DE MACHT IS BANG

Trots en respect heb ik voor een lichtstrijder als Jan Poot (en familie medestrijders). Een man die zich niet laat omkopen of bang laat maken, een man die blijft doorstrijden voor rechtvaardigheid en gelijkheid in deze wereld. Van mensen als Jan Poot wordt de macht heel erg bang, en deze macht laat ons door hun angst zien dat zij de macht helemaal niet hebben. Sterker nog, het gevolg van de strijd van Jan Poot laat zien dat WIJ de macht hebben. Al zou eenieder maar 1% van de strijdlust hebben van Poot, dan was de wereld vandaag nog van ONS geweest, een wereld waarin vrijheid en onafhankelijkheid de boventoon voeren. Lees hier hoe Jan Poot de duistere verkochte zielen Kalbfleisch en Westerberg compleet uit heeft geschakeld. Duister verdwijnt als er licht op schijnt!

Kalbfleisch en Westenberg: ineens trillende handen en “een leven dat stil staat”

27-05-2012 – ‘Zijn leven staat stil zolang er geen uitspraak is’, zegt de advocaat van de gevallen NMa-topman en oud-rechter Pieter Kalbfleisch. En de advocaat van oud-rechter Hans Westenberg bagatelliseert diens vriendschap met Kalbfleisch door aan te geven dat hij wel eens bij Pieter Kalbfleisch thuis geweest. En zelfs één keer was na een feestje was blijven slapen. “Toen had hij net iets te veel gedronken…” om nog in een taxi te kunnen zitten? In de strafzaak tegen deze twee wegens meineed vervolgde magistraten moeten we ineens het idee krijgen dat het nét gewone mensen zijn. Zoveel is wel duidelijk in de berichtgeving naar aanleiding van de regiezitting op 16 mei 2012, over hoe de zaak verder in zijn werk zal gaan. De heren zijn er in elk geval niet gerust op.

Westenberg zit niet op zijn gemak in de rechtszaal. Beschrijving van De Volkskrant: “Achterom kijken uit het verdachtenbankje doet hij niet, daar op de publieke tribune zit het vol zit met pers en geïnteresseerden. De voormalige vicepresident van de Haagse rechtbank heeft zijn schouders naar beneden en slaat zijn ogen geregeld neer. Zo nu en dan schrijft hij mee als de officier van justitie vertelt over de ‘ernstige verdenking’ waarvan hij en zijn voormalige collega beschuldigd worden.”

Kalbfleisch voelt zich al niet veel comfortabeler: “Een meter verderop zit Kalbfleisch – een kale leeftijdsgenoot die behalve oud-rechter ook topman van de Nederlandse Mededingingsautoriteit is geweest. Ook hij kijkt het grootste deel van de tijd recht voor zich uit, zo nu en dan neemt hij zijn leesbril af. Deze trilt in zijn hand.”

Indertijd heeft Kalbfleisch zijn toenmalige collega Westenberg bij de Haagse rechtbank gevraagd om zijn studievriend Harry van Andel te matsen in een zaak om grond. Van Andel LEES VERDER OP SCHIPHOLWANBELEID.NL

Print Friendly, PDF & Email
Share