DE KWADE KWASTEN GIJZELEN JUSTITIE

BREAKING: NEDERLAND NU BREED GECONFRONTEERD MET ‘POLITIEKE GRAFFITI’ * HUIS FRED TEEVEN NU OOK BESCHILDERD MET GRAFFITI * MICHA KAT EN ERIC DONK WAREN DRIE JAAR GELEDEN TRENDSETTEND * JUSTITIE DEN HAAG WEIGERT BEELDEN VAN GRAFFITI TEGEN PANDEN JUSTITIE NOG ALTIJD TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE VERDEDIGING * OM TOTAAL VERLAMD EN RADELOOS TEGEN POLITIEKE GRAFFITI

DE IN JANUARI VEROORDEELDE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR RIEP MENSEN OP ‘OP BEZOEK TE GAAN BIJ’ TOENMALIG ASIEL-MINISTER GERT LEERS

Nu blijkt ook staatssecretaris Fred Teeven onder vuur te liggen van de actiegroep De Kwade Kwasten. De naam laat zien dat deze groep graffiti wil gaan gebruiken als politiek wapen, een middel dat reeds in 2010 werd gebruikt door Micha Kat en Eric Donk. Destijds wilden zij via het aanbrengen van graffiti aandacht vragen voor een verwoestend pedofielen-netwerk onder ‘leiding’ van voormalig SG van Justitie Joris Demmink alsmede voor wantoestanden en corruptie binnen Justitie zelf. Naast het huis van Demmink werd graffiti aangebracht op het gebouw van de Raad voor de Rechtspraak

aan de Kneuterdijk, het Paleis van Justitie en het gebouw van het College van PG’s van het OM, allen in Den Haag centrum. De opnames van deze acties, waarbij voor het eerst in Nederland het V 4 Vendetta-masker werd gebruikt, zijn door Jusititie in beslag genomen en nimmer ter beschikking gesteld van de verdediging. Hetzelfde geldt voor de camera van 550 Euro die nooit is teruggegeven. Dit alles gebeurde op gezag van de Haagse OvJ Djoesoef Djamil [VIDEO] die zich later van de zaak moest terugtrekken wegens te nauwe banden met Joris Demmink. Na een veroordeling in eerste aanleg van Micha en Eric wordt deze zaak thans behandeld in hoger beroep voor het Haagse Hof, maar is aangehouden voor onbepaalde tijd. Door de recente ontwikkelingen rond De Kwade Kwasten komt deze zaak in de ultieme spotlights te staan waarbij nu tevens is bewezen dat het niet gaat om vandalisme cq. ‘zaaksbeschadiging’ zoals het OM zegt maar om zuiver politiek activisme. De Kwade Kwasten lieten overigens reeds in 2010 van zich horen toen graffiti werd aangebracht op het huis van de burgemeester van Haarlemmermeer. Eerder werd de activiste Joke Kaviaar door Justitie in een politiek proces veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf voor uitingsdelicten gericht tegen het Nederlandse asielbeleid van Fred Teeven. Daarna werd Teeven verantwoordelijk gehouden voor de dood van een Russische asielzoeker die waarschijnlijk met goedkeuring van Nederland (en van Teeven zelf?) is vermoord.

Print Friendly, PDF & Email
Share