CODE ROOD MARIELLE VAN ESSEN

EXTRA: ALLES EN MEER OVER DE AANVAL VAN ZEMBLA OP DE TELEGRAAF OP NRCOMBUDSMAN

DRINGEND BEROEP: IEDEREEN MET INFORMATIE OVER MARIELLE VAN ESSEN EN RICHARD KORVER MELDE ZICH VIA DEZE SITE: WIE ZIJN HET? WAAR STUDEERDEN ZE? HOE ZIET HUN LEVEN ERUIT? IN WELKE KRINGEN VERKEREN ZE? HOE STAAN ZE BEKEND BINNEN DE BALIE? WE MOETEN ALLES WETEN!

DE GROOTSTE SCAM EN HET MEEST WEERZINWEKKENDE BEDROG UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE RECHTSTAAT * ‘BITCH OP HAKKEN’ BEDRIEGT CLIENTEN EN WORDT AANGESTUURD VANUIT HUIS TEN BOSCH * WAAR BLIJFT DE OPSTAND VAN DE ROBERT M.-OUDERS TEGEN PEDO-LAWYER KORVER?

BREAKING: MARIELLE VAN ESSEN STAAT NA DE DAMSCHREEUWER EN DE WAXINEWERPER OOK DE ‘CONCERTGEBOUWPREDIKER’ BIJ

De 64 million dollar question: hoe is het te verklaren dat alle drie de genoemde ‘koninklijke belagers’ terecht komen bij Marielle van Essen als advocate? BREAKING BREAKING BREAKING: IN GEVOELIGE ZAKEN WORDT DE KEUZE VAN DE ADVOCAAT VOOR DE VERDACHTEN VAN HOGERHAND AANGESTUURD IN EEN WEERZINWEKKEND COMPLOT VANUIT DEN HAAG * DAT GELDT OOK VOOR ALLE GROTE PEDO-ZAKEN TER BESCHERMING VAN HET DEMMINK-NETWERK * KANTOOR KORVER & VAN ESSEN IS 100% CRIMINEEL SPOOK-KANTOOR

Hoe zijn de drie ‘koniklijke belagers’ terecht gekomen bij Marielle van Essen als advocate? Wie voert hier de regie? DIT ZIJN DE MEEST CRUCIALE VRAGEN DIE MOETEN WORDEN BEANTWOORD MAAR DIE NIEMAND DURFT TE STELLEN. Wij van deze site menen op basis van jaren van onderzoek -ondanks het feit dat Korver noch Van Essen ooit een vraag van ons heeft willen beantwoorden- het antwoord te weten: de pedo-criminele mafia van Joris Demmink en Huis ten Bosch. We durven dat te zeggen omdat we bewijs hebben -een brief van burgemeester Eberhard van der Laan [hier te lezen met backgrounds]- voor het feit dat de gemeente Amsterdam ervoor heeft gezorgd dat Richard Korver de advocaat werd van de ‘Robert M.-ouders’ -om deze vervolgens geheel en al te marginaliseren en de Demmink-agenda ten volle te implementeren. Als de Staat Korver aan deze ouders koppelt, ligt het geheel in de lijn dat diezelfde staat Marielle van Essen koppelt aan de ‘koninklijke belagers’, uiteraard opnieuw met het doel -zie de zaak-Lensink- de belangen van de macht optimaal te behartigen. We constateren de volgende feiten rond Marielle van Essen en haar kantoor:

*Alle drie de ‘koninklijke belagers’ zijn om mysterieuze redenen bij haar terecht gekomen, het meest recent de ‘concertgebouwprediker’ [dat meldt het AD; we gaan ervan uit dat deze info klopt]. Die laatste kan toch moeilijk uit eigen beweging naar haar zijn toegestapt wegens de ‘uitstekende resultaten’ die zij heeft weten te behalen voor zijn twee voorgangers. Die ‘resultaten’ zijn er namelijk niet: zowel de waxinewerper als de damschreeuwer zijn op ongekende wijze kapot gemaakt en mishandeld door het systeem.

*De kantoorgenoot van Van Essen Richard Korver is door de gemeente aangewezen als de advocaat van de door Robert M. misbruikte kinderen. Het eerste dat hij deed was deze ouders een spreekverbod opleggen met de media.

*Het kantoor van Van Essen bevindt zich in een van de duurste panden van de stad en is eigendom van de familie Van Eeghen die zeer nauwe banden onderhoudt met het Koninklijk Huis [backgrounds].

*De Amsterdamse politie oefent totale terreur uit om het kantoor te beschermen; we werden twee keer onrechtmatig gearresteerd en vastgenomen; een agent bood justitie aan ‘creatief te gaan’ tegen Micha Kat, er werd zelfs een psychiater op Kat afgestuurd die hem wilde onderzoeken omdat hij ‘advocaten zou aanvallen’.

*In haar verdediging van Erwin Lensink heeft Van Essen niets ondernomen om de psychiatrisering van haar client tegen te gaan terwijl ze daartoe tal van mogelijkheden had [backgrounds]. Hier kan nog aan worden toegevoegd dat Van Essen zelfs een KG had moeten opstarten tegen het Pieter Baan Centrum als instituut omdat via een klokkenluider aan het licht is gekomen dat er daar niet eerlijk wordt gewerkt en de agenda van Justitie wordt uitgevoerd, precies zoals bij het NFI. De klokkenluider via wie dit alles naar buiten kwam was de getuige-deskundige van Lensink maar Van Essen liet toe dat deze door de president werd gekleineerd. En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat haar client werd afgeslacht onder het portret van Beatrix.

*Zowel Korver als Van Essen hebben nooit vragen willen beantwoorden. Richard Korver riep bij ons eerste bezoek ‘oprotten!’ waarna hij zijn kantoor door personeel liet barricaderen. Daarentegen worden beide advocaten regelmatig ‘witgewassen’ via vage artikeltjes in de MSM die de suggestie moeten wekken dat we hier te maken hebben met eerlijke en oprechte advocaten. Alarmerend is ook dat ze wel regelmatig optreden in het ‘witwas-programma voor de macht’ Pauw & Witteman. De grote ‘serieuze’ media als NRC Handelsblad en Volkskrant durven de vingers (nog) niet te branden aan deze Bonnie & Clyde van de Nederlandse advocatuur.

[Playlist JDTV afl. 99: Korver & Van Essen]

*Richard Korver profileert zich als enige advocaat van Nederland expliciet als ‘pedofielen-advocaat’. Toen wij ons meldden via de intercom als ‘Albert Drent’ -de directeur van het Hofnarretje waar Robert M. de kinderen misbruikte, geen client van Korver, wel verdachte- werd duidelijk dat Drent een bekende is van kantoor.

*Mensen rond het kantoor gedragen zich extreem agressief en achterdochtig, weigeren ook maar een woord te zeggen, rennen weg.

*Niet alleen rond de ‘koninklijke belagers’, maar ook in de grote ‘pedo-zaken’ lijkt sprake van een strikte regie wat betreft de selectie van advocaten. De broers Anker (van Robert M.) zijn zeker ‘pedo-spookadvocaten’ net als Richard Korver. Dat blijkt uit hun verradersrol in de zaak-Vaatstra. Een naam die ook steeds opduikt is die van Job Knoester (‘specialist zedenzaken’) die recent weer komt opduiken in…. de zaak-Vaatstra. Knoester zit ook in de uiterst gevoelige zaak-Tristan van der Vlis [mogelijke pedo-aspecten] en de verdwijning van Jair Soares [backgrounds] die in 1995 werd ontvoerd en vermoord door een ‘notoire zedendelinquent’ die volgens getuigen sterke overeenkomsten vertoont qua uiterlijk met… Joris Demmink

Print Friendly, PDF & Email
Share