CRIMINEEL IN CEAS-COMMISSIE

LEES OP NRCOMBUDSMAN OVER DE COLLABORATIE VAN DEZE KRANT MET DE JUSTITIE-CRIMINELEN * JOS VERLAAN VAN NRC EERDER PEDO-LOOPJONGEN VAN JORIS DEMMINK * ADELE VAN DER PLAS FAALT OPNIEUW

EXTRA: VERSPREIDT ONZE BERICHTEN OOK VIA NUJIJ! WIJ HEBBEN EEN BAN!

De CEAS-commissie die recent zowel in de zaak-Haalboom als in de zaak-Baybasin een corrupte rapportage afleverde ter bescherming van Joris Demmink en de pedo-netwerken in ons land [backgrounds], wordt mede bemand door een crimineel. Het gaat om advocaat Micha (what’s in a name?) Wladimiroff die in 1984 als beginnend advocaat tonnen zwart geld aannam van weer andere criminelen. Hier zijn nog sporen te vinden van deze affaire die hij mocht afkopen voor 65.000 gulden. Als beloning voor zijn criminele handelen

werd Wladimiroff door de Nederlandse Orde van Advocaten en door Joris Demmink in een sjieke en ‘gezaghebbende’ commissie benoemd waarna hij geheel en al inzetbaar werd als loopjongen en witwasser voor de delicten en perversiteiten van de ‘boven ons gestelden’: ziehier een ‘model-carriere’ in de Nederlandse juridische wereld. Adele van der Plas wist van het criminele verleden van Wladimiroff of had dat behoren te weten. In elk geval heeft zij opnieuw ernstig gefaald door deze informatie niet uit te spelen en de CEAS-commissie aldus in diskrediet te brengen in het belang van haar client. Nee, Adele is zo beschaafd! Zo netjes! Leest zo keurig in haar wetboekjes! Intussen wordt haar client door een crimineel in een leugenachtig en gemanipuleerd rapport de dood in gejaagd en liggen Ybo, Ivo en Micha dubbel van het lachen om dat ‘dappere vrouwtje’ aan de Prinsengracht die zo vlijtig haar verzoekschriftjes indient! Adele kijkt intussen nog eens in haar boekenkast of er niet een regeltje of een wetje is die haar hopeloze strijd nog ten goede kan keren. Maar die regeltjes zijn er niet en die wetjes ook niet omdat het full scale war is met de meest perverse criminelen uit de wereldgeschiedenis!

Is Adele naief? Nee, het is nog erger: ze is ook nog laf. Want het moet wel ‘netjes’ blijven allemaal! Adele had direct na het bekend worden van het CEAS-rapport een persconferentie moeten geven waarin ze de vloer aanveegt met de corrupte nep-edelman Wladimiroff, een operette-figuur zo weggelopen uit Die Lustige Witwe en de Demmink-tapes toont voor een zo groot mogelijk publiek in binnen- en buitenland. Welke advocaat laat de client van haar leven afslachten door een corrupte nep-jonker met een strik? Adele van der Plas.

De criminele inslag van Wladimiroff blijkt overigens een te meer uit zijn clientenbestand uit heden en verleden. Nina Brink, Jan-Dirk Paarlberg, Cees van der Hoeven van de Ahold-fraude. Maar daar laat hij het niet bij: ook internationale criminelen als Milosevic, Tadic, Musema en Charles Taylor weten de weg naar het adelijke CEAS-commissielid met gemak te vinden. Natuurlijk, iedereen heeft recht op een advocaat. Maar moet deze witwassende nep-jonker zitting nemen in een commissie als de CEAS? In 2007 werd Wladimiroff nog verkozen tot de foutste strafpleiter van Nederland.

Moet deze nep-jonker in de CEAS, zo vroegen we juist. Maar natuurlijk! Hij zit immers in de CEAS juist omdat hij een criminele en corrupte nep-jonkheer is die door zijn verleden een willoos speeltuig is geworden van de Demmink-mafia! Net als Herman Bolhaar super-PG wordt juist omdat hij tot over zijn nek in Demmink-gate zit! Net als Harm Brouwer super-PG werd juist omdat hij tot over zijn dikke nek in de Vaatstra-zaak zit! Net als Carla Eradus [backgrounds] president te Amserdam werd juist omdat ze veroordeeld is door de Hoge Raad wegens het ‘nodeloos toebrengen van leed’ aan een procespartij! En zo kunnen we nog wel even door gaan!

ZE KICKEN OP DEZE CRIMINELEN EN PERVERTS! ADELE, ZIE JE HET NOU GVD NOG STEEDS NIET?

Print Friendly, PDF & Email
Share