DE ECHTE LUCIA HEET ARDA (3)

Een explosieve email aan Emiel Roemer van de SP * Toont de SP zich na de zaken Demmink, Westenberg en Kalbfleisch ook doof voor de zaak-Lucia? * Deze week: de antwoorden van de Haga-ziekenhuis! * Hier het eerste van de explosieve ‘Kaaks-papers’ [boekx.haga.1] waarin de ‘media-advocaat’ de klokkenluider probeert te terroriseren inzake zijn ‘misplaatste, lichtvaardige en ongegronde aantijgingen’ tegen Arda en het JKZ

Onderstaande mail is opgesteld door klokkenluider prof. Richard Gill en geredigeerd (de HOOFDLETTERS) door Metta de Noo, de zus van Ton Derksen met wie zij samen de criminele ‘bewijsconstructie’ van Justitie tegen Lucia heeft doorgeprikt. Maar zij is ook de zus van Wim Derksen, de man van Arda, de ‘echte Lucia’. Wim Derksen moet samen met Paul Smits worden gezien als de hoofdverantwoordelijke voor het drama-Lucia. Maar daarover later meer. Uit deze mail blijkt dat de direct betrokkenen de zaak-Lucia niet zomaar laten rusten en dat het hysterische onrecht bijt en knaagt. Durft de SP eraan bij te dragen dat er in deze zaak alsnog recht wordt gedaan?

Date: July 12, 2011 11:15:25 CEST
To: [email protected]

Geachte heer Roemer,

Ik verbaas me ook dat uit de tweede kamer geen roep is gekomen om een onderzoek te doen naar ontstaan (om voor de toekomst te leren) van de Lucia zaak. De juridische wereld en de wetenschappelijke wereld hebben heel veel lering uit de zaak getrokken. In de medische wereld is de zaak echter in de doofpot gegaan. Geen enkel autoriteit (NZa, IGZ, …) heeft enig interesse getoond om een onderzoek te doen ondanks verzoek van verschillende personen. Het persbericht van Haga ziekenhuis is vol lof op zichzelf. Geen enkel excuus is vanuit dat ziekenhuis gegeven aan de “slachtoffer” Lucia de Berk. Onder de medici van Nederland ,MAAR OOK IN JOURNALISTIEKE EN JURIDISCHE WERELD, heerst nog steeds het beeld dat Lucia een moordenaar is, te geraffineerd voor politie en justitie. (EN WANNEER TER SPRAKE KOMT DAT DE ZAAK TOCH GEEVALUEERD ZOU MOETEN WORDEN VINDT MEN DAT RECHTHABEREI VAN EEN STELLETJE FANATICI…)

We weten sinds het onderzoek van Prof. Meulenbelt tbv het hof in Arnhem dat minstens twee van de sterfte-gevallen die door JKZ als “onnatuurlijke sterftes” aan de politie zijn gerapporteerd veroorzaakt waren door vermijdbare medische fouten die ten tijde van die sterftes zelf door de behandelende artsen bekend waren. We weten dat ouders op het punt waren om klachten in te dienen. We weten dat medische dossiers door de staf van JKZ aangepast DAT IS EEN TE GROOT WOORD- ER IS EEN BRIEF WAT AANGEPAST… EN DE FEITEN ZOALS DIE BIJ AANGIFTE ZIJN WEERGEGEVEN WAREN AANGEPAST zijn in diezelfde periode (onmiddellijk na de overlijdens, dus lang voor de moordaangiftes!) om het wind uit de zeilen van die bezorgde en (nu weten we: terecht) boze ouders.

Het rapport van Meulenbelt is tot heden vertrouwelijk gebleven. Het dient voor wetenschappelijk onderzoek vrij te worden gegeven, om lering voor de toekomst te trekken.

We weten dat de juridisch apparaat geinfiltreerd ….NOU NOU, HET WAREN GOEDE CONTACTEN was door leden van de onmiddellijke vriendenkring van centrale personen op JKZ. De zaak werd openlijk gediscussieerd (door de OvJ in de zaak, en door de hoofd kinderarts op JKZ) bij repetities van het Haags amateurorkest Belli (GEEN N ) toni. Waar, overigens, ook een belangrijke redacteur van NRC Handelsblad ook in speelde, tevens een oude familie-vriend. NRC was, niet toevallig, de allerlaatste dagblad die aandacht besteedde aan de mogelijkheid van een justitiele dwaling. NADAT NRC WEL ALS EERSTE EEN GROOT ARTIKEL AAN ONZE TWIJFEL HAD GEWIJD IN DECEMBER 2005. MAAR SNEL DAARNA WERD HET CONTACT AFHOUDEND, EN WE WETEN DAT OVER HET PLAATSEN VAN HET ARTIKEL VAN MAARTEN HET HART ZELF HEFTIGE STRIJD IS GEVOERD.
.
We weten dat de top van de PvdA ONJUIST; HET WAS DE REGIONALE KINDERARTSEN GROEP vergaderde in de woning van de hoofd kinderarts van JKZ om de strategie van “damage control” (dwz de veroordeling voor seriele moord overeind houden) te handhaven. WIM HEEFT IN PVDA WERELD GESPROKEN OVER ZAAK. OA MET BURUMA OP EEN CONGRES

BEKEND IS OOK DAT HIRSCH BALLIN EEN CONFLICT HEEFT GEHAD MET ALBAYRAK OVER DEZE ZAAK. ZIJ , EN TOENMALIGE FRACTIEVOORZITTER VAN HEERST (?) WAREN MORIDCUS TEGEN…
ALEID WOLFSEN HEBBEN WE AANGESCHREVEN TOEN HIJ NOG IN TWEEDE KAMER ZAT. OOK VAN HEM EEN ZEER ZUUR ANTWOORD.

Nou ja: dit allemaal bezien is het natuurlijk wel juist heel goed te begrijpen waarom het nog heel lang zal duren voordat openlijk gesproken kan worden over “de ware toedracht”.

Haga bedreigt mij met een rechtszaak omdat ik dit soort informatie wel’ns deel met andere geinteresseerden in openbare discussies over de zaak (internet blogs en discussie-fora). De felheid van hun actie toont mij dat ze inderdaad heel veel te verbergen hebben. DIT avontuurtje heeft de belastingbetaler al enkele tonnen , TERWIJL DE HELE ZAAK IN DE MILJOENEN LOOPT !!! gekost, schat ik. Twee advocatenbureaus hebben heel goed aan verdiend.

Gelukkig is op een bepaald moment – in 2004 – de hoofd kinderarts van JKZ in paniek geraakt. Hoewel ze zelf de aangifte georkestreerd had, en de HET politie onderzoek begeleid DE , en haar eigen kennissen gerecruteerd HEEFT als deskundige adviseurs aan politie onderzoek en het onderzoek van rechtbank en hof, dreigde kennelijk de zaak verkeerd af te lopen. Ze is nooit voor het hof verschenen ondanks haar sleutel rol (minstens één van de “onverwachte en onverklaarbare” INCIDENTEN- DE REANIMATIE VAN ACHRAF, (MAAR OOK BETROKKENHEID BIJ OVERLIJDEN VAN AMBER) (overlijdens ) was van een eigen patientje, waarvoor ze zelf de verkeerde diagnose gesteld had). De ochtend dat ze voor het hof zou verschijnen, heeft ze een zelf-mutilatie ONJUIST, INTENTIE WAS NIET MUTILATIE, MAAR MEER SIGNAAL VAN …. WAARDOOR JKZ METEEN GAAT PROCEDEREN
uitgevoerd waarop gedwongen opname in een psychiatrische afdeling volgde. LANGE TIJD- Twee weken MEER lang heeft ze *niemand* gesproken, afgezien van twee / lange en heldere telefoon gesprekken met de directeur van JKZ. /// BIJ DE VEROORDELING VAN LUCIA WAS DAT GESPREK WAAROVER SMITS ZICH ZELF ZO VERBAASDE. Sindsdien krijgt ze maandelijks een electroshock behandeling. Ze blijft lid van de hoogste medische tucht-college.

Deze actie – DE PRESENTATIE EN HET WAAROM VAN HAAR PSYCHIATRISCHE ZIEKTEBEELD alarmeerde haar schoon-zus en (voordien) goede vriendin Metta de Noo. En daarom is Lucia uiteindelijk vrijgesproken.

Het lijkt mij dat de tweede kamer hierin geinteresseerd zou moeten zijn. Niet om schuldigen aan te wijzen, maar om te bespreken, hoe zulke machtsmisbruik van zo’n sterke organisatie als een ziekenhuis tegen zijn eigen weerloze medewerkers bestreden kan worden.

Met vriendelijk groet
Richard Gill

lid KNAW
2010-11 Distinguished Lorentz Fellow, NIAS
Hoogleraar mathematisch statistiek, Universiteit Leiden.
(Vorige) voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Statistiek

HARTELIJKE GROET
METTA

Print Friendly, PDF & Email
Share