DE ECHTE LUCIA HEET ARDA (1)

Niet de ‘engel des doods’ maar de ‘ziekenhuisdirecteur des doods’ * Wie is Paul Smits? * 17 september 2001: Paul Smits schrijft een brief

Outline van de zaak-Lucia: een zwaar depressief en psychotisch hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde (foto) van het Juliana Kinderziekenhuis stapelt fout op fout, vooral wat betreft medicatie. Kinderen en baby’s komen mede daardoor te overlijden. Het ziekenhuis raakt in paniek: de ‘reputatie’ is in het geding! Samen met ziekenhuisdirecteur Paul Smits smeedt deze kinderarts, Arda Lubsen-Derksen, een plan: we zeggen dat Lucia de Berk een seriemoordenaar is! Dat zij al die kinderen heeft gedood! Met dit verhaal treedt het ziekenhuis naar buiten, zeer actief. Er wordt aangifte gedaan tegen Lucia. De man van Arda, PvdA-prominent Wim Derksen, ‘regelt’ steun voor de exercitie bij Justitie en media via zijn lidmaatschap van een Haags kamerorkest waarin vele ‘prominenten’ een toontje mee blazen. Luicia wordt als een middeleeuwse heks geslachtofferd via een georkestreerd schijnproces om de reputatie van een ziekenhuis en een briljante maar zwaar psychotische kinderarts te redden.

Paul Smits. Gewoner kan een naam niet klinken. De afgelopen weken ligt Smits toenemend onder vuur vanuit zijn functie als topman (‘CEO’ moet je tegenwoordig zeggen) van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Vijfentwintig doden. Volgens de laatste berichten moet de arrogante CEO zelfs een onwaarschijnlijke vernedering slikken: zijn state of the art ‘superziekenhuis’ wordt onder toezicht geplaast! Zou zijn salaris als ‘compensatie’ voor dit leed nu worden verhoogd van vier naar vijf ton? We gaan hier niet in op de crisis in het Maasstad Ziekenhuis, daarover is genoeg te vinden via andere bronnen. We gaan het hier hebben over de man Paul Smits. De man die niet alleen op grove wijze nalatig was -wellicht zelfs op criminele wijze- bij het beschermen van zijn patienten tegen infecties, maar die ook een onschuldig mens wenste op te offeren om de reputatie van zijn vorige ziekenhuis te redden. We hebben goed gezocht in de eed van Hippocrates, maar de belofte om onschuldige verpleegsters op te knopen om het falen van je eigen medische staf af te dekken hebben we nergens aangetroffen.

We vroegen uiteraard allereerst belet bij Paul Smits zelf via deze email:

Van: micha kat [mailto:[email protected]]
Verzonden: vrijdag 6 mei 2011 9:55
Aan: Bruijn, J.
Onderwerp: vragen voor Paul Smits

Geachte heer Smits,

Als gevolg van ontwikkelingen in de Chipshol-zaak komt de zaak-Lucia weer sterk naar voren. In de Chipshol-zaak blijkt sprake van ernstige manipulaties en corruptie binnen de Haagse rechtbank. Centrale figuur in deze is de thans wegens meineed en corruptie door het OM onderzochte P. Kalbfleisch. Het proces tegen Lucia is eveneens compleet gemanipuleerd zoals u weet. De vraag is thans of de heer Kalbfleisch daarbij een rol speelde, mede gezien het feit dat zijn vrouw M. Zuijderhoudt is verbonden aan het JKZ. In dit kader heb ik voor u de volgende vragen:

1. Waarom is er destijds in 2001 direct voor gekozen Lucia alle schuld in de schoenen te schuiven en niet zoals van een goed werkgever mag worden verwacht eerst gekeken naar andere mogelijke verklaringen?

2. Waarom is er destijds voor gekozen de zaak uit te rollen via een persconferentie en ook om als ziekenhuis aangifte tegen Lucia te doen, een unicum in de Nederlandse geschiedenis? Op wiens advies handelde u destijds?

3. Waarom heeft het JKZ er niet op toegezien dat het proces eerlijk zou verlopen en dat ook ontlastende omstandigheden in het onderzoek werden meegenomen?

4. Klopt het dat u een interview met u in SkipR (18 feb 2010) hebt laten veranderen en de zin ‘als de omstandigheid zich zou voordoen zou ik precies hetzelfde doen’ heet laten verwijderen?

5. Wat was destijds precies de rol van de Stichting Vrienden van het JKZ en hoe zou u de rol daarin van M. Zuijderhoudt willen omschrijven?

6. Is er ooit sprake geweest van de mogelijkheid dat kinderen uit het JKZ seksueel zouden kunnen worden misbruikt? Zijn u gevallen daarvan bekend?

7. Heeft u persoonlijk contact gehad met Lucia na haar vrijspraak? Zo ja, hoe zou u dat omschrijven?

8. Onderhield u persoonlijke contacten met het OM? Heeft u mensen in de rechterlijke macht in uw eigen vriendenkring?

Tot zover de vragen. De zaak wordt vanavond behandeld op ArgusOog Radio in het programma KlokkenluiderOnAir.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Hierop kwam het volgende antwoord:

Geachte heer Kat, beste Micha,

Ik heb contact gehad met Paul Smits en hij voelt geen behoefte in te gaan op uw vragen. Hij heeft de zaak na de vrijspraak van mevrouw De berk afgesloten.

Met vriendelijke groeten,

Joyce de Bruijn.

Hier komen we niet verder. Op internet gaat het vrijwel alleen over zijn inkomen. [BACKGROUNDS PAUL SMITS IN ARTIKEL UIT 2010] Via LinkedIn vernemen we dat hij is opgeleid aan de University of Rochester – William E. Simon Graduate School of Business Administration (MBA) en de Rijksuniversiteit Groningen (arts).  Dat past naadloos bij wat Richard Gill, professor in de Statistiek en lid KNAW, over hem vertelt: “Hij is als medicus mislukt en zocht compensatie als manager. Hij is narcistisch, despotisch en publicitetsgeil. Dat maakte hem tot een van de machtigste mensen van medisch Nederland.” Gill vertelt verder: “Het JKZ had in 2001 geen goede reputatie. Het was een klein ziekenhuis, niet academisch. Hetzelfde gold voor het Leyenburg Ziekenhuis dat in 2004 met het Rode Kruis Ziekenhuis en het JKZ opging in Haga. ‘Lijkenberg’ werd het genoemd met Haagse humor. Ook het JKZ had te maken met veel sterfgevallen. Te veel. De ontdekking van een ‘seriemoordenaar’ in zijn gelederen kwam Smits zeker niet slecht uit!” Direct na de creatie van de Haga-koepel heeft manager Smits zijn ‘kunstje geklaard’. In augustus 2004 vertrekt hij naar het Maasstad in Rotterdam tegen het hoogste salaris uit de geschiedenis van de Nederlandse gezondheidszorg. Een half jaar daarvoor was Lucia de Berk in hoger beroep schuldig verklaard aan zeven ‘moorden’, ‘gepleegd’ in het JKZ, het Leyenburg Ziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis. En aan drie ‘pogingen tot moord’.

Deze brief schreef Paul Smits op 17 september 2001 aan zijn personeel. De brief kan worden gezien als het officiele begin van de zaak-Lucia de B. Met de ‘kennis van nu’ -dat hier dus sprake is van een vooropgezet complot- is dit waarschijnlijk het meest schokkende stuk proza dat ooit aan de openbaarheid is prijsgegeven.

Den Haag, 17 september 2001                                         b01.227/PS.mk

Zeer geachte medewerker, medisch specialist en vrijwilliger,

Met deze brief breng ik u op de hoogte van een zeer zorgwekkende zaak binnen ons ziekenhuis. Ik hecht er belang aan alle medewerkers, specialisten en vrijwilligers van ons ziekenhuis zo snel mogelijk en gelijktijdig te informeren. Mogelijk bent u vandaag reeds geïnformeerd in het ziekenhuis.

Afgelopen week

Op maandag 10 september heb ik u middels een Spoed-Nieuwsflits op de hoogte gebracht van het overlijden van een baby van 5 maanden in de nacht van 3 op 4 september jl.. Hoewel de baby een aantal ernstige aangeboren afwijkingen en een slechte levensverwachting had, was het overlijden onverwacht. Naar aanleiding van dit voorval is een verpleegkundige op non-actief gesteld.

Op donderdag 13 september bent u, wederom via een Spoed-Nieuwsflits, op de hoogte gebracht van het feit dat het onderzoek van het ziekenhuis is verbreed naar de overleden kinderen in de afgelopen twee jaar.

Bevindingen

Uit het onderzoek door het ziekenhuis is gebleken dat er zich vijf sterfgevallen hebben voorgedaan onder kinderen met een slechte levensverwachting, opgenomen op de Medium Care Unit, waarbij het overlijden onverwacht was. Uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat tijdens het overlijden altijd dezelfde verpleegkundige dienst had. In dezelfde periode zijn er vier reanimaties geweest waarbij ook de betreffende verpleegkundige aanwezig was. Naar de reanimaties wordt nog verder onderzoek gedaan. Verder is gebleken dat de betreffende verpleegkundige enige jaren geleden een korte periode als uitzendkracht binnen het Rode Kruis Ziekenhuis heeft gewerkt. In deze periode heeft zich ook een aantal sterfgevallen voorgedaan van patiënten met een slechte levensverwachting waarbij het overlijden onverwacht was. In deze gevallen had de betreffende verpleegkundige dienst.

Op basis van deze informatie is mijn conclusie dat het vertrouwen van het ziekenhuis in de betreffende verpleegkundige ernstig is geschaad.

Maatregelen

In verband met het ontstane gebrek aan vertrouwen zijn arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen. De medewerker is inmiddels geschorst en is de toegang tot het ziekenhuis ontzegd. Ook wordt een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend. Om de zaak verder te laten uitzoeken wordt maandagochtend 17 september a.s. aangifte gedaan bij de politie. Verder onderzoek zal door hen worden verricht.

Standpunt directie

Ik betreur bovenstaande ontwikkelingen ten zeerste. Het vertrouwen van patiënten in het ziekenhuis en in een goede behandeling kan hierdoor ernstig worden geschaad. De situatie is naar mijn mening uitzonderlijk. Dankzij de professionele instelling van verpleegkundigen en medisch specialisten zijn bovenstaande bevindingen boven water gekomen. Dit is juist wat een ziekenhuis-organisatie nodig heeft: het vertrouwen om al hetgeen gebeurt in het ziekenhuis openlijk met elkaar te kunnen bespreken. Hier zullen wij ons dan ook op moeten blijven richten.

Informatie

Maandag 17 september worden eerst de medewerkers van de Medium Care Units en Neonatale IC geïnformeerd. Vervolgens de leidinggevenden, medisch specialisten en alle overige medewerkers. De betrokken ouders worden eveneens op de hoogte gebracht. Er is voorzien in opvang van ouders en familie. Voor medewerkers is eveneens een opvangteam aanwezig. Voor vragen van ouders en andere betrokkenen is een speciaal telefoonnummer beschikbaar.

Mogelijk heeft u naar aanleiding van deze mededeling vragen. Hiervoor is gelegenheid op maandag 17 september om 14.00 en 15.00 uuren op dinsdag 18 september om 11.30 en 14.00 uur. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het restaurant.

Pers

Een dergelijke calamiteit is niet uit de publiciteit te houden. Ik treed dan ook actief naar buiten met een persbericht. Tevens zal er een persconferentie worden gehouden.

Ik hoop u vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,

Paul M.L. Smits, directeur

Diezelfde dag -17 september 2001- deed Smits dus namens het JKZ officieel aangifte tegen Lucia de Berk waarmee de ‘affaire’ die dus geen ‘gerechtelijke dwaling’ is maar een criminele samenzwering waarop vele jaren gevangenisstraf staat officieel een aanvang neemt. In hoeverre de ouders van de overleden kinderen bij deze aangifte waren betrokken is niet bekend, maar we mogen aannemen dat hun betrokkenheid gering was, om het voorzichtig te zeggen. Zij spelen in dit verhaal namelijk geen enkele rol. Paul Smits wel. En Lucia natuurlijk. In deel 2: De zaak-Lucia leeft nog altijd. Een lid van de tweede kamer wordt aangeschreven om eraan mee te werken dat de waarheid boven tafel komt opdat er daadwerkelijk lering kan worden getrokken uit de zaak-Lucia.

Verantwoording: de meeste informatie voor deze serie is afkomstig van prof. Richard Gill. Hij raakte als statisticus bij de zaak-Lucia betrokken toen aan het licht kwam dat zij werd opgeknoopt op basis van gefalsificeerd ‘statistisch bewijs’. Op 22 maart 2010 werd hij benoemd tot Distinguished Lorentz Fellow 2010-2011. Hij is tevens lid van de KNAW. Gill verschafte tevens inzage in tal van stukken en documenten. Gill over zijn reconstructie van de zaak-Lucia: the information I report has been checked and double checked by multiple independent reliable sources which I must protect, and it continues te be confirmed yet again, day b day, and it has actually been more or less common knowlegde or a very strong conjecture for about four years, but no-one dares te write it in public. En ook, in het Nederlands nu: Mijn verhaal over Arda Lubsen-Derksen heb ik uit verschillende betrouwbare onafhankelijke bronnen kunnen bevestigen, aan beide kanten van de verscheurde familie Derksen. Het wordt overal bevestigd. Ik heb het ook voorgelegd aan Gerardina (Arda) Lubsen-Derksen zelf, haar man prof. dr. Wim Derksen (de chief scientist van het ministerie van VROM), aan voormalig directeur Paul Smits van het JKZ en aan de directie van het Haga Ziekenhuis waaronder JKZ nu ressorteert. Ik heb het weken geleden op meerdere plaatsen op internet geplaatst en aan bovengenoemde personen en organisaties verteld als ook aan Harm Brouwer, Hirsch Ballin en Robert Dijkgraaff en ze allemaal de plekken op internet verteld waar ik het opgeschreven heb. Ik hoor niets behalve opluchting dat de doos van Pandora eindelijk open is, de geest is eindelijk uit de fles; wat velen al lang wisten maar niet durfden te zeggen is nu ontsnapt en leeft ‘in het wild’ en niemand ontkent het. Dat Gill de doos van Pandora niet zelf opent maar dat hij dat doet via deze website, komt door het optreden van media-advocaat Matthijs Kaaks van Boekx Advocaten te Amsterdam die van Haga de opdracht heeft gekregen Gill te terroriseren en de waarheid onder het tapijt te houden. Hij mocht hiervoor declareren wat hij wilde.  Over zijn bemoeienis een aparte aflevering van deze serie.

Print Friendly, PDF & Email
Share