DE NMA SLAGER DIE HET EIGEN VLEES KEURT

Op de NOS (Nederlandse Omroep voor Satanisten) lezen we het volgende: “De Nederlandse Mededingingsautoriteit zegt geen aanwijzingen te hebben dat Schiphol misbruik maakte van haar dominantie positie als luchthaven om projectontwikkelaar Chipshol te dwarsbomen. De NMa heeft een klacht van Chipshol hierover afgewezen.”

NOS = Staat / NMA = Staat / Schiphol = Staat , kortom, het is weer een bij elkaar geraapt tot op het bot corrupt zooitje. Zoals Bill Clinton geen seks had met Monica Lewinsky, zoals Hans Westenberg geen contact had met advocaten van Chipshol, zoals Pieter Kalbfleisch geen meineed pleegde zo werd Chipshol niet gedwarsboomd door Schiphol. Welke hersenloze abrikozenpit neemt dit soort bullshit nog voor waar aan anno 2012 ??

Nu wat achtergronden:

De ontmaskerde ‘kartelkraker’ Pieter Kalbfleisch

NMa-topman Pieter Kalbfleisch stevende comfortabel op zijn pensioen en een glamoureus afscheidsfeest af, toen hij op het nippertje struikelde over dubieuze handelingen die hij pleegde toen hij nog rechter was in Den Haag.

Korte tijd later schreef maandblad Quote fijntjes over “Het Haagse kartel van Pieter Kalbfleisch”, verwijzend naar diens functie als ‘kartelkraker’ bij de NMa, waar hij vroegtijdig moest vertrekken na de onthullingen over een onverkwikkelijk een-tweetje met vriend en collega Westenberg waardoor Chipshol aan de rand van de afgrond werd gebracht.

Toen Kalbfleisch als rechter in Den Haag werkte was hij bevriend met Harry Van Andel. Die laatste had een conflict met de familie Poot dat bij die rechtbank zou dienen, en had Kalbfleisch benaderd om een en ander voor hem te fixen. Zoveel werd duidelijk toen jaren later een griffier van diezelfde rechtbank een getuigenverklaring aflegde die neerkwam op het volgende: “Omdat P. Kalbfleisch deze zaak zelf vanwege belangenverstrengeling en vriendschap met […] Van Andel niet kon doen heeft hij zijn collega en vriendje J.W. Westenberg gevraagd deze zaak als rechter te behandelen en zo is het ook gegaan”.

Stoere NMa in Schipholzaak een bang schoothondje

De Nederlandse Mededingingsautoriteit is een felle, kritische organisatie. Wie zich in de optiek van NMa (mogelijk) bezondigt aan oneerlijke concurrentie wordt keihard aangepakt. Onlangs nog kregen twee voormalig leidinggevenden van Greenchoice ieder een boete van maar liefst 450.000 euro opgelegd. Wie volgens de NMa niet horen wil, moet voelen. Die regel geldt niet voor de oneerlijk concurrerende vastgoedbazen van Schiphol. In hun geval hanteert de anders zo felle NMa de fluwelen handschoen.

In 2009 concludeerde de overheidscommissie Vriesman dat Schiphol Real Estate oneerlijk concurreert en door overheden wordt voorgetrokken. Maar de toen nog door Pieter Kalbfleisch geleide NMa deed niets.

Ook na het opzienbarende vertrek van Kalbfleisch blijft de NMa opmerkelijk passief. Sinds Chipshol op 12 mei 2011 een klacht indiende over machtsmisbruik van Schiphol zijn 14 maanden verstreken.

De waakhond kwam niet verder dan het herhaaldelijk stellen van vragen die men na raadpleging van publieke bronnen zélf had kunnen beantwoorden. De doorbijters en speurneuzen die garnalenvissers, uientelers, huisartsen en anderen de stuipen op het lijf wisten te jagen, blijven als het om Schiphol gaat braaf achter hun Haagse bureau zitten.

Chipshol meent dat de NMa op zoek is naar argumenten om – ten faveure van Schiphol – de klacht over oneerlijke Schiphol-concurrentie af te kunnen wijzen. Onzinnige argumenten en nietszeggende overzichten van Schiphol worden door de NMa klakkeloos geaccepteerd. En aan Chipshol worden tot in het oneindige vragen gesteld waarop de NMa allang zelf antwoord had kunnen geven. In een brief aan de directie van de NMa (download onderaan dit artikel) verwijst Chipshol naar het belaste verleden van de onder dwang betrokken NMa-bestuurders Kalbfleisch en De Keijzer. Aan de huidige topman Fonteijn wordt de vraag gesteld of NMa onder zijn leiding ook deel uitmaakt van de steeds verder uitdijende Chipshol-doofpot? Met het alsmaar uitblijven van acties richting Schiphol wordt het antwoord op die vraag steeds duidelijker.


Brief Chipshol aan NMa d.d. 09-07-2012 incl. bijlage

LEES VEEL MEER OVER NMA, SCHIPHOL, KALBFLEISCH, ETC op SCHIPHOLWANBELEID.NL

Print Friendly, PDF & Email
Share