Chipshol: weer rechters in problemen

TEMPERATUUR STIJGT BIJ NIEUWE RONDE CHIPSHOL-VERHOREN: OPNIEUW MEINEED? * OVER ENKELE UREN HET EERSTE VIDEO-VERSLAG * ALLES WORDT GEDAAN OM WAARHEIDSVINDING TE BELETTEN

Frits Bakker, president van het mafia-honk de rechtbank Den Haag waar de ene na de andere ‘rechter’ wordt ontmaskerd als crimineel [backgrounds] kreeg het de laatste uren van zijn verhoor [ANP] nog knap moeilijk. Hij werd op de ene inconsistentie na de andere betrapt. Wanneer had hij als president van de rechtbank Haarlem de onafhankelijke voorzitter Monster meegedeeld dat hij zou worden vervangen door de deerniswekkende staats-paladijn Ruitinga? Was het nieuwe college (Ruitinga-Reurich-Kwak) nu wel of geen ‘vaste zittingscombinatie’? Heerste er op zijn rechtbank nu wel of geen ‘anti-Chipshol-stemming?’ Hij kon geen duidelijkheid scheppen. De knallende finale werd gevormd door een serie vragen van Chipshol-directeur Peter Poot

die expliciet wees op een mogelijk nieuwe meineed van een rechter (na die van Westenberg en Kalbfleisch) in Chipshol-zaken: de verklaring van Bakker over het moment dat hij Monster zou hebben ingelicht over zijn verplaatsing binnen de rechtbank bleek in tegenspraak met eerdere uitspraken van hem hierover in een gesprek met Chipshol waarvan een gespreksverslag was gemaakt. Peter Poot werd tot actie gedwongen omdat zijn advocaten, Matthijs Kaaks van Boekx Advocaten en (in mindere mate) Toon van Mierlo van NautaDutilh, faalden en (met opzet?) stotterend en hakkelend probeerden de schade voor de corrupte rechterlijke macht te minimaliseren. Hierbij was het vooral Kaaks die een brevet van onvermogen afleverde en maar liefst acht concrete vragen die hij op een papiertje kreeg toegeschoven weigerde te stellen. Een van deze vragen aan Bakker -die dus niet werd gesteld- was: u spreekt over een roulatie-verplichting voor rechter Monster. Maar volgens de literatuur bestaat zo’n verplichting helemaal niet en geschieden roulaties op basis van vrijwilligheid. Hoe kunt u dan spraken van een roulatie-plicht? En de vragen die wel werden gesteld, werden zodanog geformuleerd dat elke eventuele dreiging reeds bij voorbaat werd geneutraliseerd. De rechter-commissaris toonde zich niet onafhankelijk door op beslissende momenten vragen zelf te beantwoorden in plaats van de getuige dat te laten doen. Dit noopte Chipshol-advocaat Van Mierlo zelfs nog tot een sarcastische interventie: fijn dat u deze vragen zo snel en adequaat voor de getuige beantwoordt! Dergelijke getuigenverhoren, die worden gehouden om munitie te verzamelen waarmee later een eventuele schadeclaim kan worden afgeschoten, zijn een ware marteling voor een ieder en in onze rechtstaat zo ingericht, dat de kans op waarheidsvinding minimaal is:

*Er mogen geen video- en vandaag zelfs ook geen audio-opnames worden gemaakt, hetgeen overigens tegen de wet is, maar dat zijn we van rechters inmiddels wel gewend. Hierdoor kan alles wat ‘fout gaat’ (een getuige die per ongeluk iets interessants zegt) gemakkelijk worden ‘geneutraliseerd’.

*De rechter-commissaris grijpt op spannende momenten in en gaat opeens zelf de vragen beantwoorden.

*De advocaten van de verzoekers weigeren de juiste vragen te stellen en het de rechters daadwerkelijk moeilijk te maken. Ze gaan met opzet hakkelend en aarzelend formuleren om de spanning weg te halen. Kaaks en Van Mierlo maakten het zelfs zo bont, dat alle aanwezige journalisten het verhoor ruim voor het spannende einde verlieten.

*De rechter-commissaris formuleert het PV op partijdige (voor de Staat de minst schadelijke) wijze en de advocaten van verzoeker grijpen hierop onvoldoende in.

*Doordat het verhoor steeds weer wordt onderbroken om de tekst tot dan toe te kunnen voorlezen aan de griffier wordt elke spanning weggehaald en is het onmogelijk een ‘accusatoire setting’ op te bouwen.

Hoe anders gaat dat in de VS met een cross-examination of een deposition!

Op de foto: Chipshol-oprichter Jan Poot die bij een eerder zitting in het Amsterdamse gerechtshof werd mishandeld door de parketpolitie [HP/de Tijd] Jan Poot was ook nu weer aanwezig en bracht het incident nog eens ter kennis van de rechter-commissaris.

Print Friendly, PDF & Email
Share