CONNEXXION MIDDEN IN PEDO-NETWERK

VERVOERSBEDRIJF GEBRUIKT DOOR PEDO-NETWERK VOOR VERVOER BABY’S EN PEUTERS NAAR HIGH CLASS PERVERTS * BIJ HET BEGIN VAN HET PROCES TEGEN ROBERT M. KOMT DE WARE OMVANG VAN HET GROOTSTE PEDO-NETWERK TER WERELD EINDELIJK IN BEELD * HIER HET EERSTE DEEL VAN ONS GESPREK MET HERMAN OPMEER, VOORLICHTER VAN STICHTING AKROS EN EX-HOOFD VOORLICHTING VAN CONNEXXION

Hier de bewijzen voor de betrokkenheid van Connexxion bij het pedofielennetwerk:

1. Richard van O. werkte tot op het moment dat het Hofnarretje-pedonetwerk werd exposed bij Connexxion als buschauffeur. Vast is komen te staan dat er kinderen uit het Hofnarretje werden ‘uitgereden’ naar betalende klanten en dat Van O. daarbij een sleutelrol speelde. Tevens is vast komen te staan dat Richard van O. een website runde met onduidelijke status [BELANGRIJKE BACKGROUNDS], maar die volgens AT5 vol stond met kinderporno.

2. Albert Drent heeft zich reeds medio jaren 90 schuldig gemaakt aan kindermisbruik. Zijn werkgever destijds, Stichting De Baarsjes, deed aangifte. De rechtsopvolger van De Baarsjes, Stichting Akros, wil thans geen mededelingen doen over het verleden van Drent. We worden doorverwezen naar een externe woordvoerder die zijn hele loopbaan heeft gewerkt bij Connexxion, eerst als buschauffeur, later als hoofd voorlichting, Herman Opmeer. Deze Opmeer doet er alles aan de zaak te downplayen via idiote argumenten. Uiteindelijk krijgen we deze email:

Geachte heer Kat,

De directie van stichting AKROS heeft mij gevraagd de volgende verklaring naar u te sturen:

AKROS heeft geen commentaar op de gebeurtenissen rondom de heer Drent, anders dan zij heeft verklaard op 19 december 2010. Het is de huidige directie van AKROS niet bekend waar de toenmalige directie met de term ontoelaatbaar gedrag op doelde. Voorts is het de huidige directie gebleken dat de aangifte bij de politie daar de status van melding had.

De verklaring van 19 december 2010

Verklaring van directie stichting Akros op berichtgeving rond dhr. Drent

De media melden berichten over een periode waarbij de heer A. Drent werkzaam is geweest voor Stichting Welzijn De Baarsjes in 1994-1995. Inmiddels zijn de werkzaamheden betreffende de kinderdagverblijven sinds 2005 overgenomen door de stichting Akros. Afgelopen week bereikte de directie van stichting Akros diverse geluiden dat dhr. Drent werkzaam was geweest voor Stichting Welzijn De Baarsjes. De directie heeft toen direct melding gemaakt bij het politieonderdeel dat is belast met deze zaak. Na gesprekken met het toenmalige management heeft de directie inzicht gekregen in de volgende feiten:

· De heer Drent is in de periode 1994-1995 circa 8 maanden werkzaam geweest bij het kinderdagverblijf De Kameleon, onderdeel van Stichting Welzijn De Baarsjes.

· De huidige directie heeft vandaag van de toenmalige directie vernomen dat dhr. Drent is ontslagen vanwege ontoelaatbaar gedrag.

· De leiding van de toenmalige stichting heeft hiervan melding gemaakt bij de GGD en aangifte gedaan bij de politie.

De directie van stichting Akros: “Uiteraard staan wij met de directie en de medewerkers volledig ter beschikking van het onderzoeksteam als dat nodig is. Er is ons alles aan gelegen om duidelijkheid te scheppen in deze onverkwikkelijke zaak.”

Met vriendelijke groet,

Herman Opmeer.

3. De voormalige bank Fortis werd geleid [backgrounds] door pedofielen, zo is komen vast te staan. Voormalig topmannen Maurice Lippens en Etienne Davignon komen reeds voor in de dossiers-Dutroux. Naar nu aan het licht is gekomen zat een voormalig topman van Connexxion, Klaas Westdijk (voorzitter RvC) in de RvC bij Fortis. Voormalig Fortis-topman Pim Mol zat met Demmink in de Stichting Foundation For Cambodja.

4. Een andere voormalig topman van Connexxion, Bruno Bruins, blijkt een taskforce buitenschoolse opvang te leiden. Daarnaast [overzicht] is hij betrokken bij Den Haag Marketing waar de pedofiel Frits Huffnagel aan de touwtjes trok en is hij bestuurslid van Societiet De Witte waarvan Joris Demmink lid is. En dan opnieuw die band met het Koninklijk Huis: hij heeft een functie bij het Willem Alexander Kinderfonds. Bruins is een prominent binnen pedo-partij VVD en een hotshot in de Haagse gemeentepolitiek.

Print Friendly, PDF & Email
Share