De kunst van het ‘legale’ liegen

 

Door André Vergeer

Ik weet niet hoe het jullie vergaat maar ik erger me al jaren groen en geel aan de leugens die we letterlijk dagelijks voorgeschoteld krijgen. Zijn het geen ‘onafhankelijke’ commissies die bepaalde plooien glad moeten strijken dan zijn het wel burgemeesters of ‘deskundigen’ die ons via de NOS mogen komen vertellen dat we rustig kunnen gaan slapen. Of spindoctors als Jack de Vries die een andere kant van de ‘waarheid’ tonen dan ieder kind allang wist. Alles is er op gericht om de gemiddelde lezer zand in de ogen te strooien, leugens te verkopen, de verantwoordelijken uit de wind te houden of het duurste toestel voor een niet meer te verklaren kwaliteit en woekerprijs door onze strot te duwen. Heb ik het nog niet gehad over die ‘deskundigen’ die dagelijks het ESM-verdrag  verdedigen. Het kost me telkens meer en meer moeite om die ‘deskundigen’ niet een keer zèlf naar de strot te grijpen.

Wie kent bijvoorbeeld niet de IRT-affaire over de gecontroleerde doorvoer van drugs die, net als bij de Bouwfraude, gewoon nog jaren doorging na die parlementaire enquête? Of alle vraagtekens die achterbleven bij de Bijlmerramp en de Enschedese “Vuurwerkramp”? Meer recente voorbeelden zijn de commissies Samson en Deetman (kindermisbruik) en de commissie De Wit (Fortis/ABN Amro). “Ja mensen, het is inderdaad allemaal heel erg geweest maar we konden gelukkig niemand vinden die daar specifiek verantwoordelijk voor was. En oh ja, al die klokkenluiders hebben we uiteraard wel even helemaal uitgekleed want hun gedrag was immers maatschappelijk onverantwoord”.  Welke droplul trapt daar anno 2012 nog in?

Weer later kwamen ‘deskundigen’ ons o.a. vertellen dat de ramp bij Fukushima een ongevaarlijk incident was en dat de Q-koorts direct en zeer adequaat was aangepakt. “Ga maar rustig slapen..”. En nee, er was nooit gefraudeerd door Ernst & Young voor de Lehman Brothers, laat staan dat de Rabobank op enigerlei wijze betrokken ZOU zijn geweest bij het Libor-schandaal. (Benieuwd of die 6 ontslagen medewerkers van de Rabobank soms met terugwerkende kracht een extra bonus gaan opstrijken…).

 

Zo bewees Micha Kat bijvoorbeeld onlangs ook dat tenminste DRIE leden van het Haagse gerechtshof (w.o. twee vice-presidenten, Westenberg en Kalbfleisch) en De Graaf betrapt waren op meineed en valsheid in geschrifte en dat diverse andere leden (w.o. de president zèlf, Frits Bakker, van datzelfde hof) ook al niet te vertrouwen waren:

Stond Bakker dus al te liegen in bovenstaande artikel, niet lang daarna kreeg hij als president van het Haagse Gerechtshof zèlf een aangifte wegens meineed aan zijn broek van Chipshol waardoor hij, zoals inmiddels gebruikelijk, onlangs “een nieuwe functie aangeboden kreeg bij de raad voor de rechtspraak”. Bovendien was hij door Chipshol verantwoordelijk gesteld voor de zeer ongebruikelijke en plotselinge vervanging van drie rechters in Haarlem in een eerdere procedure waardoor Chipshol tientallen miljoenen euro verlies leed. En wat gebeurde er vervolgens? Juist! De rijen sloten zich door weer nieuwe ‘deskundigen’ die deze facade opnieuw moesten downplayen. Kijk bijv.en op

En nu doet zich het alarmerende feit voor dat diezelfde Micha Kat, die dus tal van Haagse rechters letterlijk tot op hun blote kont heeft uitgekleed, wordt voorgeleid voor datzelfde gemankeerde en vleugellamme hof in Den Haag!! Je hoeft dan ook niet over meer dan het IQ van een herdershond te beschikken om te beseffen dat een dergelijke procedure voor het Haagse hof NOOIT meer onafhankelijk kan worden behandeld!! Maar goed, zo kan ik wel een dag volschrijven..

Helemaal schunnig wordt het echter als plaatselijke overheden en Bobo’s dat leugenachtige gedrag ook over gaan nemen zonder ook maar met hun ogen te knipperen waardoor de burger rechtstreeks wordt getroffen. Veelal raakt dat aan je eigen belangen, in je eigen gemeente of in je eigen buurt. In juni 2008 gijzelde een Turkse restauranthouder in Almelo o.a. de wethouder omdat hij zonder ‘aanwijsbare redenen weggetreiterd werd’. En in Waalre weten B&W ook al dondersgoed wat de achtergrond is van de aanslag op het gemeentehuis maar “officieel tasten zij in het duister”. In Hendrik Ido Ambacht wordt de gemeente blijkbaar op slinkse wijze een psychiatrisch centrum in de maag gesplitst en in tal van andere gemeenten spelen exact diezelfde problemen. Voor een mooi item in dat opzicht verwijs ik naar de problematiek in de Utrechtse wijk Kanaleneiland waar anno 2012 een burgemeester van vakantie terug moest komen om op een wel heel schandalige en leugenachtige wijze uitleg te komen geven over een asbestprobleem dat al sinds de jaren ’50 (60 jaar geleden dus!) speelt.

‘Legale leugens’ dus die niet meer weg te denken zijn uit de lokale en landelijke politiek. Alleen al in mijn eigen woonplaats Zeist, ken ik tientallen flats en appartementen waar asbest in verwerkt is maar geen enkele woningcoöperatie die vooralsnog aanstalten maakt om die rotzooi serieus op te ruimen. “Gaat u maar rustig slapen….”. “Burgemeester Koos Jansen komt te zijner tijd heus wel terug van zijn vakantie om nog eens extra uit te leggen dat iedere bewoner echt veilig is”. En altijd zijn er in die situaties als in het Utrechtse Kanaleneiland dan wel weer andere (zelf besmette) burgemeesters, staatssecretarissen, ministers of andere Bobo’s te vinden die deze ‘zondaar’ van het slechte nieuws als die stuntel van Aleid Wolfsen dan wel even het mes extra in de rug willen steken, al was het maar voor het komende electoraat.

Zo gebeurde dat immers ook al met vele, vroeger bezongen ‘partijgenoten’, die later in het openbaar werden opgehangen of gelyncht ten faveure van een betere score in de peilingen? Denk aan al die ‘steekpartijen’ in de partij van Pim Fortuyn, Leefbaar Nederland, TON, het CDA, de PvdA, Groenlinks, de VVD en nu met al die afvalligen van de PVV. Die strijd speelt zich dus absoluut niet alleen af in de landelijke, maar vooral ook in de plaatselijke en regionale (provinciale) politiek omdat die weer de reguliere aanvoer vormt van kandidaten voor de landelijke politiek.

(Veel te) lang heb ik gedacht dat dit te maken had met het belabberde niveau van ‘onze journalistiek’ en van het soms komische en amateuristische niveau van onze gekozen vertegenwoordigers in de Raden van onze plaatselijke en regionale politiek. Maar het is uiteraard allemaal veel en veel erger; het is een ziekte geworden. Een soort kankergezwel dat nooit kan worden uitgeroeid zonder héél diep te snijden. En, net als een chirurg zou doen, lijkt het mij veel zinvoller om alvast te beginnen met te snijden op de locaties waar we als individu wèl bij kunnen! Zo heeft het m.i. geen enkele zin meer om de MSM of de landelijke politiek te benaderen omdat zij onze reacties domweg negeren of steevast afdoen met nietszeggende algemeenheden. Onderbouwde tegenwerpingen ben ik zelfs nog nooit tegen gekomen. Noch om aangifte te doen bij het OM tegen Balkenende, Bos, Wellink of bijvoorbeeld tegen Ernst & Young omdat de Rijksrecherche er nu eenmaal niet is om ‘de waarheid’ te vinden. De gemiddelde lezers van De Telegraaf, de Volkskrant of van Nujij.nl snappen daar immers ècht de ballen niet van. Niet in de laatste plaats doordat zij dagelijks worden ‘gemasseerd’ door speciaal ingehuurde ‘deskundigen’ en door ‘journalisten’ die allemaal een baan, een gezin en een hypotheek hebben. Neem ze hun afhankelijke domheid eens kwalijk..

Nee, ik denk dat we allereerst moeten beginnen bij de plaatselijke politiek en bij al hùn drijfveren: vriendjes-, machts- en grondpolitiek, winstbejag en belangenverstrengeling. Allemaal zijn ze lid van de één of andere politieke partij of vereniging die landelijk schade kan oplopen als hun plaatselijke vertegenwoordigers buiten de pot pissen. Zij worden veelal ondersteund door al die makke schapen van ‘Wakker Nederland’ die er maar al te graag op toezien dat de buurman zijn kliko niet een uur te vroeg op straat zet of dat hij zijn rozenstruik vooral niet over de schutting van zijn buurman laat groeien. (In mijn buurt presteert ene Dombo het zelfs al zo’n 4 jaar om dagelijks beschreven kartonnen bordjes plat te trappen op hondenstront om de aandacht te vestigen op het opruimen daarvan op een natuurterrein van ongeveer 10 voetbalvelden groot).

Het is jammer genoeg niet anders dan dat we dus eerst moeten luisteren naar – en reageren op – al die herdershonden omdat ZIJ die plaatselijke, provinciale en landelijke vertegenwoordigers kiezen waar wij het dan vervolgens weer jarenlang mee moeten doen. Ik roep iedereen dan ook op om hier de komende weken te beginnen met het plaatsen van vooral lokale en provinciale schandalen en onrechtmatigheden, liefst met (partij)naam en toenaam. De landelijke partijen zijn namelijk vooral afhankelijk van hun steun in de gemeenten en in de provincies. En elk lid van de lokale partij heeft dus OOK een positieve of negatieve uitstraling naar de landelijke partij. Te beginnen met Aleid Wolfsen van de PvdA.

We hebben vanaf nu dus nog ruim een maand de tijd om alle plaatselijke schandalen te inventariseren. Een unieke gelegenheid om voor eens en voor altijd in kaart te brengen waar die betaalde ‘legale’ leugenaars zitten….

Print Friendly, PDF & Email
Share