CORRUPTE HAENEN (NRC) DURFT NIET MEER

NADAT JUSTITIE-PATSY MARCEL HAENEN (op de foto borrelend met de Justitie-top) ZICH VERGALOPPEERDE DURFT HIJ NIET MEER TE SCHRIJVEN OVER MICHA KAT HOEWEL HIJ WEL BIJ DE ZITTING AANWEZIG WAS * HILARISCH ‘VERSLAG’ VAN DE ZITTING STAAT OP NAAM VAN ENE ANOUK VAN KAMPEN * NRC DURFT ZICH NIET UIT TE SPREKEN OVER DE JUISTHEID VAN DE BESCHULDIGINGEN TEGEN JORIS DEMMINK, AL MAAKTEN DIE GEEN DEEL UIT VAN DEZE ZAAK * GERARD SPONG OOK IN DE ZAAK-KAT ALS ADVOCAAT VAN FRITS HUFFNAGEL * NRC VERGEET TE MELDEN DAT IK DE RECHTZAAK TEGEN HUN HEB GEWONNEN

Print Friendly, PDF & Email
Share