunnen doen is bewust worden van de gang van zaken en de waarheid verspreiden.

*

O.a. Marcel Vervloesem heeft in samenwerking met Werkgroep Morkhoven jarenlang gedetailleerd onderzoek gedaan i.v.m. kinderporno en kinderhandel netwerken, waaronder Temse-Madeira.
Marcel Vervloesem heeft hier een boek over geschreven

 

Bron: olympiczion.nl

Print Friendly, PDF & Email
Share