De basis van onze geschiedenis

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

De waarheid is niet bang om onderzocht te worden.

We lezen en leren al jaren over de geschiedenis van de mensheid. Er was een grote knal die resulteerde in een grote soep van lava. De lava koelde af en het eerste met het blote oog onzichtbare organisme, trok zijn “cooling suit” uit op zoek naar een vrouwtje.

Miljoenen jaren later en de aarde van alle kanten bekeken, dacht het organisme: huhmm.. Misschien moet ik maar een hermafrodiet worden. Dit gaat hem niet worden. Na een romantische avond met zichzelf kwam er al snel een gezinnetje tevoorschijn. We leerden vervolgens dat het onzichtbaar organisme veranderde tot een vis die vervolgens op de aarde kroop. Het bleek niet uitdagend genoeg om op het “strand” te blijven liggen dus er werd beslist armen en benen te laten groeien. Dit maakte het makkelijker om te verplaatsen.

Vervolgens werd er gedacht: hey.. Bomen! Als ik daar nou eens naar boven kon klimmen.. Zou het niet fantastisch zijn om mijn toekomstige offspring, een aantal miljoen jaar te laten klimmen en de hoge vruchten te laten eten. De bomen bieden immers ook nog eens veiligheid tegen andere amfibieen. Deze anderen, beslisten immers eigenwijs om o.a een dinosaurus te worden en de (mens)apen op te eten. Naast het klimmen zaten de mensapen in de boom en plukten daar door de jaren heen hersencellen die ze via hun oor in de schedel drukten. En opeens: eureka! Ik denk… Dat er een ijstijd aan gaat komen die het overgrote deel van de dino’s zal doen uitsterven. Laten we samen grotten gaan zoeken en deze met onze nieuwe uitvinding “vuur” opwarmen. We kunnen dan liedjes gaan zingen voor het vuur tot het ijs en de sneeuw gesmolten is. Zo gezegd, zo gedaan.

Na deze lange winter gingen de aapmensen naar buiten om van het zonnetje te genieten. De bomen werden overbodig omdat na de bevriezing amper blad of vrucht te vinden was. De hersencellen waren wel van de bomen gevallen en lagen overal verspreid. Kleine dieren hadden blijkbaar ook een kampvuur gevonden en de mensaap begon op hen te jagen en ze bleven daarnaast dus ook verzamelen.

We werden steeds slimmer. We leerden gewassen te verbouwen zagen al snel dat een cirkel ook een wiel kon worden. We kwamen zo van “eureka moment tot eureka moment”. Er werden pyramides, dorpjes, en steden gebouwd. Verre familie werd in oorlog gedood omdat ze een andere overtuiging hadden dan de waarheid, een stuk land hadden of gewoonweg minder mens waren. Want: onze beschaving is de allerbeste en de Goden zijn met ons!

Nieuwsgierig

Nu komen we echter steeds meer tot het besef dat de geschiedenis op vele vlakken niet de echte volledige waarheid is. Er komen steeds meer feiten boven tafel die bepaalde aspecten van onze geschiedenis in twijfel trekken of in zijn geheel doen verwerpen. We onderzoeken de kruistochten, oorlogen in Amerika, de tweede wereldoorlog, Vietnam, Korea, etc. Ontdekkingen brengen hierbij conclusies dat niet alles is wat het lijkt. Dit maakt mij nieuwsgierig naar de basis van de geschiedenis. Hoewel het steeds moeilijker wordt om feitelijk bewijs te leveren naar de ware (verre) geschiedenis, wil ik dit toch eens nader onderzoeken.

Tijdens het inleidende deel maak ik op een wat spottende wijze helder wat ik dacht te weten van de evolutietheorie en oerknal. Dit was dus niet erg veel en bovendien qua schrijven uiteraard gekleurd. Toch hebben wij deze theorie allen op school gepresenteerd gekregen als DE waarheid en dat vind ik op zijn minst vreemd te noemen. Elk geschiedenisboek begint met: “miljoenen jaren geleden..” Hoe kan het nou zijn dat een theorie als dé waarheid wordt gepresenteerd? Ja, ze blijven het verkopen als theorie maar weten kinderen op de basisschool wat het woord theorie betekent?? Is dit geen indoctrinatie vanaf het begin? Ik zeg ja! Voor kinderen kun je toch volstaan met: lang geleden.. Dit is in mijn ogen beslist een onderzoek waard!

Darwin

De evolutietheorie heeft als grondlegger C. Darwin (1809-1882). Darwin stelt dat de verschillende soorten op aarde voortkomen uit natuurlijke selectie. Dit betekent dat elk soort vanuit een natuurlijke selectie zal kiezen voor de sterkste (meest dominante) van het andere geslacht om zich voort te planten. We zien dit in de praktijk bij mens en dier. Er wordt gesproken over “survival of the fittest” er vindt volgens Darwin al miljoenen jaren een selectie plaats die uiteindelijk tot een soort van perfectie zal leiden. Volgens radiometrische datering, wordt er vastgesteld hoe oud een voorwerp of fossiel is. Radiometrische datering is gebaseerd op radioactief verval van de natuurlijke isotopen en is verschillend in onzekerheidsmarges. De onzekerheidsmarges zijn zo nihil klein, dat het volgens wetenschappers als feitelijk gezien kan worden. Volgens de wetenschap is dit de beste methode om met relatieve zekerheid te bepalen hoe oud een voorwerp ofwel fossiel is. Alleen radioactieve straling zou deze meting kunnen beinvloeden. Dit is het verhaal van Darwin in een notendop en ik vraag me dus af of de theorie van Darwin op absolute feiten berust is..

Allereerst begin ik bij de mens en diens aantallen. Er zijn nu, anno 2012, pakweg 7 miljard mensen op de aarde. Indien de mens een miljoen jaar op deze aarde loopt, is het dan mogelijk dat er nu 7 miljard mensen op de aarde verblijven? Laten we zeggen dat er in het begin 1000 mensen waren. Wanneer de groeiratio, zonder voorbehoedsmiddelen, rekening houdend met oorlog, ziektes of wat dan ook, laten we zeggen, 0,01% (nu ongeveer 1,3%) is geweest (verdubbeling per 7000 jaar, dus 143 verdubbelingen per miljoen jaar), dan zouden er nu alsnog 5.575.186.299.632.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 mensen zijn.

Er wordt dan al snel geroepen dat mensen niet oud werden. Ja, klopt (misschien) maar het gaat om de voortplanting waarbij de mens op zijn 30e jaar zijn of haar “taak” al heeft uitgevoerd. De evolutietheorie schat dat de holbewoners, 100.000 jaar geleden, tussen 1 en 10 miljoen in aantal waren. Gaan we uit van het laagste, 1 miljoen en vermenigvuldigen dit wederom met 0,01% (verdubbeling in 7000 jaar) dan kom ik nog uit op ruim 16 miljard.. Ja, de 0,01 % groei over de tijd is een gok maar als ik naar één van de armste en minst ontwikkelde landen kijk, zoals Somalie, zie ik daar nu een groei van 1,6%.

Metingen

De radiometrische Kalium-Argon dateringsmethode heeft bewezen te falen voor de lavastromen van Mt. Ngauruhoe, Nieuw-Zeeland van 1949, 1954 and 1975. Dit ondanks de kwaliteit van het geleverde analytische K-Ar werk, van het laboratorium. Argongas, omhooggekomen uit de diepten van de aarde binnen de gesmolten rots, was reeds aanwezig in de lava tijdens het afkoelen. We weten de werkelijke leeftijden van deze rotsen omdat werd waargenomen dat ze minder dan 50 jaar geleden gevormd zijn. Toch leveren zij een ‘leeftijd’ tot wel 3,5 miljoen jaar, welke dus foutief is. Hoe kunnen we deze zelfde ‘dateringmethode’ toepassen op rotsen waarvan we de leeftijd niet kennen? Als de methode faalt op rotsen waarvan er onafhankelijke ooggetuigen-verslagen zijn, waarom zouden we deze dan vertrouwen op andere rotsen waar er geen onafhankelijke historische controlemogelijkheden zijn?

BRONNEN:

Williams, K., Volcanoes of the South Wind: A Field Guide to the Volcanoes and Landscape of the Tongariro National Park, Tongariro Natural History Society, Turangi, New Zealand, 1994.
Nairn, I.A. and Wood, C.P., Active Volcanoes and Geothermal Systems, Taupo Volcanic Zone, New Zealand Geological Survey Record 22:5–84, 1987.
Gregg, D.R., The Geology of the Tongariro Subdivision, New Zealand Geological Survey Bulletin n.s.40, 1960.
Nairn, IA and Self, S., Explosive eruptions and pyroclastic avalanches from Ngauruhoe in February 1975, Journal of Volcanology and Geothermal Research 3:39–60, 1978.

Onbetrouwbaar

De datering is tevens niet betrouwbaar indien er radioactieve straling is geweest die de meting niet valide maken. Er zijn al vele bronnen op het internet te vinden die aannemelijk maken, dat er op de aarde al veel eerder atoomtechnologie was.

Darwin stelt dat door de natuurlijke selectie, een ééncellig organisme zich uiteindelijk heeft verspreid tot alles wat zich nu op de wereld beweegt. Elk wezen kun je zien als een motor. De motor draait omdat het gebruik kan maken van alle onderdelen die het tot een motor maken. Neem je één onderdeel weg, bijvoorbeeld de V snaar en je vervangt het met een fietsbel, dan zal je motor niet meer lopen.

Als er om welke reden dan ook, na een oerknal, (een oerknal maakt het onmogelijk om iets te laten overleven dat er misschien zou zijn) een evolutie zou zijn ontstaan vanuit een organisme die meegelift is met een meteoor, en deze dan vervolgens de hete brei heeft overleeft, hoe kan deze de omstandigheden dan hebben overleeft? Elk organisme heeft zuurstof nodig die er gewoonweg niet kan zijn geweest. Een cyanobacterie (hermafrodiet) die volgens de evolutie de eerste zou zijn geweest, heeft bijna altijd schimmel nodig om te kunnen overleven en leeft voornamelijk in oppervlaktewater. Als deze bacterie kan blijven leven, dan is het in staat om zonlicht, stikstof en CO2 om te zetten in zuurstof. Deze zuurstof is vervolgens essentieel om een ozonlaag te creeeren. Toch was deze er in het begin niet en zouden ze in de zon doodgaan aan uv straling. En indien ze ergens in een donkere grot zaten, hadden ze geen zonlicht die essentieel was voor de vorming van zuurstof. Lijkt een beetje op het kip en het ei verhaal..

Ok al zou deze zuurstof toch tot ontwikkeling zijn gekomen, blijft het een feit dat er nog nooit een mutatie is aangetroffen, (dus ook geen feitelijke missing link tussen aap en mens) die aan kan tonen dat er een evolutie gaande is. De enige mutatie die bekend is, zijn mutaties die de informatie in de genen licht wijzigen of mutaties die informatie laten verdwijnen. Maar dat zijn niet het soort mutaties die nodig zijn voor evolutie ofwel verbetering. De informatie moet niet verdwijnen of veranderen. Nee, er moet compleet nieuwe informatie komen. Dat soort mutaties heeft men nog nooit waargenomen. Mutaties die nieuwe informatie toevoegen, zijn de absolute basis, de motor, de kracht van evolutie. En juist dat soort mutaties is in werkelijkheid nog nooit waargenomen… Als alle leven op aarde ontstaan is door mutaties die informatie toevoegen, dan zouden we dat soort mutaties over heel de wereld in een overdonderende hoeveelheid moeten aantreffen. Want, dan is dat het meest werkzame fenomeen op aarde, dat al miljarden jaren massaal is voorgekomen, bij alle miljoenen soorten planten en dieren.

Het feit is, dat nergens op heel onze planeet zo’n soort mutatie ooit werd waargenomen, moet bij ons toch een aantal belletjes laten rinkelen?

Wij, mensen leren van onze omgeving. Er wordt dus extern informatie in ons brein toegevoegd om kennis te verhogen. Een computer met een lege harde schijf heeft de mens nodig om kennis in deze schijf op te slaan. Zonder deze toevoeging blijft het een kast met draadjes die alleen dat kan doen waar het voor gemaakt is. De mens heeft zich weten te ontwikkelen door van elkaar te leren. De technologie bijvoorbeeld, heeft enorme sprongen gemaakt. Niet omdat ons brein zich verder heeft ontwikkeld, maar omdat we hebben geleerd van andere culturen. We gaan de hele wereld over en mede door de telefoon, sneller vervoer en het internet, zijn we gekomen tot waar we nu zijn. Europeanen brachten het wiel naar de indianen, de Chinezen leerden de Europeanen buskruit gebruiken, vanuit zuid Amerika kwam de aardappel naar Europa etcetc. Hoe beter en uitgebreider de samenwerking, des de meer en sneller we leerden om tot “ontwikkeling” te komen. In het amazonegebied in Brazilie, Indonesie en Afrika, zien we bijvoorbeeld nog stammen die geheel op zichzelf leven. Ze zijn nog niet in contact gekomen met de “beschaafde wereld” en willen dit ook niet. De stammen zijn vaak kleine dorpjes en de mensen zijn jagers en verzamelaars te noemen (zoals volgens Darwin etc 100.000 jaar geleden ook het geval was). We zien dat er stammen zijn die nog geen boot kennen of pannen om voedsel mee te bereiden. Onbekende stammen worden uit angst aangevallen en hierbij dikwijls gedood. Zijn deze mensen simpelweg dommer dan wij zijn? Ik denk het niet.. Er zijn vele verhalen van stammen bekend, die zich hebben verenigd met de moderne beschaving. Ze leerderen een nieuwe taal, lezen, schrijven, land bewerken, huizen bouwen en stamoorlog voeren met geweren. Precies als wij dus, maar dan allemaal in één generatie aangeleerd..

Dinosaurussen

Dinosaurussen lijken te zijn uitgestorven en als er iets in de vorm van een dinosaurus wordt gevonden wordt er simpelweg gezegd: “dan was het geen dinosaurus” Het is toch raar dat mensen die op zoek zijn naar de waarheid telkens met bewijs moeten komen terwijl de mensen die de oude waarheid (leugen) verdedigen, niet met bewijs dienen te komen? We kunnen toch absoluut stellen dat de wereld er vroeger een stuk groener uit heeft gezien en dit dus meer zuurstof in de atmosfeer betekende? Reptielen groeien hun gehele leven lang en met de juiste condities (o.a zuurstof), ging deze groei sneller dan nu het geval is. Dit zou de grote van de reptielen kunnen verklaren. Maaaarrrr.. Het blijft ook voor mij een gok.. Dat ze grotendeels door een ijstijd of andere “ramp” zijn gestorven, lijkt me wel vrij aannemelijk. Grote dieren zijn afhankelijk van grote hoeveelheden groen, of anderzijds groen-eters. Zonder (grote hoeveelheden) groen, was er simpelweg geen grootschalige overlevingskans voor deze enorme dieren. Toch denk ik, dat de mens deze grote reptielen “live” gezien heeft..

Er zijn ook enkele foto’s en film te vinden die veronderstellen dat er nog enkele dinosaurussen in leven zijn. Toch vind ik persoonlijk het meeste materiaal die ik vond, niet sterk genoeg om dit verder te onderzoeken. Hieronder toch een aantal “opmerkelijke” foto’s…

ZIE HIER DE OPMERKELIJKE FOTO’S (KLIK HIER)

LEES OOK:

EEN SCHOLIER DIE HET SNAPT

Wie zijn onze leiders zegt u??!

Een nieuwe wereldorde.. Ja, en dan?

Print Friendly, PDF & Email
Share