Crisis ING: fuck you, Nout! CY in court!

NOUT WELLINK MOET WELLICHT GAAN GETUIGEN IN STRAFZAAK TEGEN MICHA KAT * CRIMINELE EN INCOMPETENTE NOUT BAILOUT HEEFT GEEN VERHAAL * NOUT HEEFT GEFAALD, GEFAALD, GEFAALD! * BEKIJK DE NOUT BAILOUT-SERIE VAN JDTV IN 5 DELEN

EERDER BEDROOG ING DE MARKT AL DOOR TE KOMEN MET ‘ONDERLIGGENDE WINST’ [BACKGROUNDS] EN NIEMAND STELDE VRAGEN * LEES ACTUELE ANALYSE ECONOMIE OP ARGUSOOG/VERSLAG KLOA 4 MAART

Het is en blijft verbijsterend hoezeer wij van KLOL steeds weer gelijk krijgen. Leuk is het niet. Maar hear this: op 7 februari 2010 schreven we: ING is een failliete toko, een mening die werd ondersteund door Willem Middelkoop. Thans, medio maart 2011, dus ruim een jaar later, lijkt dit te worden bevestigd via deze onthutsende berichtgeving: de pensioenen van de ING-werknemers worden geplunderd, precies zoals we altijd al hebben voorspeld. ING is kapot, over and done with! Hier zijn de onluisterende feiten:

De Pedigraaf schreef gisteren totaal corrupt en leugenachtig: ING moest bij het begin van de financiële crisis in 2008 nog met 10 miljard euro aan belastinggeld gered worden. De feiten zijn dat naast die 10 miljard een garantstelling werd afgegeven -door Wouter Bos– van ruim 20 miljard voor de Amerikaanse nep-hypotheken die bekend zijn geworden onder de vlag van ‘Alt-A’. Alt staat hierbij voor Alternative: dat wil zeggen dat het hier gaat om hypotheken waarbij ‘alternatieve arrangementen’ werden overeengekomen omdat de hypotheeknemers niet kapitaalkrachtig genoeg waren voor het afsluiten van een gewone hypotheek. Aanvankelijk niet zo toxic als de subprime-mortgages, maar inmiddels toch wel afgedaald naar het nivo van: totaal kansloos, afschrijven.

DIT BETEKENT DAT DE STAAT ING OVEREIND HEEFT MOETEN HOUDEN MET 30 MILJARD EURO, ONGEVEER EVENVEEL ALS DE HUIDIGE WAARDE VAN ABN AMRO!

Volgens ING is van de lening van 10 miljard inmiddels 5 miljard afbetaald, maar het is de vraag in hoeverre die claim om waarheid berust. Immers; de accountant van ING is Ernst & Young [watch video’s JDTV] die ook reeds Lehman Brothers, DSB en Anglo Irish Bank met gaten van honderden miljarden naar de ondergang hebben geholpen! Een totaal corrupte, incompetente club idioten kortom! En wat die Alt-A portefeuille betreft: daar hebben we vanaf november 2009 dus niets meer van mogen vernemen [backgrounds met video] en gevreesd moet worden dat deze 20 miljard + als verloren moet worden beschouwd en dus ten koste komt van de Nederlandse belastingbetaler. Welicht ligt hier een kern voor de verklaring waarom ING opeens de pensioenen van de werknemers moet bevriezen, uiteraard nadat de top eerst een vette graai heeft gedaan in de door de Staat en Nout Wellink volgestorte schatkist.

En zo komen we weer uit bij Bilderberger Nout Wellink die nog maar onlangs is verkozen tot de  meest invloedrijke bankier-toezichthouder ter wereld. Nout staat op de lijst van getuigen die Micha Kat wil oproepen in zijn strafzaak; immers: een van de onderdelen van de tenlastelegging betreft het ‘verstoren’ van het lachwekkende pseudo-verhoor van Wellink door de kredietcrisis-onderzoekscommissie van Jan ‘Joris Demmink‘ de Wit. Kat suggereerde De Wit Wellink een vraag te stellen over zijn lidmaatschap van de Trilateral Commission. Wellink toonde zich bereid hierover te verklaren, maar De Wit gaf hem die kans niet. Hoe dit alles een strafbaar feit kan opleveren is een raadsel, maar des te urgenter de oproep van Wellink als getuige om alsnog helderheid te verschaffen. Kan hij ook gelijk uitleggen waarom hij IceSave heeft toegelaten [backgrounds] met -opnieuw- miljarden schade voor de gewone man en waarom hij tegen de commissie eerder hierover misselijkmakende grapjes meende te moeten maken over ‘geisers’ en ‘vissers’ [staat allemaal op video].

Maar het recente debakel van ING maakt het oproepen van Wellink nu wel helemaal delicaat. Onze Nout heeft zowat het complete Nederlandse bankenstelsel verwoest: ABN Amro genationaliseerd, ING op omvallen, Fortis kapot, DSB failliet, Rabo ook zeer dubieus: je zou haast zeggen dat het in het licht van deze ‘prestaties’ niet meer dan logisch is dat Nout nog steeds wordt genoemd als de nieuwe topman van de Europese Centrale Bank!

Maar eerst dient Nout zich te verantwoorden tegenover Micha Kat en zijn team: be there!S

Print Friendly, PDF & Email
Share