web analytics

DE ANALYSE: VAN LOCKHEED NAAR JORIS DEMMINK

IN DE KERN IS DE AFFAIRE-DEMMINK EEN STAATSGREEP VAN DE ORANJE-MAFIA * HET EERSTE DEEL VAN DEZE STAATSGREEP WAS DE LOCKHEED-AFFAIRE * DE GROTE CONSTANTE IN HET HELE VERHAAL: DE FAMILIE DONNER DIE ZOWEL BIJ LOCKHEED ALS BIJ DEMMINK AAN DE KNOPPEN ZAT

demmink-bos-donner

Deze bevindingen dreigden te leiden tot een constitutionele crisis. Het staat haast wel vast dat Koningin Juliana gedreigd heeft met aftreden indien de prins strafrechtelijk vervolgd zou zijn; op opvolging door dochter en troonopvolgster Beatrix behoefde men op dat moment evenmin te rekenen. Het Kabinet-Den Uyl besloot daarop Bernhard te vrijwaren van strafvervolging. In your face. Het ‘vrijwaren van strafvervolging’ van Bernhard is de voorspiegeling van het ‘vrijwaren van strafvervolging’ van Demmink. In de Lockheed-zaak werd deel 1 van de Oranje-staatsgreep gerealiseerd: het boven de wet stellen van leden van het KH. In de Demmink-zaak zien we deel 2: het eveneens boven de wet stellen van een groep Oranje-intimi (mensen als Demmink, Nijpels, Eurlings, Donner, Oscar Hammerstein, Jan Vlug en ook Victor Muller van Spyker Cars) die nauw verbonden zijn met het KH. Hiermee ligt de weg open voor het installeren van de reeds lang in de stijgers staande pedo-junta in Den Haag naar Argentijns model. O ja: deel 3 komt ook nog. Daarin worden de tegenstanders van de pedo-junta door pedo-squads uit hun huizen gesleurd, gemarteld en/of vanuit vliegtuigen in de Noordzee gegooid. Vrolijk kerstfeest.

Print Friendly, PDF & Email
Share