DE ERKENNING: POLITICI ZIJN MARIONETTEN!

BREAKING: EEN VAN DE MACHTIGSTE MENSEN VAN DUITSLAND GEEFT HET EINDELIJK TOE: ZIJ DIE BESLISSEN ZIJN NIET VERKOZEN EN ZIJ DIE ZIJN VERKOZEN HEBBEN NIETS TE BESLISSEN

ACTIE: BRENG DE OPKOMST VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN IN MEI MET KLOKKENLUIDERONLINE TOT ONDER DE 20%! * OPROEP AAN ANDERE WEBSITES: DOE MEER MET DE ACTIE ‘EUROPA ONDER DE 20’

Af en toe laten politici hun ware gezicht zien en laten ze snippers waarheid los. Een van de meest verbijsterende voorbeelden daarvan in dit interview met de Bayerische minister-president Horst Seehofer (CSU), een van de machtigste mensen van Europa. Vanaf 4:40 geeft hij letterlijk toe dat het hele ‘democratische circus’ een groot bedrog is en dat het anderen zijn (niet-gekozenen) die over ons beslissen. Hij wordt tot deze openbaring gedwongen door de koniek-interviewer Pelzig. Zo zien we direct hoe gevaarlijk het is voor politci zich te laten bevragen door alles en iedereen die buiten de MSM-samenzwering staan en dat is er ook precies de reden van dat Nederlandse politici weigeren te spreken met Micha Kat of andere vrije journalisten -een enkele witte raaf als Harry van Bommel (SP) uitgezonderd. Zelfs als ze niets zeggen (denk aan het beruchte ‘interview’ van Pechtold met Eric Donk van JDTV over Joris Demmink) vallen ze reeds genadeloos door de mand. In 2014 zullen de politci dus nog harden gaan wegrennen voor de vragen van kritische vrije journalisten en burgers. Maar het meest verbijsterende aan dit alles is, dat dergelijke onthullingen geen enkel gevolg lijken te hebben en dat niemand zich er ook maar in het minst voor lijkt te interesseren.

ECONOMIST
Het Engelse weekblad The Economist probeert in opdracht van de Bilderbergers die volgens Horst Seehofer over ons beslissen anti-Europa partijen te demoniseren en af te schilderen als Nazi’s. De kiezer zal er niet intrappen en de ‘oude politiek’ een historische afstraffing geven. We zijn bang voor moord op mensen als Wilders en/of voor manipulatie van de uitslagen.

Zo bleef de openbaring van Seehofer buiten de wereld van het internet-activisme totaal onopgemerkt en geen Bayerische kiesgerechtigde die er enige consequentie aan verbond. Hieraan zien we hoeveel macht de MSM nog hebben, al moeten zij steeds dieper gaan en steeds opzichtiger leugens verkopen de mythe van de democratie in stand te houden. Dit zagen we ook in het artikel hieronder waarin wordt beschreven hoe de MSM aan ‘de noodrem’ moeten trekken om de anti-Europa partijen te demoniseren in de opmaat naar de verkiezingen in mei.

Print Friendly, PDF & Email
Share