DE ACHT LEUGENSLUIERS

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

In de afgelopen jaren ben ik ‘gegroeid’ en heb ik verschillende theorieën overboord moeten zetten om een verklaring te vinden voor het feit waarom de meeste mensen de waarheid niet kunnen zien, zelfs niet wanneer ze er tegenaan lopen. Degenen onder ons die de ‘samenzwering’ kunnen zien, hebben onder elkaar talrijke gesprekken gevoerd die de frustratie tonen over het gegeven dat de meeste mensen niet in staat zijn de bijzonder goed gedocumenteerde argumenten te begrijpen, wat we meestal omschrijven als het proces van onze collectieve verslaving en exploitatie. De meest gebruikelijke verklaring is, dat de meeste mensen gewoon ‘niet willen zien’ wat er werkelijk bezig is.

Bijzonder duivelse mannen en vrouwen die de machtselite van de wereld vormen, hebben op een slimme wijze een zo echt lijkend weiland met zulk groen gras gecreëerd dat weinig mensen zelden, zo niet nooit, een poging doen om op te kijken van de plek waar ze lang genoeg grazen om de helder gekleurde aanwijzingen te zien die tot hun oren liggen opgestapeld.

Dezelfde mensen die niet hun verslaving aan het malse gras kunnen zien, hebben de neiging de ‘samenzweringstheorieën’ van degenen onder ons, die voorbij de boerderij en in de salon van het kasteel van hun feodale heer kunnen zien, als krankzinnig te betitelen.

Uiteindelijk begrijp ik hoe dit komt

Het komt niet omdat degenen – die niet zien dat hun vrijheid verdwenen is onder de leiding van hun machtselite – ‘het niet willen zien’, ze kunnen gewoonweg niet zien wat er met hen gebeurt vanwege de ondoordringbare sluiers die hun zicht belemmeren.

Alle menselijke inspanningen zijn een selectie- of een filtratieproces. De sport is een van de beste voorbeelden. We doen aan specifieke sporten totdat we van het speelveld worden afgeschopt. De beroepsatleten die we veel geld betalen om te mogen kijken, zijn nooit van het speelveld afgeschopt. Waar miljoenen kinderen elk voorjaar in competitieverband spelen en na verloop van tijd worden uitgeselecteerd, zullen er tenslotte 50 jongens overblijven die t.z.t. naar de Wereldbeker Wedstrijden gaan.

Achter de eerste sluier:

Er zijn 6 miljard mensen op de planeet. De meesten van hen leven en sterven zonder dat ze ooit aan iets anders hebben gedacht dan wat het kost om simpel in leven te blijven. Negentig procent van de mensheid zal leven en sterven zonder ooit voorbij de eerste sluier te komen.

Tien procent van ons zal de eerste sluier doorbreken en de wereld van de politiek ontdekken. We zullen stemmen, actief zijn en een mening hebben. Onze meningen worden gevormd door de stoffelijke wereld om ons heen. We hebben de neiging te accepteren dat de vertegenwoordigers van de overheid, de media en andere ‘deskundigen’ een bepaalde autoriteit bezitten. Negentig procent van de mensen in deze groep zal leven en sterven zonder de tweede sluier te doorbreken.

De tweede sluier:

Tien procent van ons zal de tweede sluier achter zich laten om de wereld der geschiedenis te onderzoeken, de relatie tussen de mens en de overheid en de betekenis van zelfbestuur door de grondwet en andere wetten. Negentig procent van de mensen in deze groep zal leven en sterven zonder de derde sluier te passeren.

De derde sluier:

Tien procent van ons zal de derde sluier doorprikken om te ontdekken dat de grondstoffen van de wereld, inclusief de mensen, gecontroleerd worden door extreem rijke en machtige families, wier officiële bezit vanuit het verleden, met moderne strategieën van afpersing, het fundament werd waarop de wereldeconomie momenteel gefinancierd wordt. Negentig procent van de mensen in deze groep zal leven en sterven zonder door die vierde sluier te komen.

De vierde sluier:

Tien procent van ons zal de vierde sluier doorbreken om de Illuminati, de Vrijmetselaars en de andere geheime genootschappen te ontdekken. Deze genootschappen gebruiken symbolen en voeren ceremonies uit, die de overdracht van esoterische kennis van generatie op generatie in stand houden, welke wordt gebruikt om de gewone mensen in een politieke, economische en spirituele houdgreep te houden, slaven van de oudste bloedlijnen op aarde. Negentig procent van de mensen in deze groep zal leven en sterven zonder de vijfde sluier te zijn binnengedrongen.

De vijfde sluier:

Tien procent van ons zal door de vijfde sluier heenbreken om te leren dat de geheime genootschappen technologisch zover zijn ontwikkeld dat het tijdreizen en de interstellaire communicaties tot de mogelijkheden behoren en hun leden controleren de acties van mensen even simpel en voor de vuist weg als wat wij onze kinderen vertellen wanneer wij ze naar bed brengen. Negentig procent van de mensen in deze groep zal leven en sterven zonder de zesde sluier te doorbreken.

De zesde sluier:

Tien procent van ons zal de zesde sluier passeren waar de draken en de hagedissen en buitenaardsen – waarvan wij dachten dat het de verzonnen monsters van onze kinderjaren waren – letterlijk echt bestaan en de controlerende krachten achter de geheime genootschappen zijn. Negentig procent van de mensen in deze groep zal leven en sterven zonder de zevende sluier te hebben doorgeprikt.

De zevende sluier:

Ik zou niet weten wat er achter de zevende sluier ligt. Ik denk dat daar de ziel naar een punt evolueert waarop je op de aarde kunt bestaan en tevens een man als Gandhi, of een vrouw van de Peace Pilgrim kan zijn – mensen die zo verlicht zijn dat ze alles op de wereld doen oplichten.

De achtste sluier?

Het doorbreken van de achtste sluier zal waarschijnlijk God openbaren en de zuivere energie die de levenskracht is in alle levende dingen – wat, denk ik, een en hetzelfde is.

Wanneer mijn berekeningen juist zijn, zijn er slechts 60.000 mensen op de planeet die de zesde sluier hebben doorbroken. De ironie hiervan is te ongelooflijk: degenen die achter sluier een tot en met vijf zijn blijven steken, kunnen niet anders dan de mensen die de overige sluiers hebben doorbroken als gekken te zien. Met iedere sluier die doorgeprikt wordt, zal het exponentieel krimpende aantal verlichte mensen door de exponentieel toenemende massa tot krankzinnigen worden bestempeld.

Als toevoeging op de ironie: hoe meer iemand van een ‘zesde of hogere sluier’ probeert uit te leggen wat hij kan zien aan degenen die niet kunnen zien, hoe krankzinniger deze lijkt.

Onze vijand, de staat

Achter de eerste twee sluiers bevindt zich de grootste meerderheid van de mensen op de planeet. Ze zijn het gereedschap van de staat: de mensen achter de tweede sluier zijn de gewillige stemmers, wier onwetendheid de acties van politici rechtvaardigen, die de mensen achter de eerste sluier als kanonnenvoer naar verre landen sturen om te sterven – zij moeten geloven dat de egoïstische machinaties van de machtselite te maken hebben met nationale veiligheid, wat de dood zou rechtvaardigen.

De mensen achter de derde, vierde, vijfde en zesde sluiers zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor de staat, vanwege hun vermogen gebruikt te kunnen worden als de werktuigen om de macht en de rijkdom te consolideren in de handen van de machtselite. Deze mensen vinden het normaal in toenemende mate hun relaties met vrienden en familie, hun professionele carrières en persoonlijke vrijheid op te offeren bij elke sluier die ze wegnemen.

Albert Jay Nock (1870-1945), schrijver van ‘Onze Vijand, de Staat’ (1935), verklaarde wat er gebeurt met de mensen die de zevende en achtste sluier ontdekken: Wat kon de staat het beste doen met een Socrates en een Jezus? Simpel, de een vergiftigen en de ander kruisigen, met als enige reden dat ze onmogelijk langer konden blijven leven omdat ze de elite in ernstige verlegenheid brachten.

Conclusie:
En dus weten we nu, dat niet onze gewone burgers zo aan hun levens hangen dat ze de mechanismen van hun slaaf zijn en exploitatie ‘niet willen zien’. Ze ‘kunnen het gewoon niet zien’, precies zoals ik niet achter de andere kant van een gesloten gordijn kan zien. Het doel van dit verhaaltje is drievoudig:

Het handjevol mensen binnen de laatste sluiers te laten begrijpen waarom de massa nauwelijks anders kan doen dan hun helderheid als krankzinnigheid te bestempelen.

De mensen achter de eerste twee sluiers te laten begrijpen dat leven, ademhalen en denken slechts het begin is.

De mensen te tonen dat het grootste avontuur van ons leven is achter de volgende sluier te kijken, wat slechts een sluier minder is tussen ons en God.

BRON: UNITYNET.NL

Print Friendly, PDF & Email
Share