DE GEHEIME BEKENTENIS VAN JASPER S.

BREAKING: JASPER S. LEGDE ‘IN VOLLEDIGE VRIJHEID’ EEN ‘GEDETAILLEERDE EN DADERKENNIS BEVATTENDE’ BEKENTENIS AF * DAT SCHRIJFT ZIJN ‘ADVOCAAT’ JAN VLUG * VLUG WEIGERT IN TE GAAN OP ALLES WAT NAAR FEIK EN ALI WIJST * VLUG: IK HEB MAAR EEN BELANG, DAT VAN MIJN CLIENT

We wisten de hand te leggen op een explosieve email van Jan Vlug. Explosief omdat hij daarin rept van een ‘gedetailleerde en daderkennis bevattende’ bekentenis van Jasper die ook nog eens is afgelegd in ‘volledige vrijheid’. Probleem voor Jan Vlug is dat Jasper op basis van de feiten nooit de dader kan zijn. Daarom zijn we natuurlijk des te benieuwder naar de ‘bekentenis’ van Vlug -en speciaal naar de ‘daderkennis’- die overigens nog steeds geheim is en dat wel altijd zal blijven. Hieronder de email van Jan Vlug en de mail waarop die mail het antwoord is:

From: [email protected]
To: xxx
Subject: RE: zaak Vaatstra
Date: Sun, 13 Jan 2013 16:11:16 +0000

Geachte mevrouw,

Zoals u ziet beschik ik over voldoende moed om uw mail te beantwoorden. Ik verwacht alleen niet dat u zich door mij zult laten overtuigen dat ik en mijn kantoorgenoten er alles aan zullen doen om Jasper een eerlijk proces en een passende straf of maatregel te bezorgen.

Ik ben inderdaad overtuigd van het feit dat Jasper Marianne Vaatstra om het leven heeft gebracht. Niet alleen vanwege de door justitie aangedragen bewijsmiddelen (die ik altijd wantrouw), maar met name door de in volledige vrijheid afgelegde, gedetailleerde en daderwetenschap bevattende, bekentenis van onze cliënt. Deze is afgelegd zonder langdurige verhoren, zonder uitgeoefende druk, zonder bedreigingen, gekonkel of wat dies meer zij. Jasper is overigens tot in de details op de hoogte van al hetgeen zich heeft afgespeeld. Hij heeft ook uitdrukkelijk met al mijn publieke uitlatingen ingestemd. Daarnaast zit hij niet meer in beperkingen. Hij ontvangt bezoek, kan schrijven, heeft televisie e.d.

Nogmaals: u zult mij niet geloven. Desalniettemin beloof ik u de verdediging onmiddellijk neer te zullen leggen als ik in de komende weken/maanden ook maar 1 x in de verste verte de indruk krijg dat zijn bekentenis vals, afgedwongen of anderszins onjuist is. Ik heb daar op dit moment nog nooit aan getwijfeld. Ik beschik over een uitsluitend functionerend geweten, waar ik goed naar pleeg te luisteren. Daarnaast acht ik mezelf een fatsoenlijk advocaat die maar 1 belang behartigt: dat van de cliënt. Ik hoef dan ook niet te vrezen om rekenschap af te leggen.

Ik zou het op prijs stellen als u deze mail niet meteen aan allerlei derden doorstuurt of deze direct of indirect op internet plaatst of laat plaatsen. Dat leidt namelijk toch maar tot meer zinloze discussie.

In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest en met vriendelijke groet,

Jan Vlug

Van: xxx
Verzonden: vrijdag 11 januari 2013 16:12
Aan: Jan Vlug
Onderwerp: zaak Vaatstra

Dag meneer Vlug,

Waarom moet Jasper voor iets boeten wat hij niet gedaan kan hebben?
Heeft u het dagboek al gelezen van Maaike Terpstra?
Want dat zal u inmiddels vast wel gekregen hebben.
Heeft u zich al verdiept in de Vaatstra File’s?
Over de leugens en verdraaierij van Justitie?
Dat er twee assiel zoekers direct na de moord van Marianne het land zijn uit gesmokkeld?
Heeft u zich ooit afgevraagd waarom Maaike niks van haar laat zien en horen in de Media?
Ik zou wel eens willen weten waarom u Jasper en zijn familie zo behandeld.
Hij moest eens weten wat u gezegd heeft buiten hem om, want ik geloof er namelijk helemaal niets van dat hij er uberhaubt eerlijk van op de hoogte is wat er precies gaande is.

Hoe kunt u dit doen als mens? een onschuldige man en zijn familie zo te behandelen.
Houd u er rekening mee dat u ooit rekenschap moet houden voor de Grote Rechter, uw Schepper?

Het is nog niet TE LAAT meneer Vlug, u kunt zich nog voor Jasper inzetten als een eerlijke advocaat.
Want Jasper verdient een eerlijk proces.
U hoort hem te verdedigen en al helemaal niet te veroordelen via de media.
Nogmaals, Jasper is niet de moordenaar van Marianne Vaatstra!

Ik hoop dat u de moed hebt om mijn mail te beantwoorden.
Bij deze wens ik u een goed weekend.

Hoogachtend,

xxx

Print Friendly, PDF & Email
Share