De grote leugen van super-PL H. Brouwer

Deel 18 van de VAATSTRA-FILES: waarom liegt OM-topman Harm Brouwer over zijn vertrek uit Friesland? * Wat was zijn bemoeienis met de zaak-Vaatstra? * Niet alleen Hans Westenberg is een corrupte rechter, het kan NOG ERGER: meet Michiel Severein! * Deel 17 van de VAATSTRA-FILES

Met medewerking van Wim Dankbaar en Klaske Ferwerda

Waar het inmiddels vaststaat dat de meinedige rechter Westerberg door en door corrupt was en mede door uw webmaster zodanig is ontmaskerd, dat hij trillend van angst de deur moet dichtsmijten, proberen de Rechterlijke Macht en het Openbaar Ministerie onder aanvoering Super PL (Pathogische Leugenaar) Harm Brouwer en Super Pedofiel Joris Demmink, het publiek wanhopig te bezweren dat Westenberg’s afgang door het valluik, een incident betreft dat niet representatief is voor “hun” organisaties. Niets is uiteraard minder waar. Westenberg is slechts een spaak in het wiel  van de criminele organisatie, geleid door deze twee capo’s. Zo stellen wij u heden  voor aan een nog corruptere onderbaas van  het tandem Brouwer/Demmink: Michiel Severein. Wie is Michiel Severein? Welnu, op dit moment is hij (pedo?)-rechter bij de rechtbank Leeuwarden. In 1999 was hij echter plaatsvervangend hoofdofficier van justitie bij het Openbaar Ministerie te Leeuwarden ………. Plaatsvervangend? Wiens plaats nam hij dan in? Hij nam de plaats in van niemand minder dan onze eigenste Super PL Harmpje Brouwer. Die had zijn vriend Michiel zelf naar Leeuwarden gehaald, zoals u hier kunt lezen:

Severein werd door de vorige hoofdofficier van justitie, Harm Brouwer, uit Groningen naar Leeuwarden gehaald. Hij erkent het gerucht dat Brouwer een autoritaire manier van leidinggeven zou hebben, en daarom compensatie zocht. ,,Hij wilde iemand onder zich hebben die qua karakter afweek van het zijne. We moesten elkaar aanvullen. Ik heb eerst met hem kennisgemaakt in Den Haag, waar ik tijdelijk werkte als parket-generaal bij het Hof en vond dat beeld aantrekkelijk.’’

Bron: http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=8301

Per welke datum vond de machtsoverdracht tussen Harm en Michiel dan plaats? Daar zijn deze twee geleerden het zelf niet over eens. Michiel weet het niet meer, maar volgens Harm was het zaterdag 1 mei 1999. Dit heeft hij desgevraagd nog laten nakijken door zijn woordvoerder Evert Boerstra die uw webmaster het volgende meldt:

Jullie beiden hebben onlangs geïnformeerd naar het moment waarop Harm Brouwer de overstap maakte van Leeuwarden, waar hij hoofdofficier was, naar Utrecht waar hij president van de rechtbank werd. Ik heb even geïnformeerd: de feitelijke leiding van het parket heeft Brouwer op 1 mei overgedragen aan de plaatsvervangend hoofdofficier. Vanzelfsprekend is hij over deze zaak bij tijd en wijle nog wel geïnformeerd, maar niet in de positie van verantwoordelijk hoofdofficier. Op 15 mei (die datum moet ik nog checken, lukt met deze week niet) is Brouwer begonnen als president van de Utrechtse rechtbank.Overigens heeft Brouwer als hoofdofficier zitting gehad in de beheersdriehoek, samen met de korpschef en de korpsbeheerder. De beheersdriehoek is NIET de driehoek waarin over zaken gesproken wordt, dat gebeurt in de lokale driehoeken.

Vriendelijke groet,

Evert Boerstra

persvoorlichter

Openbaar Ministerie

Parket-Generaal

Goed, we gaan dus uit van zaterdag 1 mei 1999 ………..  Maar wacht eens even! Dit is toch de dag na Koninginnedag? Dit is toch de dag dat het ontzielde lichaam van de op beestachtige wijze verkrachte Marianne Vaatstra uit Zwaagwesteinde werd gevonden? Inderdaad! Het gaat om die bewuste  dag! Zoals onze Harm, weliswaar wegkijkend, aan zijn kin en voorhoofd krabbend, hier zelf aan ons bevestigt:

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/4018/harm-brouwer-over-de-zaak-vaatstra.html

We hebben het dus over 1 van de meest geruchtmakende moorden in het het rustige Friesland, en juist op die dag, midden in het weekend, neemt Michiel Severein het stokje over van zijn vriend Harm? Voordat u dit onwaarschijnlijk verhaal begint te geloven, help ik u alvast uit de droom met het bewijs voor Harm’s leugen via het onderstaande artikel van 8 mei 1999:

Belangrijkste citaat:  “Maar hij kreeg ook te maken met gruwelijke misdrijven, zoals de moordzaken in Anjum en Sneek en , vorig weekeinde, Zwaagwesteinde.”

En wat dacht u van dit artikel uit De Volkskrant vanbrouwervk 14 mei 1999:

Belangrijkste citaat: Hoofdofficier van justitie H. Brouwer laat er geen misverstand over bestaan, woensdag op zijn laatste dag als hoogste man van het Openbaar Ministerie (OM) in Leeuwarden.

De laatste dag van Harm Brouwer als baas van het OM Leeuwarden,  was dus niet 1 mei 1999, zoals hij zelf wil doen geloven, maar woensdag 12 mei 1999. Waarom Harm hierover liegt, zal duidelijk worden in deel 19 van de VAATSTRA-FILES: hoe Brouwer, Demmink en Severein de moordenaars van Marianne Vaatstra een vrijgeleide gaven en waarom we de ware toedracht nog steeds niet mogen weten…..

TOEVOEGING MICHIEL SEVEREIN

Waarom is Severein nu zo corrupt en een gevaar voor onze rechtstaat? Los van het feit dat de man zelf de verdenking op zich laadt in pedo te zijn door zijn vonnissen, heeft hij in de Vaatstra-zaak in elk geval twee keer gelogen met als doel de moordenaars van Marianne vrije aftocht te bieden. Allereerst verklaarde Severein op 12 mei 1999 [De Volkskrant]: Ik wil u er nadrukkelijk op wijzen dat er op dit moment geen concrete feiten zijn die wijzen in de richting van een verdachte asielzoeker. Op dat moment waren dus zowel Ali H. als Feik M. al weggevoerd uit het AZC. Severein moet dat geweten hebben. Daarnaast verzette hij zich in september 1999 fel tegen het tonen van de foto’s van beide allochtone hoofdverdachten op TV. In opnieuw De Volkskrant (1 september) zegt Severein: Elke bijdrage tot opheldering in deze zaak is natuurlijk welkom. Maar wij zien dat het liefst gebeuren via de reguliere kanalen. Om het op deze manier te doen is een complexe kwestie. Het roept vragen op over de werkwijze en ethiek van journalisten en over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ik vind die kwestie te ingewikkeld om daar nu al een afgerond oordeel over te geven. Met de kennis van het heimelijk wegvoeren van Ali en Feik is deze opmerking zonder meer als leugenachtig en zelf als schidzoide te kenschetsen.

Print Friendly, PDF & Email
Share