DANK AAN ALLE MEDESTANDERS, NU VERDER

INVRIJHEIDSTELLING MICHA IS OVERWINNING NIEUWE MEDIA OP CORRUPTE MSM * MICHA VRIJ MEDE DANKZIJ CONTINUE DRUK VAN MEDESTRIJDERS OP JUSTITIE * JAN VLUG DEED VALSE AANGIFTE TEGEN MICHA * 19 APRIL OM 10:30 UUR ZWOLLE: STRAFZAAK TEGEN MICHA ‘DOODBEDREIGING’ JAN VLUG

JAN VLUG – OPENBAAR MINISTERIE – NRC HANDELSBLAD: TRIAS DIABOLICA

Nog na-trillend van alle gebeurtenissen van het laatste etmaal, zo prachtig deels ook in beeld gebracht door Ramon, eerst mijn diepe dank aan iedereen die mij heeft gesteund in de strijd tegen de zwarte mafia. Ik weet zeker dat alle prachtige stukken op internet en de reeksen telefoontjes naar Justitie een grote bijdrage hebben geleverd aan mijn invrijheidsstelling! Voor hetzelfde geld was ik maandag of zelfs dinsdag voorgeleid om twee weken HvB aan mijn broek te kirjgen, en dat allemaal op grond van een 100% valse aangifte van Jasper-advocaat Jan Vlug!

Niemand, zelfs de zwartste leden van de zwarte mafia niet, kan in deze woorden Jan Vlug moet goedschiks dan wel kwaadschiks onschadelijk worden gemaakt als beul van Jasper. Deze Vlug is een levensgevaarlijke bedrieger een ‘doodsbedreiging’ lezen. Er staat precies wat er staat: Vlug moet onschadelijk worden gemaakt voor Jasper, met andere worden: hij moet worden uitgeschakeld als advocaat van Jasper. Niet ‘als mens’ of ‘als vrijmetselaar’, nee, alleen als nep-advocaat van Jasper. Nergens wordt opgeroepen tot geweld tegen Vlug, laat staan tot moord. Maar goed, we hebben de tekst toch maar veranderd. Als tegemoetkoming aan Vlug en Justitie als ze daar niet tegen Jip- en Janneke-taal kunnen. Nu staat er in het betreffende artikel: Jan Vlug moet er goedschiks dan wel kwaadschiks toe worden gebracht de pseudo-verdediging van Jasper neer te leggen. Precies hetzelfde, maar dan misschien in woorden waar Vlug geen nachtmerries van krijgt. Conclusie: Vlug heeft een valse aangifte gedaan. Juist van een strafadvocaat mag worden verwacht dat hij zorgvuldig omgaat met het doen van aangiftes namens zichzelf. Vlug heeft die zorgvuldigheid niet in acht genomen. Wij behouden ons alle rechten voor.

Maar over het feit dat Vlug aangifte doet tegen mij [backgrounds] en dat het OM er op grond van deze aangifte toe over gaat mij als de eerste de beste augurken-jood in 1943 af te voeren is wel wat meer te zeggen. Zoals dat hiermee de samenspanning tussen Vlug en Justitie opnieuw wordt bewezen. Blijkbaar ziet het OM het als zijn eigen belang Vlug in bescherming te nemen waar deze twee in een gezonde situatie elkaars tegenspelers zouden moeten zijn: het OM strijdend voor Jasper’s daderschap, Vlug voor zijn onschuld. Maar uit het feit dat beiden ‘strijden’ voor de schuld van Jasper en tegen de ‘komplotdenkers en aluhoedjes’ die over de feiten beschikken blijkt eens de meer de hele Jasper-set up. Ook kunnen we uit de bizarre gang van zaken opnieuw de conclusie trekken, dat Jan Vlug een angstige, incompetente en vooral frauduleuze bedrieger is. Welke ‘normale’ advocaat zonder een extreen kwaad geweten haalt het in zijn hoofd op grond van de genoemde zinsnede jankend naar Justitie te rennen en te huilebalken dat hij ‘wordt bedreigd met de dood’? Zijn strafadvocaten tegenwoordig gemaakt van suiker? Nee, het zit bij Vlug heel anders in elkaar: hij weet dat hij verraad pleegt aan Jasper en probeert vanuit zijn kwade geweten alles en iedereen die de buitenwereld op dat verraad wijst kapot te trappen. Precies als Hans Westenberg deed uit angst voor exposure van zijn corruptie: in galop naar de ‘vrinden’ van Justitie! Precies ook als Bauke Vaatstra doet als hij een keer door mij wordt gebeld: help! Peter R! NOS! Pownews! NRC! De komplot-mafia is mij aan het stalken!

Een derde alarmerende conclusie is de totale verwevenheid tussen Vlug, het OM en de MSM, in dit geval NRC Handelsblad. Gedrieen probeert deze ‘trias diabolica’ Micha kapot te maken waarbij de MSM -dit geldt ook voor de berichtgeving inzake in 19-2 strafzaak- op geen enkele wijze wederhoor hebben toegepast noch bij mij noch bij mijn advocaat, en dat terwijl ze zouden moeten weten dat Justitie zelf partij is! Dit is ronduit misdadige journalistiek: media als NOS, NRC en Elsevier schrijven in opdracht van Justitie alles op wat men wil in zaken waarin Justitie zelf partij is -als aangever zoals in de 19-2 zaak of als mede-belanghebbende zoals in de zaak-Jan Vlug. In tientallen artikelen zijn wij niet een keer gebeld of benaderd! Logisch dat steeds meer mensen de MSM kotsend en walgend van zich afwerpen! De NRC-journalist die het stuk over Micha schreef naar aanleiding van zijn recente aanhouding, Marcel Haenen, is trouwens een gekend verlengstuk van Justitie en was ook ‘geselecteerd’ om aanwezig te mogen zijn (foto: Haenen met de top van het OM) bij het afscheid van Harm Brouwer -net als Gerlof Leistra- bij welke gelegenheid beide ‘heren’ rustig konden bijpraten met Joris Demmink over ‘komplotdenkers’ en ‘aluhoedjes’.

Print Friendly, PDF & Email
Share