DE NAZI KRANT VAN SLAPEND NEDERLAND

Een tsunami aan Telegraaf-shit

Door een deel van het strafdossier in de zaak Kalbfleisch/Westenberg bewust naar de NRC te lekken (lees: “Misstanden moet je lekken, niet toedekken”) bood Chipshol-directeur Peter Poot ook een inkijkje in de werkwijze van De Telegraaf. Of beter gezegd: de Kalbfleisch-krant. Want dat de verdachte ex-topman van de NMa en diens pr-bureau Sparrow kunnen rekenen op de warme steun van de Gezond Verstand Krant aan de hoofdstedelijke Basisweg staat vast. Die steun klinkt door in de verslaggeving en leidt o.a. bij de redactieraad van De Telegraaf tot vragen over de integriteit van hoofdredacteur Juul Paradijs.

Het belang van Kalbfleisch is duidelijk: hij moet de tegen hem en zijn mede verdachte Westenberg getuigende vrouwelijke griffier zo snel mogelijk afbranden. Of beter gezegd: af láten branden. NRC Handelsblad beschreef hoe Kalbfleisch en zijn pr-bureau Sparrow daarbij te werk gaan. De ‘tsunami aan shit’ moet stoppen en dat kan mede door gebruik te maken van De Telegraaf. De krant – die hem altijd uiterst welwillend bejegent in onder meer het Stan Huyens Journaal – heeft blijkens het strafdossier wel héél erg korte lijnen met het kamp Kalbfleisch. Veelzeggend is de volgende opmerking van pr-man Jeroen Sparrow, afkomstig uit een getaped telefoongesprek van Kalbfleisch: “Mocht je nou niet weg zijn met Pasen, kom dan Eerste Paasdag een broodje bij mij eten. Dan is Sjuul Paradijs er ook.” Het is overigens dezelfde Telegraaf die – blijkens passages uit het strafdossier – in de persoon van verslaggever Harry van Gelder al eerder wist dat Justitie richting Kalbfleisch duidelijke verdenkingen had. Maar daar met geen woord over repte.

Diezelfde Van Gelder is de journalist die op 4 september in zijn krant verslag deed van het verhoor van de vrouwelijke griffier. Daar waar alle media meldden dat de essentie van haar getuigenis overeind bleef, wekte Van Gelder de indruk alsof de griffier door de mand was gevallen. Volgens hem beleefden Kalbfleisch en Westenberg ‘een goede dag in de rechtszaal in Utrecht’ en werden er ‘gaten geschoten’ in de getuigenis van de griffier. Dezelfde Harry van Gelder die zich tijdens schorsingen kritisch uitte over ‘het arrogante gedrag’ van Pieter Kalbfleisch ‘die blijkbaar denkt dat ie alles kan maken’ liet alleen al dát aspect in zijn verslag volledig achterwege. Naar te vrezen valt geheel in lijn met wat de verdachte, Sparrow en Paradijs eerder afspraken.

Het NRC-artikel over de nauwe banden tussen de hoofdredacteur en het pr-bureau leidde bij de ook door andere integriteitkwesties geplaagde krant intern tot ophef. Het los van de Chipshol-zaak levende beeld dat er via Sparrow redactiezaken vallen te doen met Paradijs leidt bij weldenkenden ter redactie tot bezorgdheid en gêne. De redactieraad stelde Paradijs er vragen over en wilde daar naar buiten toe niet al te veel over kwijt (lees: Redactie Telegraaf bevraagt Paradijs en Redactie Telegraaf stelt vragen over integriteit Paradijs). Paradijs zelf zwijgt als het graf. Terwijl hij toch heel wat uit te leggen heeft.

Bijvoorbeeld over voormalig ‘sterverslaggever’ Martijn Koolhoven. Op een voor hem aangericht jubileumfeest nog de hemel in geprezen door zijn baas Paradijs (Bekijk Zembla: Telegraaf verdraait feiten opzettelijk). Quotes: ‘Jij bent één van de vaste waardes van onze Telegraaf-familie’ en ‘Ik kan mij geen Telegraaf voorstellen zonder Martijn Koolhoven’. Maar het gewaardeerd familielid werd in september 2011 door het tv-programma Zembla (Bekijk de uitzending) ontmaskerd. Koolhoven overtrad wezenlijke journalistieke regels en schreef positief ten faveure van goede relaties. En als het hem (en anderen) uitkwam dodelijk negatief over tegenstanders. Hij werd door hoofdredacteur Sjuul uit het Paradijs verbannen en vertrok per 1 oktober 2011. En waar kwam de gevallen ster terecht? Bij Sparrow dat een samenwerking met hem aan ging. (Follow The Money). Wat Koolhoven daar doet, behalve wellicht een broodje Kalbfleisch eten met ex-baas Juul en huidige baas Jeroen? Uit betrouwbare bronnen borrelt het bericht op dat Koolhoven is ingezet bij operatie Kill de Klokkenluider. Hij moet belastend materiaal over deze getuige achterhalen. Materiaal waarmee zij verder kan worden belasterd en afgebrand. In welke krant het resultaat van zijn speurwerk een warm welkom krijgt, laat zich gemakkelijk raden.

BRON: SCHIPHOLWANBELEID

 

LEES OOK:

CHIPSHOL WINT CRUCIALE ZAAK

DE NMA SLAGER DIE HET EIGEN VLEES KEURT

CORRUPTIE WESTENBERG NIET ERKEND

PETER WAKKIE BEDRIEGT CHIPSHOL

TELEGRAAF: CHIPSOL-ZAAK IS COMPLOT

MOSZKOWICZ GEPAKT DOOR HULP AAN POOT ?

Reputatie Nederland

STRAFZAKEN MEINEEDRECHTERS GESABOTEERD

DE MACHT IS BANG

PIETER KALBFLEISCH WAS MAFIA-RECHTER

NMA GEDRAAGT ZICH ALS EEN VOLKSVERRADER

KALBFLEISCH EN WESTENBERG IN DE SHIT

Print Friendly, PDF & Email
Share